Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Zmiany z ostatniego miesiąca
Lp. Wiadomość Autor Data
1Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Tomasz Maćkowiak2018-06-20
17:40:29
2XLIX Sesja Rady Gminy – 20 lutego 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-20
17:27:54
3Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu Tomasz Maćkowiak2018-06-20
17:17:52
4Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaTomasz Maćkowiak2018-06-20
17:03:24
5LIII Sesja Rady Gminy - 12 czerwca 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-20
15:36:00
6Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015Sebastian Kowara2018-06-18
15:30:15
7Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.9Sebastian Kowara2018-06-18
12:00:34
8Referent ds. obsługi kancelarii ogólnej Sebastian Kowara2018-06-15
16:45:32
9Referent ds. funduszy zewnętrznych Sebastian Kowara2018-06-15
16:43:00
10Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Rada GminySebastian Kowara2018-06-15
10:02:34
11Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu B, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego. Sebastian Kowara2018-06-14
14:20:35
12Obwieszczenie IZP.6733.8.2018Sebastian Kowara2018-06-14
12:19:19
13Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018Sebastian Kowara2018-06-14
12:04:15
14Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku - etap I - Wykonanie fundamentów i ścian fundamentowychTomasz Mikulski2018-06-12
15:09:49
15Obwieszczenie IZP.6733.10.2018Sebastian Kowara2018-06-12
08:43:43
16Obwieszczenie IZP.6733.9.2018Sebastian Kowara2018-06-12
08:41:40
17Informacja o terminie LIII Sesji Rady Gminy – 12 czerwca 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-07
18:38:15
18Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Urząd GminySebastian Kowara2018-06-07
18:31:45
19Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. Tomasz Mikulski2018-06-06
14:45:14
20Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018Sebastian Kowara2018-06-05
16:23:17
21Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018Sebastian Kowara2018-06-05
16:22:36
22Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznychSebastian Kowara2018-06-05
14:11:23
23Oferta ZHPSebastian Kowara2018-06-04
14:55:01
24Obwieszczenie IZP.6733.8.2018Sebastian Kowara2018-06-01
11:12:04
25Oferta GLKS Włókniarz MoszczenicaSebastian Kowara2018-06-01
11:05:28
26Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018Tomasz Mikulski2018-05-30
15:39:35
27Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedażySebastian Kowara2018-05-30
13:27:32
28Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedażySebastian Kowara2018-05-30
13:21:10
29Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)Tomasz Mikulski2018-05-29
15:35:18
30Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 rokuSebastian Kowara2018-05-29
11:35:04
31Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w MoszczenicySebastian Kowara2018-05-28
15:13:43
32Stan mienia komunalnegoTomasz Maćkowiak2018-05-28
11:59:57
33Klauzula - USCSebastian Kowara2018-05-28
10:29:08
34Klauzula - ewidencja ludnościSebastian Kowara2018-05-28
10:26:04
35Klauzula - dowody osobisteSebastian Kowara2018-05-28
10:20:56
36Klauzula informacyjnaSebastian Kowara2018-05-28
07:29:18
37Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2018Sebastian Kowara2018-05-24
20:00:24
38Zaproszenie do składania ofert na podział działek wzdłuż pasa drogowego położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice.Sebastian Kowara2018-05-24
09:34:02
39Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 Sebastian Kowara2018-05-22
10:22:26
40Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 Sebastian Kowara2018-05-22
10:21:05
41Obwieszczenie IZP.6733.7.2018Sebastian Kowara2018-05-22
10:05:28
42Obwieszczenie IZP.6733.6.2018Sebastian Kowara2018-05-22
09:27:24
43Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 Sebastian Kowara2018-05-22
09:26:23
44Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MoszczenicaSebastian Kowara2018-05-22
09:12:25
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3710817 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij