Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Zmiany z ostatniego miesiąca
Lp. Wiadomość Autor Data
1Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w MoszczenicyTomasz Mikulski2018-03-23
12:14:55
2Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody ŁódzkiegoSebastian Kowara2018-03-22
12:28:56
3Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedażySebastian Kowara2018-03-22
08:47:06
4Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.10.2017Sebastian Kowara2018-03-22
08:36:47
5Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.Tomasz Mikulski2018-03-21
12:56:32
6Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)Tomasz Mikulski2018-03-21
12:19:42
7Obwieszczenie IZP.6733.2.2018Sebastian Kowara2018-03-21
08:44:36
8Informacja o terminie L Sesji Rady Gminy - 27 Marca 2018 rokuSebastian Kowara2018-03-20
13:15:09
9SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKUSebastian Kowara2018-03-20
07:55:13
10Zarządzenie Nr 30/2018 Sebastian Kowara2018-03-19
12:20:23
11Wykonanie rozbiórki budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych(MTI) przy ul.DworcowejTomasz Mikulski2018-03-16
14:02:37
12Inspektor ds. Finansowych Sebastian Kowara2018-03-15
14:44:14
13Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica”Tomasz Mikulski2018-03-15
14:24:38
14Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap ITomasz Mikulski2018-03-15
14:14:09
15Wzory oświadczeń majątkowychTomasz Maćkowiak2018-03-15
08:24:04
16Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.11.2017Sebastian Kowara2018-03-14
21:14:21
17Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. MoszczenicaTomasz Mikulski2018-03-14
14:52:54
18Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. MoszczenicaTomasz Mikulski2018-03-14
12:36:12
19Działalność lobbingowaTomasz Maćkowiak2018-03-13
08:50:38
20Referent ds. administracyjnych Sebastian Kowara2018-03-12
16:39:32
21Informacja o petycjach złożonych w 2017 rokuSebastian Kowara2018-03-12
16:21:18
22XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 rokuTomasz Maćkowiak2018-03-09
19:15:35
23Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 Sebastian Kowara2018-03-07
13:57:12
24Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”Tomasz Mikulski2018-03-06
11:09:05
25Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 861/7 w MoszczenicyTomasz Maćkowiak2018-03-05
11:45:11
26Posiedzenia Komisji RewizyjnejTomasz Maćkowiak2018-03-02
14:04:03
27Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Tomasz Maćkowiak2018-03-02
13:20:30
28Rozbudowa ul. Kosowskiej w MoszczenicyTomasz Mikulski2018-03-02
12:46:07
29Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 Sebastian Kowara2018-03-01
14:50:55
30Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2018Sebastian Kowara2018-03-01
14:37:36
31InformatykSebastian Kowara2018-02-28
14:46:34
32Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.3Sebastian Kowara2018-02-28
09:38:07
33Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 rokuSebastian Kowara2018-02-28
07:56:05
34XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 rokuSebastian Kowara2018-02-27
10:39:29
35XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 rokuSebastian Kowara2018-02-27
10:36:36
36XLIX Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2018 rokuSebastian Kowara2018-02-27
09:51:30
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3498128 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij