Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Zmiany z ostatniego tygodnia
Lp. Wiadomość Autor Data
1Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Tomasz Maćkowiak2018-06-20
17:40:29
2XLIX Sesja Rady Gminy – 20 lutego 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-20
17:27:54
3Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu Tomasz Maćkowiak2018-06-20
17:17:52
4Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaTomasz Maćkowiak2018-06-20
17:03:24
5LIII Sesja Rady Gminy - 12 czerwca 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-20
15:36:00
6Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015Sebastian Kowara2018-06-18
15:30:15
7Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.9Sebastian Kowara2018-06-18
12:00:34
8Referent ds. obsługi kancelarii ogólnej Sebastian Kowara2018-06-15
16:45:32
9Referent ds. funduszy zewnętrznych Sebastian Kowara2018-06-15
16:43:00
10Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Rada GminySebastian Kowara2018-06-15
10:02:34
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3710817 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij