Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Zmiany z ostatniego miesiąca
Lp. Wiadomość Autor Data
1Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Sebastian Kowara2018-08-16
14:40:35
2Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 rSebastian Kowara2018-08-14
10:50:35
3Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Sebastian Kowara2018-08-14
07:57:25
4Obwieszczenie IZP.6733.19.2018Sebastian Kowara2018-08-14
07:55:43
5Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Rada GminySebastian Kowara2018-08-10
07:31:48
6Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka, PodolinSebastian Kowara2018-08-08
20:33:52
7Informacja o terminie LVI Sesji Rady Gminy-10 sierpnia 2018 rokuSebastian Kowara2018-08-08
20:18:56
8Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 27.07.2018 rSebastian Kowara2018-08-07
13:16:21
9Obwieszczenie IZP.6733.18.2018Sebastian Kowara2018-08-07
07:45:39
10Obwieszczenie IZP.6733.17.2018Paweł Kubiś2018-08-03
11:13:15
11Obwieszczenie IZP.6733.15.2018Paweł Kubiś2018-08-03
11:11:26
12Usługa kompleksowej organizacji IIedycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach proj.:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę Moszczenica Tomasz Mikulski2018-08-01
17:26:31
13Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kompleksowej organizacji II edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi.Paweł Kubiś2018-08-01
16:41:43
14Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym-część działki nr 1035/1Paweł Kubiś2018-08-01
10:12:30
15Zawiadomienie i wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku.Paweł Kubiś2018-08-01
09:52:15
16Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Srocku.Paweł Kubiś2018-08-01
09:39:23
17Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. RękorajskiejTomasz Mikulski2018-07-27
10:25:48
18Informacja o terminie LV Sesji Rady Gminy-27 lipca 2018 rokuPaweł Kubiś2018-07-25
17:24:12
19Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka i Podolin. Sebastian Kowara2018-07-25
15:23:42
20Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjneSebastian Kowara2018-07-24
23:40:27
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3898023 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij