Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Ostatnie 50 wpisów
Lp. Wiadomość Autor Data
1Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Sebastian Kowara2018-08-16
14:40:35
2Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 rSebastian Kowara2018-08-14
10:50:35
3Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Sebastian Kowara2018-08-14
07:57:25
4Obwieszczenie IZP.6733.19.2018Sebastian Kowara2018-08-14
07:55:43
5Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Rada GminySebastian Kowara2018-08-10
07:31:48
6Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka, PodolinSebastian Kowara2018-08-08
20:33:52
7Informacja o terminie LVI Sesji Rady Gminy-10 sierpnia 2018 rokuSebastian Kowara2018-08-08
20:18:56
8Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 27.07.2018 rSebastian Kowara2018-08-07
13:16:21
9Obwieszczenie IZP.6733.18.2018Sebastian Kowara2018-08-07
07:45:39
10Obwieszczenie IZP.6733.17.2018Paweł Kubiś2018-08-03
11:13:15
11Obwieszczenie IZP.6733.15.2018Paweł Kubiś2018-08-03
11:11:26
12Usługa kompleksowej organizacji IIedycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach proj.:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę Moszczenica Tomasz Mikulski2018-08-01
17:26:31
13Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kompleksowej organizacji II edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi.Paweł Kubiś2018-08-01
16:41:43
14Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym-część działki nr 1035/1Paweł Kubiś2018-08-01
10:12:30
15Zawiadomienie i wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku.Paweł Kubiś2018-08-01
09:52:15
16Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Srocku.Paweł Kubiś2018-08-01
09:39:23
17Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. RękorajskiejTomasz Mikulski2018-07-27
10:25:48
18Informacja o terminie LV Sesji Rady Gminy-27 lipca 2018 rokuPaweł Kubiś2018-07-25
17:24:12
19Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka i Podolin. Sebastian Kowara2018-07-25
15:23:42
20Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjneSebastian Kowara2018-07-24
23:40:27
21Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychPaweł Kubiś2018-07-20
10:40:39
22Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Paweł Kubiś2018-07-20
10:27:14
23Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Paweł Kubiś2018-07-20
10:26:09
24Zakup biletów lotniczych oraz noclegów w Las Vegas w celu uczestnictwa w wydarzeniu konferencyjno-targowym w ramach proj. pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę MoszczenicaTomasz Mikulski2018-07-20
09:27:16
25Obwieszczenie IZP.6733.12.2018Sebastian Kowara2018-07-19
15:17:26
26Obwieszczenie IZP.6733.16.2018Sebastian Kowara2018-07-19
15:16:31
27Ogłoszenie o przetargu działki 72/6 w Babach.Paweł Kubiś2018-07-18
10:10:38
28Ogólny schemat procedury kontroli i warunków korzystania z zezwoleńPaweł Kubiś2018-07-17
13:06:40
29Obwieszczenie IZP.6733.18.2018Paweł Kubiś2018-07-17
07:54:24
30Obwieszczenie IZP.6733.17.2018Paweł Kubiś2018-07-17
07:53:08
31Posiedzenia Komisji RewizyjnejTomasz Maćkowiak2018-07-16
18:33:15
32Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 12.07.2018 rPaweł Kubiś2018-07-16
17:31:20
33Obwieszczenie IZP.6733.10.2018Paweł Kubiś2018-07-13
13:40:57
34Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018Paweł Kubiś2018-07-13
12:39:29
35Informacja o terminie LIV Sesji Rady Gminy – 12 lipca 2018 rokuSebastian Kowara2018-07-09
12:23:12
36Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016Sebastian Kowara2018-07-05
18:45:05
37Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017Sebastian Kowara2018-07-05
18:42:52
38Referent ds. obsługi kancelarii ogólnej Sebastian Kowara2018-07-04
13:41:19
39Referent ds. funduszy zewnętrznych Sebastian Kowara2018-07-04
13:38:44
40Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018Sebastian Kowara2018-07-04
12:00:21
41Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018Sebastian Kowara2018-07-04
11:56:31
42Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku - etap I - Wykonanie fundamentów i ścian fundamentowychTomasz Mikulski2018-07-04
09:32:16
43Obwieszczenie IZP.6733.14.2018Sebastian Kowara2018-07-03
15:01:04
44Obwieszczenie IZP.6733.13.2018Sebastian Kowara2018-07-03
14:59:29
45Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Sebastian Kowara2018-07-03
10:56:57
46Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoSebastian Kowara2018-06-29
11:35:29
47Obwieszczenie IZP.6733.12.2018Sebastian Kowara2018-06-27
09:13:17
48Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym.Sebastian Kowara2018-06-27
09:05:05
49Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018Sebastian Kowara2018-06-26
19:35:38
50LII Sesja Rady Gminy – 15 maja 2018 rokuSebastian Kowara2018-06-25
07:47:56
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3898023 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij