Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Wzory dokumentów aplikacyjnych32218
2Sukcesywna dostawa materiałów biurowych30254
3Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica30155
4Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie29564
5Remont pomieszczeń w budynku OSP w Podolinie29395
6Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Gazomi Starej29388
7Utwardzenie i wyrównanie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie29381
8Dostawa i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach29376
9Renowacja pomnika w miejscowości Karlin28965
10Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD28812
11Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego28697
12Dostawa stołów i krzeseł28540
13Dostawa sprzętu AGD28486
14Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.27010
15Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w sołectwie Baby26746
16Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz Licencji dostępowych Cal dla jednostek organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin w ramach realizacji projektu „E-Leader\26733
17Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.26523
18Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oraz budowa chodników i zjazdów w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie26506
19Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy26266
20Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Moszczenicy25958
21Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ w Moszczenicy25313
22Akty Prawne25146
23Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami24793
24Dostawa wraz z montażem krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy24662
25Wykonanie zastępczego otworu studziennego ujmującego do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne w Jarostach24565
26Wybory ławników na kadencję 2008-201123721
27Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki w Rękoraju21633
28Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy21058
29Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD20971
30Budowa elektrowni wiatrowej w Gościmowicach20547
31Budowa budynku inwentarskiego w Rękoraju20265
32Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów - Lewkówka20238
33Budowa gminno - szkolnej hali sportowej w Moszczenicy19955
34Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy19798
35Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19616
36Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19499
37Budowa hali sportowej w Moszczenicy19390
38Budowa wodociągu w Lewkówce19381
39Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19369
40Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej19289
41Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku Prywatnym19286
42Budowa wodociągu w Woli Moszczenickiej19277
43Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19153
44Budowa budynku inwentarsko-składowego w Rękoraju19118
45Stacjonarna ochrona obiektu19059
46Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 71618999
47Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę w Gościmowicach Pierwszych18934
48Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy18874
49Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia18748
50Postanowienie18736
51Zawiadomienie18730
52Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego18714
53Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 71618700
54Obwieszczenie18691
55Obwieszczenie o wydaniu decyzji18665
56Obwieszczenie - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego18631
57Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 2/200918602
58Obwieszczenie18561
59Zawiadomienie OŚR. 7625 – 07/08/09 z dn. 09.02.200918461
60Obwieszczenie - OŚR 7625 – 13/08/09 z dn. 12.02.200918427
61Obwieszczenie - OŚR. 7625 - 04/09 z dn. 12.02.200918406
62Obwieszczenie OŚR 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 r.18309
63Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I 18300
64Obwieszczenie z dn. 27 lutego 2009 roku18296
65Zawiadomienie OŚR.7625-08/08/09 z dnia 16 marca 2009 roku18166
66Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 z dnia 17 marca 2009 roku18123
67Obwieszczenie OŚR.7625-07/09 z dnia 11 marca 2009 roku18116
68Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-13/08/09 z dnia 24.03.2009 r.18111
69Obwieszczenia z dnia 12 marca 2009 roku18090
70Obwieszczenie Nr OŚR 7625-03/0918023
71Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/0918009
72Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/0918006
73Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/0917993
74Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/0917975
75Obwieszczenie Nr OŚR 7625-10/0917964
76Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/0917962
77Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/0917954
78Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0917860
79Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/0917841
80Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/0917824
81Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/0917817
82Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0917796
83Zawiadomienie17790
84Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/0917655
85Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 07/0917638
86Obwieszczenia z dnia 24.04.200917627
87Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/0917624
88Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/0917623
89Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 04/0917617
90Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/0917616
91Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/0917591
92Sprzedaż nieruchomości położonej w Babach - nr działki 109/1117570
93Obwieszczenie OŚR. 7625-08/0917505
94Obwieszczenie OŚR. 7625-04/0917481
95Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/0917417
96Obwieszczenie OŚR 7625 – 07/0917414
97Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0917347
98Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 06/0917332
99Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0917329
100Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–10/0917312
101Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0917272
102Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/0917168
103Wykonanie chłodni w Sali OSP w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów17083
104Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/0917025
105Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy16931
106Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0916882
107Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-11/0916853
108Obwieszczenie nr OŚR. 7625 - 22/0916817
109Obwieszczenie nr OŚR. 7625-10/0916809
110Zawiadomienie Nr OŚR 7625-19/0916800
111Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 20/0916686
112Przebudowa drogi w Karlinie - działka nr 11816673
113Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.16615
114Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/0916490
115Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/0916481
116Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/0916463
117Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16457
118Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16440
119Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0916438
120Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0916438
121Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16426
122Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/0916237
123Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/0916234
124Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0916040
125Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/0915955
126Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/0915872
127Obwieszczenie15700
128Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0915595
129Radca Prawny15326
130Dzierżawa części działek 15124
131Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju14805
132Sprzedaż działki nr 109/6 w Babach14735
133Odbiór azbestu z terenu gminy Moszczenica13464
134Wzory oświadczeń majątkowych13326
135Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/212152
136Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica11973
137Sprzedaż nieruchomości w Babach - działka nr 109/611826
138Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy11669
139Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 211665
140Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy10855
141Sprzedaż nieruchomości w Kiełczówce - działka nr 40610789
142Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADER10579
143Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10577
144Przebudowy drogi w Moszczenicy, ul. Wschodniej oraz rozbudowy drogi w Moszczenicy, ul. Lipowej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10544
145Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka 275/710530
146Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy10477
147Sukcesywna dostawa materiałów biurowych10458
148Stacjonarna ochrona obiektu10160
149Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Moszczenica10135
150Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie9924
151Dostawa bramy przemysłowej segmentowej do garażu OSP Kosów9842
152Usługa naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu jednostek OSP9830
153Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jarostach9806
154Stacjonarna ochrona obiektu9759
155Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach9697
156Szkolenie grupowe dla 45 ( 3x15 ) osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości 9630
157Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna9530
158Dostawa fabrycznie nowego osprzętu światłowodowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9525
159Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9518
160Rozbudowa ulicy Spacerowej i budowa ul. Wrzosowej w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie9324
161Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą9256
162Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzki9074
163Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka9039
164Wykonanie ocieplenia Wiejskiego Domu Kultury i strażnicy OSP w Babach9012
165[Brak tematu]8960
166Dostawa materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do budynku garażowego w Kosowie8934
167Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 roku8888
168Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20178882
169Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce8562
170Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2007 roku8534
171Organizacja kolonii profilaktycznych dla 25 dzieci8505
172Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2007 roku8498
173Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy.8477
174Dzierżawa działek położonych w obrębie Moszczenica na okres 10 lat8427
175Obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 roku8421
176Obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 roku8328
177Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław8320
178Budowa drogi w Michałowie - ul. Sezamkowa8319
179Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania8317
180Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju8312
181Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 45 osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości8275
182Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap I8196
183Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8099
184Zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku8078
185Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego i realizację zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica8062
186Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych8048
187Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8009
188Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego7987
189Sprawozdania z wykonania zadań publicznych7955
190Decyzja Nr 2/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku7947
191Decyzja Nr 4/20077906
192Decyzja Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku7903
193Decyzja Nr 5/2007 z dnia 01 lutego 2007 roku7898
194Decyzja Nr 3/20077897
195Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego7878
196Zaprojektowanie chodnika przy ul. Głównej w Rakowie Dużym7870
197Wykaz rachunków bankowych Gminy Moszczenica7858
198Decyzja Nr 6/2007 z dnia 26 marca 2007 roku7847
199Decyzja Nr 7/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku7838
200Decyzja Nr 9/2007 z dnia 14 maja 2007 roku7836
201Decyzja Nr 8/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku7822
202Decyzja Nr 10/2007 z dnia 17 maja 2007 roku7815
203Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Domu Ludowego w Rakowie7777
204Zarządzenie Nr 23/20167740
205Wykonanie PFU, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną, uzyskanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracji Moszczenica7710
206Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy7702
207Organizacja wycieczki rekreacyjno-turystycznej7696
208Decyzja Nr 13/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku7619
209Decyzja Nr 11/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku7616
210Decyzja Nr 12/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku7609
211Wójt Gminy Moszczenica7608
212Decyzja Nr 14/2007 z dnia 12 września 2007 roku7543
213Decyzja Nr 15/20077540
214Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy7532
215Decyzja Nr 16/2007 z dnia 10 października 2007 roku7514
216Decyzja Nr 17/2007 z dnia 30 października 2007 roku7478
217Decyzja Nr 18/2007 z dnia 31 października 2007 roku7474
218SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU7460
219Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 roku7393
220Decyzja Nr 19/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku7391
221Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej7361
222Paszport7346
223Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/147316
224Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/127304
225Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/137300
226Zarządzenie Nr 36/20167279
227Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2010/2011 7266
228Usługa kompleksowego ubezpieczenia7264
229SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU7247
230Dostawa sprzętu AGD i sprzętu komputerowego7232
231Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach7218
232Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy7189
233Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna7180
234Zarządzenie Nr 40/20167178
235Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski,woj. łódzkie7172
236Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica7168
237Plany zagospodarowania przestrzennego7152
238Zarządzenie Nr 41/20167113
239Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego7096
240Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.20166987
241SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKU6957
242Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/136873
243Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/126869
244Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 72/146854
245Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2296853
246Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.20166825
247Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej6813
248 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w 2015 roku6806
249Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej6795
250Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy6778
251Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów 4 placówek oświatowych6684
252Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole Podstawowej w Jarostach6660
253Ogłoszenie6595
254Zarządzenie Nr 19/20156593
255Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Moszczenickiej6567
256Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica6551
257SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU 6547
258Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek 2 - działka nr 263/16538
259Zakup średniego ratowniczo-gasniczego samochodu dla OSP w Rękoraju6533
260Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód Renault Megane Scenic 1,66530
261Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica na lata 2010-20136526
262Ogłoszenie o wyborze oferty6522
263Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 111/16502
264Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica6499
265Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie6498
266Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od Węzła W25 do Węzła W37)6490
267Remont dachu w OSP w Moszczenicy6480
268Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy6480
269Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica6471
270Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych w Moszczenicy6451
271Obsługa geodezyjna Gminy Moszczenica6383
272Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej6364
273Sekretarz Gminy Moszczenica6346
274Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości6328
275Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku6310
276Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania6258
277Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 6250
278Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka6245
279Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka nr 275/76238
280Budowa kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 - w Moszczenicy6182
281Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Srocku6181
282Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Moszczenica oraz jednostek podległych6159
283Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce6138
284Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG6134
285Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce6131
286Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20116093
287Zastępca Wójta Gminy Moszczenica6092
288Sprzedaż nieruchomości położonej w Moszczenicy - działki nr 854/2, 861/22, 861/236071
289Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20126064
290Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „E-Leader \6047
291Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego6046
292Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Gmin: Moszczenica, Będków i Czarnocin6030
293Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20126010
294Regulamin Organizacyjny5976
295Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20115975
296Zaprojektowanie i wykonanie oraz sukcesywna dostawa gadżetów promocyjnych w ramach zadania: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica5904
297Dostawa kserokopiarki, tablicy interaktywnej i sprzętu AGD5894
298Uchwały 2002-20065889
299Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)5867
300Sukcesywna dostawa tonerów i taśm barwiących do drukarek5844
301SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU 5826
302Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w 2014 roku5820
303Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica5792
304Zarządzanie projektem pn. INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU.5771
305Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Rozbudowy wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Srocku5770
306PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 20145768
307Zakup maszyny do konserwacji nawierzchni na potrzeby Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy5759
308Dostawa kosiarki - traktora 5747
309Zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie5739
310Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 35733
311Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 15724
312Sprzedaż lokalu mieszkalnego - Moszczenica, ul. Piotrkowska5717
313Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie5711
314Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 25692
315Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20125691
316 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG5681
317Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20125654
318Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 5651
319Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20125608
320Skarbnik Gminy Moszczenica5540
321Usługa udzielenia kredytu długoterminowego5532
322Plany Rozwoju5530
323Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/125528
324Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek - działka nr 263/15527
325Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/145527
326Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5505
327Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.20125487
328Statut Gminy5478
329Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.20115464
330Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej nr ew. 2245461
331Podatek od nieruchomości na 2008 rok5460
332Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła) - etap II5451
333Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego5435
334Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.20115435
335Dostawa energii elektrycznej dla obiektów oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 5428
336Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20125424
337Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20135419
338Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20135383
339Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20135365
340WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA (POŻYTEK PUBLICZNY)5345
341Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w latach 2011-20135287
342Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC5271
343Budowa oświetlenia ulicznego w Karlinie - ul. Południowa, ul. Słoneczna - skrzyżowania z drogą krajową5246
344Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5245
345Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy5228
346Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi5226
347Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20145201
348Wykonanie podstawowych profilaktycznych badań lekarskich5174
349Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20145173
350Protokół z przebiegu konsultacji5149
351Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20145144
352Budowa Domu Ludowego w Rakowie5130
353Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Babach - działka nr 72/135108
354Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Moszczenicy - działka nr 632/4 i 6305102
355Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku5087
356Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo5081
357SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU 5068
358Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20115046
359Stan mienia komunalnego5035
360Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20115034
361Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20135033
362Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125018
363Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20145016
364Zarządzenie Nr 153/20155010
365Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek - działka nr 263/15005
366Ogłoszenie5000
367Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy4999
368Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.20124991
369Wykonanie i dostawa kompletnego systemu wystawienniczego4985
370Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok4969
371Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20124960
372Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20124952
373Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.20124949
374Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2013/20144939
375Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.20124920
376Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica4918
377Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20134903
378Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124894
379Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.20124891
380Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20144864
381Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124857
382Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.20124856
383Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb Burmistrza Wolborza4854
384Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20144847
385Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20144845
386Sprzedaż działki nr 72/6 położonej w Babach4822
387Sprzedaż działki nr 72/8 położonej w Babach4801
388Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/24800
389Sprzedaż działki nr 72/7 położonej w Babach4793
390Sprzedaż działki nr 72/10 położonej w Babach4790
391Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20144786
392Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.20124784
393Postanowienia z 2006 roku4756
394Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20114752
395Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20144738
396Dostawa pamięci masowych 4728
397Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica4728
398Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża4708
399Odbiór odpadów budowlanych zawierających azbest4705
400Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4695
401Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20144687
402Zakup agregatu prądotwórczego, zakup grilla gazowego, zakup parasola ogrodowego, zakup stołu z ławkami, zakup folii zabezpieczających w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Sołectwie Jarosty4683
403Informacje4668
404Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20114660
405Decyzja Nr 28/2006 a dnia 23 listopada 2006 roku4656
406Decyzja Nr 29/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku4639
407Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124632
408Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.3.20124623
409Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu E-Leader4610
410Sukcesywna dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, Sołectwa Michałów, Sołectwa Srock, OSP Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4608
411Zarządzenia z lat 2002-20054597
412Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4586
413Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20114567
414Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20134532
415Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku4525
416Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo4514
417Budowa dróg w Babach i Kiełczówce4503
418Podatek rolny na 2008 rok4500
419Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej.4499
420Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124497
421Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG4492
422Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20144478
423Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.20124478
424Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20144472
425Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego 4463
426Decyzja Nr 30/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku4462
427Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica4454
428Budowa dróg w Srocku: ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona4425
429Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20124419
430Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20144391
431Raport o stanie Gminy Moszczenica - kadencja 2006 - 20104359
432Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20124357
433Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4353
434Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4346
435Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134345
436Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód pożarniczy Jelcz 0044343
437Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 4337
438Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - Etap III4333
439Sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Moszczenickiej4330
440Obwieszczenie Burmistrza Wolborza4323
441Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011.20124321
442Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20124315
443Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20144311
444Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20144311
445Prawo jazdy4309
446Raport o stanie Gminy Moszczenica - Kadencja 2006-20104298
447Zarządzenie Nr VI/94/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku4298
448Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134295
449SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU 4283
450Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20144276
451Postanowienie z dnia 29 czerwca 2007 roku4254
452Postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 roku4254
453Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124247
454Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20124239
455Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4210
456[Brak tematu]4209
457Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu4209
458Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów4206
459Obwieszczenie Nr GZP.6720.1.20114186
460Usłuqa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica.4185
461Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124167
462GOPS4159
463Ogłoszenie4155
464Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/114152
465Ośrodki kultury4151
466Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20134146
467Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20144129
468Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)4121
469Informacja dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych4120
470Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4110
471Podatek od środków transportowych na 2008 rok4077
472Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-0910/114075
473Zawiadomienie4073
474Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20144064
475Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2011/20124060
476Zarządzenie Nr VI/105/20114059
477Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124054
478Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124049
479Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20144042
480Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.20114037
481Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20154020
482Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20154012
483Podatek leśny na 2008 rok4011
484Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20154010
485Budowa dróg w Babach i Kiełczówce - ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa - etap I 4003
486Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy- działki: 854/2, 861/22, 861/233983
487Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy 3982
488Lista radnych w/g okręgów wyborczych - kadencja 2006-20103960
489Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.20123954
490Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnych3948
491Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 348 020,63 zł3942
492Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20113935
493budowa dróg w Srocku - ul. Słoneczna, Spacerowa, Zielona - etap I3922
494Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.20113895
495Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20153875
496Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3868
497[Brak tematu]3866
498Dostawa agregatu prądotwórczego, grilla gazowego, folii zabezpieczających3860
499Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica3855
500Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych3853
501Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2008/20093853
502Usługa wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Moszczenica3849
503Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143836
504Wykonanie remontu dachu Świetlicy Wiejskiej w Białkowicach3834
505Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20123830
506Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2006 roku3824
507Protokoły kontroli przeprowadzonych na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy w 2005 roku3822
508Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20123818
509Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20143814
510Wykonanie ogrodzenia w Gazomii Starej3804
511GOŚ.6220.32.20123803
512Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica3801
513Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.173800
514Zawiadomienie3794
515Wykonanie ocieplenia tylnej ściany budynku w Moszczenicy3791
516Budowa ogrodzenia na działce komunalnej w Srocku3778
517Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20133771
518Podatek od nieruchomości na 2010 rok3771
519Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20153766
520Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20143763
521Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.113763
522Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20113762
523Wykonanie ocieplenia oraz sufitu w świetlicy w Gajkowicach3761
524Budowa drogi na Osiedlu Kosowska - Spacerowa w ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy3754
525Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica3753
526Zorganizowanie kompleksu boisk osiedlowych w Woli Moszczenickiej3742
527Ocieplenie budynku OSP w Raciborowicach3738
528Podatek od nieruchomości na 2009 rok3735
529Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 28 czerwca 2006 roku3727
530Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. \\\\3727
531Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20153705
532Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143702
533Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego3698
534Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20143694
535Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 roku3694
536Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113685
537Obwieszczenia z dnia 07.04.20113680
538Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3678
539Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II3660
540Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 31 sierpnia 2006 roku3656
541Obwieszczenie Nr GOŚ.7625-06/10/113653
542Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.20153650
543Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.3646
544Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3635
545Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.2.20113611
546Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków.3607
547Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy3602
548Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego3595
549Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123592
550Dostawa materiałów do wykonania 54 wpustów podwórzowych, dla potrzeb wykonywanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3591
551Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2008/20093586
552Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.20113584
553Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3583
554[Brak tematu]3581
555Zestawienia wyników głosowań3581
556Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 września 2006 roku3557
557Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143549
558Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3546
559Postanowienie OŚR 7625 – 11/08/09 z dn. 09.02.20083539
560Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 26 października 2006 roku3538
561Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113536
562Susza3534
563Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku3531
564Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2010-20143531
565sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica3529
566Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113516
567Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20143506
568Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20113504
569Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.23485
570Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20123483
571Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku3482
572Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ws. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica3481
573Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2014-20153481
574Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 07/10/113475
575Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3461
576Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej3460
577Dostawa urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy3456
578Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20153455
579Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20153448
580Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.351.2012.PG3434
581Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach3433
582Remont istniejącego budynku i przystanku autobusowego na rynku w Srocku3426
583Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.20113424
584Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy3422
585Wykonanie i posadowienie dwóch wiat przystankowych w Rękoraju i Podolinie3420
586Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20153417
587Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy3414
588Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r.3413
589Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3407
590Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143405
591Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143398
592Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123375
593Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2013 roku3367
594Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20133362
595Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20153351
596Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR3339
597Dostawa akcesoriów biurowych3331
598Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.20113329
599Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 3327
600Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20113319
601Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20123316
602Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20113314
603Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20133309
604Zorganizowanie boiska trawiastego oraz boiska do piłki siatkowej imontaż sprzętu sportowego w Woli Moszczenickiej.3307
605Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20113287
606Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143253
607Młodszy Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami3241
608Zawiadomienia z dnia 26 czerwca 2015 roku3238
609Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143236
610Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123234
611Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.20113230
612Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 roku3218
613Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego3211
614Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3211
615Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3200
616Wzory dokumentów aplikacyjnych3183
617Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3182
618Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za 2005 rok3182
619Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka 3168
620Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.20133167
621Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20113160
622Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader\3159
623Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20133158
624Sprzedaż działki nr 861/3 położonej w Moszczenicy3157
625Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-20133145
626PRZEDTERMINOWE WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 21 PAŹDZIERNIKA 2007 roku3143
627Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20123135
628Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica3133
629Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20133124
630 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG3123
631Wykonanie usługi audytu projektu pn. \'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin\'3120
632Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20153102
633Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123097
634Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 23096
635Turystyka3096
636Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2013 roku3086
637Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3082
638 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG3075
639Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113072
640Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I3062
641Wykaz nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego3062
642Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/20113045
643Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.20153043
644Obwieszczenie nr GOŚ.6220.4.20153037
645Podatek od środków transportowych na 2009 rok3037
646Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.20143030
647Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.20153026
648Obwieszczenie nr GOŚ.6220.6.20153024
649Podatek od środków transportowych na 2010 rok3024
650Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/103019
651Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica3016
652Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”3015
653Oświadczenia majątkowe na dzień powołania lub odwołania z funkcji 3012
654SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU3011
655Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20153010
656Usługa udzielenia kredytu długoterminowego3007
657Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20153003
658Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20152995
659Zagruntowanie budynku - sali OSP Raciborowice podkładem tynkarskim2995
660Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica z 2006 roku2990
661Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy2989
662Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2989
663Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2985
664Podatek rolny na 2010 rok2985
665Zarządzenie Nr 130/20172981
666Zarządzenie Nr 97/20162974
667Podatek rolny na 2009 rok2973
668Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów2972
669Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112970
670Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.2968
671Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG2963
672Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock2962
673Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112958
674Wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt2958
675Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)2956
676Zarządzenie Nr 131/20172955
677Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2953
678Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/102951
679Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162948
680Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20132942
681Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2931
682Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20112925
683Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.2919
684Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/102917
685Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20132914
686Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20132913
687Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/102912
688Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20132898
689Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/102896
690Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi2891
691V Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku2890
692Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/20112887
693Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/102887
694Podatek od nieruchomości na 2011 rok2886
695Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20132882
696Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20142874
697Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego2865
698Obwieszczenie Nr 7625-01/102850
699Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20132839
700Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2837
701Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 8542836
702Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2825
703Obweszczenie Nr 7625 - 06/102824
704Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica2822
705Dzierżawa nieruchomości nr 640/82818
706Zarządzenie Nr 99/20162815
707VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku2804
708Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/102802
709Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego2796
710Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20142788
711Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/102778
712Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20122776
713Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20152775
714Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.20132753
715Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/102749
716Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2012 roku2743
717IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku2741
718Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn2736
719VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 2735
720Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102734
721Obwieszczenie2730
722VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 2729
723Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20112723
724XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku2720
725Dostawa samochodu służbowego2719
726Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 listopada 2013 roku2717
727Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy2708
728X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku2707
729Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20112706
730Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/102705
731XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku2704
732Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2703
733Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/102701
734Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/102695
735Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/102694
736Usługa pełnienia funkcji animatora sportu na obiekcie Orlik2689
737Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162685
738Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20142670
739Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20132660
740Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2660
741Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102656
742Wybory Wójta Gminy Moszczenica2652
743Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20112649
744Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym2642
745Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112642
746Wybory do Rady Gminy Moszczenica2638
747Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego Serpentynka w obrębie Placu Włókniarzy w Woli Moszczenickiej 2636
748Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102636
749Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2635
750Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20122632
751Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/102630
752XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku2630
753Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy2624
754Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 roku2621
755XIV sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku2621
756Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży2620
757I Sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006 roku2617
758XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku2617
759[Brak tematu]2615
760IV Sesja Rady Gminy - 28 grudzień 2006 rok2613
761Budowa ul. Wąskiej i ul. Sieradzkiej w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie2611
762Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG2610
763Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.32609
764Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2015 roku2609
765Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Moszczenica2606
766XV sesja Rady Gminy - 19 wrzesnia 2007 roku2606
767Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142589
768Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122587
769XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku2583
770Zasady finansowania2583
771Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2014 roku2571
772Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2563
773II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok2562
774Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20132559
775XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku2554
776Podatek leśny na 2010 rok2553
777Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20122543
778XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku2532
779Zbiór Aktów Prawa Miejscowego2528
780XVIII Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku2523
781Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.20162523
782Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku2516
783Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)2515
784usuwania gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 r. na terenie Gminy Moszczenica2512
785Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122511
786Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2502
787Podatek leśny na 2009 rok2501
788Projekt Uchwały2496
789Protokół z przebiegu konsultacji 2494
790Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica2493
791XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku2487
792Elektroniczna Skrzynka Podawcza2485
793Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 82485
794Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.20112484
795Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - etap III2482
796Druki do pobrania2481
797Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112476
798Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112476
799Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów2474
800Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23.06.20162472
801XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku2471
802Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.20172468
803Dzierżawa nieruchomości nr 640/82462
804Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20112452
805Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112449
806Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.2443
807Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2442
808Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716, ul. Piotrkowska w Moszczenicy\\\\2438
809Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20112428
810Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego2426
811Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20132421
812Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej2419
813Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica2409
814Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7820.19.2012.ŁR2406
815Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162405
816Informacja2404
817Usługa wyłapywania psów2396
818Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku2396
819XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku2395
820Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142389
821Protokół z przebiegu konsultacji2388
822Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/102384
823Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.2384
824Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I2383
825Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112382
826Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112382
827Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.2368
828Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162365
829XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku2365
830Komisje i funkcje radnych - kadencja 2006-20102360
831Oswiadczenia majątkowe dyrektorów szkół w kadencji 2004-20092359
832Stacjonarna ochrona obiektu wspomagana uzbrojonym patrolem interwencyjnym polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu – budynków pofabrycznych MZPB przy ul. Dworcowej2350
833Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/20102349
834Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG2332
835Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112331
836Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112326
837Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych2319
838Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/102315
839Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20152313
840Informacja o składach OKW2308
841Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20152304
842Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112304
843Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20152296
844[Brak tematu]2287
845Ogłoszenie2269
846Podatek od środków transportowych na 2011 rok2265
847Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20152263
848Zaproszenie na XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku2258
849Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/102257
850Regulamin Organizacyjny2255
851Ogłoszenie2251
852Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152248
853IV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2011 roku2235
854Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20152235
855Informacja2234
856Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu2231
857Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142231
858Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego 2229
859XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku2221
860Regulamin Organizacyjny2220
861Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2219
862Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2217
863Obwieszczenie z dnia 01 lipca 2014 roku2215
864Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 2215
865Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2209
866Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 22204
867Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego2196
868Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 32182
869Podatek rolny na 2011 rok2179
870Wykaz sołectw i sołtysów kadencja 2007 - 20102174
871Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102172
872Ogłoszenie2170
873Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2010-20142159
874Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 854/1, obręb Moszczenica2157
875świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Moszczenicy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie2148
876Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 12142
877Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 390 000 PLN2141
878XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku2141
879Uchwała Nr IV/25/112138
880Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2132
881Usuwanie gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Moszczenica2130
882Ogłoszenie2122
883XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku2119
884Ogłoszenie2118
885Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20152117
886Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20142116
887VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku2109
888V Sesja Rady Gminy - 22 luty 2011 roku2096
889Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162095
890XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku2086
891[Brak tematu]2079
892Wybory organów sołectw2073
893VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku2072
894XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku2069
895XXXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku2069
896IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku2065
897SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU2056
898Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy składane na początek kadencji 2010-2014 2054
899Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2014-20182054
900Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2016 roku2047
901Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20142036
902Projekt Uchwały2034
903Dzierżawa nieruchomości nr 7432030
904XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku2030
905Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152020
906Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2016
907Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142016
908 Informacja o zamiarze udzielenia w 2014 roku wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu2016
909[Brak tematu]2015
910Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2012
911[Brak tematu]2011
912Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok2011
913XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku2011
914Usługa kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy w Moszczenicy2000
915Zarządzenia Wójta z 2006 roku1996
916X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku1986
917Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20151979
918Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20131979
919Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie1977
920XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku1966
921Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\1963
922Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bazdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica1963
923Informacja dot. składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Moszczenicy1951
924Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20161951
925[Brak tematu]1946
926Zarządzenia Wójta wydane w 2007 roku1946
927XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku1945
928Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na zadania realizowane w 2014 roku1935
929Sprawoadawczość za 2005 rok1928
930XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku1923
931Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica i przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka1922
932Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20141921
933Zgromadzenia1921
934XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku1920
935OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2012 ROKU 1914
936Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141905
937Sprawozdawczość za 2006 rok1898
938Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku1890
939Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica1884
940Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2291882
941Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20161877
942XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku1877
943XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku1876
944Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-20101873
945Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy Moszczenica1869
946Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kiełczówce - działka nr 51/21866
947XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku1866
948XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku1862
949Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1861
950Podatek leśny na 2011 rok1850
951Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1850
952Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1841
953XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku1833
954Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za 2005 rok1831
955Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161825
956XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku1824
957Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 21 maja 2013 roku1820
958XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku1814
959Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Jarostach - działka nr 72/11812
960Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20141810
961Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141809
962Ogłoszenie1808
963Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2008 rok 1803
964wykonanie usługi zarządzania projektem w zadaniu „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”1801
965Zarządzenie Nr V/220/20091801
966Opłata Skarbowa1798
967Ogłoszenie1797
968Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy na koniec kadencji 2002-20061792
969Zarządzenie Nr V/205/20091787
970Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2010-20141785
971Zarządzenie Nr 19/20141784
972Podatek od nieruchomości na 2012 rok1774
973[Brak tematu]1773
974XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku1764
975Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\1757
976XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku1754
977XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku1754
978Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20151749
979Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny1748
980XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku1747
981Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica1744
982Obwieszczenie Nr 6733.11.20141743
983Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1740
984Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20141739
985Sprawozdanie z realizacji \"Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok\" 1735
986Zarządzenie Nr 30/20141734
987Kontrola NIK : powiązanie budżetu Gminy Moszczenica z budżetem państwa1724
988Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141722
989Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1720
990Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20141719
991 Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"1719
992XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku1717
993Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20151713
994XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku1713
995Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie1707
996Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz budowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej, Kosowie oraz Michałowie.1697
997Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20151696
998XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku1683
999Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1673
1000Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151669
1001Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151669
1002XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku1669
1003Sprzedaż działki nr 51/2 położonej w Kiełczówce1664
1004XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku1664
1005 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1655
1006Obwieszczenie Nr 6733.11.2014 z dnia 07 października 2014 roku1650
1007Obwieszczenie Nr 6733.10.2014 z dnia 06 października 2014 roku1648
1008Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1648
1009Obwieszczenie GKW z dnia 08 października 2014 roku1645
1010Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20141635
1011Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1632
1012Obwieszczenie IZP.6733.16.20141627
1013Młodszy Referent ds. Funduszy zewnętrznych1626
1014Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20151624
1015Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161623
1016Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141623
1017Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20151622
1018Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151621
1019XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku1620
1020Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.41.2015.RJ1618
1021Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1614
1022Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok 1614
1023Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 71610
1024Wykaz mienia zużytego1602
1025Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 17 stycznia 2011 roku1601
1026Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20141601
1027Zarządzenia Wójta wydane w 2011 roku1598
1028Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716 - ul. Piotrkowska w Moszczenicy1595
1029[Brak tematu]1591
1030Obwieszczenie IZP.6733.2.20151590
1031Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151590
1032Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 roku1588
1033Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2011 - 20141586
1034Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.20161584
1035Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20161583
1036Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151583
1037Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1583
1038Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na rozpoczęcie kadencji 2009-20141583
1039Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2011 roku1575
1040XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku1573
1041Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”1572
1042Sprawozdawczość za 2007 rok1571
1043[Brak tematu]1567
1044Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20161567
1045Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok1567
1046Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych1566
1047Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141557
1048Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica na realizację zadania publicznego1557
1049Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych1551
1050Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.1549
1051Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151548
1052Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20151543
1053Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok1536
1054Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 września 2010 roku1531
1055Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok1529
1056XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku1529
1057Informacja o składzie GKW w Moszczenicy i jej dyżurach1525
1058XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku1525
1059Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20161524
1060Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151514
1061Komunikat o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach1513
1062Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.20141511
1063Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok1511
1064Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babach w ramach programu „Radosna szkoła”, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie1507
1065Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy1503
1066Zgłaszanie kandydatów na członków komisji1502
1067XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku1495
1068Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 sierpnia 2014 roku1492
1069XXI Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2008 roku1488
1070V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku1480
1071Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego1477
1072Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1476
1073XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku1475
1074Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica1472
1075Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2014 roku1471
1076Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1469
1077Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1469
1078XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku1467
1079Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151466
1080L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku1465
1081Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141464
1082Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Rękoraju - działka nr 3181463
1083Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151462
1084XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku1458
1085Gminna Komisja Wyborcza1455
1086Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151455
1087Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151454
1088Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 roku1453
1089Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.20151448
1090Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania1445
1091Obwieszczenie nr IZP.6733.13.20141441
1092LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku1439
1093Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji mr 59/20151439
1094XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku1429
1095Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1428
1096LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku1423
1097Podatek od środków transportowych na 2012 rok1423
1098Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 1420
1099Działalność lobbingowa1414
1100XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku1414
1101— Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1411
1102XXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 17 września 2008 roku1410
1103Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1408
1104Zawiadomienie z dnia 11.03.2010 r.1407
1105XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku1404
1106Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20141402
1107LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku1399
1108XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku1398
1109Obwieszczenie IZP. 6733.5.20151395
1110XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku1392
1111XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku1390
1112Zarządzenie Nr 152/20121390
1113L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku1385
1114XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku1384
1115Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151382
1116Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2006-2010 1378
1117VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku1377
1118Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na koniec kadencji 2004-2009 1374
1119Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2011 roku1372
1120Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151371
1121LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku1370
1122XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku1370
1123Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy w Moszczenicy 1367
1124Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161366
1125XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 1365
1126[Brak tematu]1363
1127Komunikat o zasadach losowania list1363
1128Usługa kompleksowej organizacji I edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach Projektu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem...1361
1129XXXVIII Sesja Rady Gminy - 20 maja 2009 roku1360
1130[Brak tematu]1359
1131XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok1359
1132Obwieszczenie1358
1133Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok1355
1134Ogłoszenie1353
1135LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku1351
1136Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151351
1137Wykonanie ekspertyzy badawczej pod nazwą „Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie gmin Moszczenica i Czarnocin”1349
1138Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 24 lutego 2011 roku1348
1139XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku1346
1140Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica1341
1141Obwieszczenia o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Moszczenica bez głosowania1338
1142VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku1336
1143VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku1334
1144Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151328
1145XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku1327
1146Obwieszczenie nr IFZ.6733.12.20141319
1147Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2010 roku1318
1148Informacja Państwowej Komisji Wyborczej1317
1149IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku1317
1150[Brak tematu]1315
1151Sprawozdawczość za 2004 rok1315
1152XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 1315
1153Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2006 roku1312
1154Obwieszczenie1311
1155Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151310
1156Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2009 roku1309
1157Projekty budżetu Gminy1305
1158XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku1303
1159Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1299
1160XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 1297
1161XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku1297
1162LIII Sesja Rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku1296
1163XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku1295
1164Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20161293
1165Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141293
1166Sprawozdawczość za 2003 rok1293
1167Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Moszczenica1292
1168Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151291
1169XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 1291
1170Zarządzenie Nr 137/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku1291
1171Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1289
1172Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151288
1173Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r.1287
1174Sekretarz Gminy1287
1175Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.20141286
1176XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku1286
1177LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku1284
1178Podatek od nieruchomości1284
1179Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1281
1180Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta1277
1181Zasady kierowania pracą Urzędu Gminy w Moszczenicy1277
1182Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1276
1183Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20151275
1184Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151272
1185Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”1270
1186Rok 20061269
1187Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1267
1188Sprawozdawczość za 2008 rok1266
1189Zarządzenie Nr 152/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku1266
1190LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku1263
1191Informacje o wykonaniu budżetu w 2007 roku1261
1192Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151260
1193Podatek rolny na 2012 rok1254
1194XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku1254
1195[Brak tematu]1253
1196LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku1251
1197Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151249
1198Sprzedaż działki budowlanej położonej w Moszczenicy przy ul. Wrzosowej1248
1199Zarządzenia Wójta wydane w 2009 roku1243
1200Wójt Gminy1241
1201Wzory druków1241
1202Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 1236
1203Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1236
1204Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1235
1205Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141235
1206XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku1234
1207X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku1234
1208Informacja Gminnej Komisji Wyborczej1233
1209Oświadczenia majątkowe Radnych składane na początek kadencji 2014-20181231
1210XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku1231
1211LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku1229
1212LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku1227
1213Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141224
1214Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1223
1215Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1217
1216[Brak tematu]1207
1217[Brak tematu]1206
1218Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2011 roku1202
1219Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141200
1220Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2015-20181195
1221XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku1195
1222XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku1192
1223Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1191
1224LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku1186
1225Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1184
1226Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151181
1227Skarbnik Gminy1181
1228Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2007 roku1178
1229Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20151174
1230Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej1171
1231Obwieszczenie Nr IZP.6733.20.20151171
1232Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego 1168
1233Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu1167
1234Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1167
1235Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1165
1236Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1165
1237Uchwała Nr 7/20141165
1238Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz rozbudowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej,Kosowie oraz Michałowie1164
1239[Brak tematu]1162
1240Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20151159
1241Zastępca Wójta1158
1242Informacja o składach OKW1155
1243Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171151
1244Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1151
1245Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku1145
1246Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20151141
1247Zarządzenia Wójta wydane w 2010 roku1139
1248XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku1136
1249Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 marca 2011 roku 1134
1250Obwieszczenie IZP.6733.10.20151129
1251Wzory druków1127
1252Podatek od nieruchomości1124
1253Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07 maja 2015 roku1124
1254Obwieszczenie 1123
1255Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 1118
1256Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1118
1257Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20171117
1258II Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2014 roku1116
1259Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1115
1260Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1115
1261Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1113
1262Zarządzenia Wójta wydane w 2008 roku1113
1263Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \'Knieja\'1108
1264Stanowisko ds. Inwestycji1108
1265Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1104
1266XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku1102
1267Obwieszczenie IZP.6733.11.20151099
1268Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20171099
1269Wykaz mienia zużytego - 2013 rok1099
1270Regulamin organizacyjny1097
1271Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego1096
1272Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20171096
1273Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171096
1274bwieszczenie Nr IZP.6733.3.20171092
1275Obwieszczenie nr IZP.6733.14.20141091
1276Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151091
1277XIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku1089
1278XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku1088
1279Rok 20071087
1280Obwieszczenie nr IZP.6733.10.20151086
1281Gminna ewidencja zabytków1085
1282Zarządzenie Nr 133/20141085
1283Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2011 roku1083
1284Obwieszczenia1082
1285I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku1081
1286Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1079
1287Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1079
1288Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2014-20181078
1289Podatek od nieruchomości1078
1290Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161075
1291Sprawozdawczość za 2009 rok1075
1292Wzory druków1074
1293Rejestr instytucji kultury 1073
1294Obwieszczenie nr IZP.6733.11.20151067
1295Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161067
1296Opłata od posiadania psów - 2011 rok1067
1297Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży1067
1298III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku1064
1299Podatek leśny na 2012 rok1061
1300Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1061
1301Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Wolborzu wszczęciu postepowania administracyjnego1058
1302Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 1057
1303Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161054
1304Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161049
1305Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2008 rok1048
1306Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy1042
1307Oświadczenia Bożeny Nowak-Justyny na dzień zakończenia i rozpoczęcia kadencji Dyrektora Szkoły 1041
1308Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy1040
1309I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku1039
1310Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161039
1311Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych1038
1312Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1034
1313XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku1032
1314II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku1030
1315Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2012 roku1029
1316Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161028
1317Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141028
1318Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151027
1319Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1027
1320Oferta Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski1027
1321Opłata prolongacyjna - 2011 rok1027
1322Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych 1026
1323Zarządzenie Nr 137/20141024
1324Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami1021
1325Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2017 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)1020
1326Stanowisko ds. Gospodarki Rolnej, Leśnej i Ochrony Środowiska1018
1327Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 12 października 2010 roku1015
1328Obwieszczenie Nr IZP. 6733.1.2017 1014
1329IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku1010
1330Obwieszczenie Nr IZP. 6733.2.20171009
1331Składy Obwodowych Komisji Wyborczych1003
1332Zarządzenie Nr 151/20141003
1333Dzierżawa 998
1334Wykazy mienia przeznaczonego do oddania w odpłatne użytkowanie998
1335XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku997
1336Obwieszczenie Nr IZP. 6733.3.2017 996
1337Wzory druków996
1338Obwieszczenia995
1339XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku993
1340Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2016991
1341Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2016990
1342Podatek od nieruchomości989
1343Uchwała Nr 12/2010987
1344Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016985
1345Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2016985
1346Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016984
1347Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 maja 2012 roku984
1348Wyniki wyborów982
1349Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2017981
1350Najem lokali użytkowych 979
1351Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2016974
1352Obwieszczenie Nr IZP. 6733.5.2017974
1353Zarządzenie Nr V/339/2010973
1354Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2013 roku969
1355Ogłoszenie Nr OKA.2110.2.2017968
1356XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku967
1357Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego966
1358Projekt Programu Ochrony Środowiska965
1359Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 964
1360Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica964
1361Stanowisko ds. Oświaty 962
1362Uchwały w sprawie zmian budżetu962
1363Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Moszczenica za 2010 rok960
1364Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku959
1365XLIX Sesja rady Gminy - 03 marca 2010 roku959
1366Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 2958
1367Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016958
1368Wewnątrzszkolny system oceniania958
1369Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej 955
1370Statut Szkoły Podstawowej w Moszczenicy955
1371Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015954
1372Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06 sierpnia 2015 roku954
1373 Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2009 rok954
1374Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016952
1375III Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku945
1376Obwieszczenie IZP.6733.17.2015942
1377Przetarg na dzierżawę nieruchomości942
1378Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2015934
1379XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku934
1380LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku928
1381Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Remont OSP w Kiełczówce927
1382Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr 640/39 - obręb Moszczenica927
1383Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok927
1384Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych925
1385LVII Sesja Rady Gminy - 12 listopada 2010 roku924
1386Usługa usuwania gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica920
1387XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku920
1388Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2017 roku918
1389Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Modernizacja GOK w Moszczenicy911
1390XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku911
1391Stanowisko ds. Kontroli Wenętrznej910
1392Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015905
1393Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew904
1394Informacje dot. przebiegu wyborów901
1395Obwieszczenie Nr 6733.16.2015901
1396Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016900
1397SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU900
1398Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy899
1399Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017899
1400Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy897
1401Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015896
1402Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok896
1403Podatek rolny896
1404Ogłoszenie o przetargu z dnia 14 stycznia 2016 roku894
1405Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016893
1406Obwieszczenie o skreśleniu kandydata893
1407Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku893
1408Działalność gospodarcza890
1409Stanowisko ds. Rozliczeń Inwestycyjnych i Wniosków890
1410Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 861/3 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica889
1411Inspekotr ds. funduszy zewnętrznych889
1412Rejestr wydanych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych887
1413Stanowisko ds. Obsługi Kasy887
1414Czynne i bierne prawo wyborcze885
1415Posiedzenia Komisji Rewizyjnej885
1416Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016883
1417Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego883
1418Zasady finansowania kampanii wyborczych 882
1419Budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok881
1420Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży879
1421Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2011 roku878
1422Usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica877
1423Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew876
1424Stanowisko ds. Płac874
1425XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku874
1426Obwieszczenie IZP.6733.20.2015873
1427Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"873
1428Uchwała Nr XXI/133/08 z dnia 11 lutego 2008 roku873
1429Budżet na rok 2010872
1430Sprawozdanie z wykonania budżetu871
1431Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy870
1432Zgromadzenie w Srocku dn. 17.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK91870
1433Wybory ławników na kadencję 2016-2019 868
1434Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015866
1435XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku864
1436Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 863
1437Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu861
1438Kontrola NIK - realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Moszczenica w latach 2010 - 2011859
1439Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 859
1440Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 859
1441Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży858
1442Wzory druków858
1443Zgromadzenie - rondo w m. Daszówka dn. 26.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK91858
1444Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica857
1445Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży857
1446Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016854
1447XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku854
1448Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015850
1449Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Poborowych849
1450Wykazy z dnia 20 marca 2014 roku849
1451Podatek rolny848
1452Sesja Rady Gminy - 26 października 2006 roku848
1453Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych846
1454Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2005 roku 845
1455Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.2016844
1456Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017844
1457Sprzedaż działki budowlanej nr 1101 położonej w Moszczenicy842
1458Stanowisko ds. Kadr 842
1459Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa841
1460Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-2015840
1461XXX Sesja Rady Gminy - 02 listopada 2016 roku840
1462Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów839
1463VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 839
1464Administrator Bezpieczeństwa Informacji 833
1465Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015833
1466Wzory druków832
1467I Sesja Rady Gminy - 27 listopad 2006 roku829
1468Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego828
1469Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku w Woli Moszczenickiej , ul. Piotrkowska 56828
1470XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku826
1471Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 826
1472Zgromadzenie w dniu 04.11.2016 w Srocku825
1473Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017820
1474Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2006 roku820
1475Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku820
1476Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015817
1477Sesja Rady Gminy - 25 lutego 2004 roku 817
1478Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży817
1479Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży817
1480Ogłoszenie Nr OKA.2110.1.2017815
1481Sesja Rady Gminy - 9 listopada 2005 roku 812
1482Obwieszczenie IZP.6733.20.2015809
1483Młodszy Referent ds. Kontroli808
1484Sesja Rady Gminy - 15 czerwca 2005 roku 808
1485XXXII Sesja Rady Gminy - 9 grudnia 2016 roku808
1486Informacja o petycjach złożonych do Urzędu w 2015 roku807
1487Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2004 roku 807
1488XVIII Sesja rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku807
1489[Brak tematu]805
1490Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy804
1491Sesja Rady Gminy - 7 czerwca 2004 roku 804
1492Informacja o procedurze składania petycji do Urzędu Gminy w Moszczenicy801
1493Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2017 roku801
1494Sesja Rady Gminy - 13 marca 2006 roku801
1495Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2003 roku 801
1496[Brak tematu]800
1497Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017800
1498Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Zakup strojów ludowych, wydanie książki, organizacja imprezy798
1499Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2014 roku796
1500Zarządzenie Nr V/349/10 z dnia 15 listopada 2010 roku796
1501Sesja Rady Gminy - 31 marca 2004 roku 795
1502Kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków794
1503Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017794
1504[Brak tematu]793
1505Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok792
1506Uchwała Nr XVI/151/11792
1507XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku 792
1508Zespół Szkół w Srocku 792
1509Sesja Rady Gminy - 31 maja 2006 roku791
1510Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2005 roku790
1511Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 788
1512Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 787
1513VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 787
1514Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok785
1515Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica784
1516Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica784
1517Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - jednostki organizacyjne784
1518Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 roku 783
1519III Sesja Rady Gminy - 13 grudzień 2006 rok782
1520Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2004 roku 782
1521Opłata od posiadania psów781
1522Sesja Rady Gminy - 27 września 2006 roku 781
1523Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 776
1524X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku776
1525Zarządzenie Nr VI/148/11 z dnia 15 listopada 2011 roku776
1526Budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok775
1527Sesja Rady Gminy - 28 września 2005 roku 774
1528V Sesja Rady Gminy Moszczenica - 29 stycznia 2007 roku774
1529Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość wykorzystania dotacji na zwrot podatku akcyzowego773
1530Sesja Rady Gminy - 30 marca 2005 roku 773
1531Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew773
1532Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej773
1533Wpisywanie do rejestru wyborców obywateli UE niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach 773
1534Wykaz Nr 3/2015773
1535XXI Sesja Rady Gminy - 11 luty 2008 roku773
1536Kontrola WFOŚiGW - Zakup systemu GOMIG772
1537Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2005 roku 771
1538IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku770
1539Szkoła Podstawowa w Babach 770
1540[Brak tematu]769
1541Starszy specjalista ds. Biura Obsługi Inwestora - 2 etaty769
1542Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2004 roku 768
1543Sesja Rady Gminy - 9 marca 2005 roku 768
1544XV Sesja Rady Gminy - 19 września 2007 roku768
1545Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 06 lutego 2014 roku767
1546Kontrola WIOŚ w Łodzi - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie765
1547Szkoła Podstawowa w Jarostach 764
1548Sesja Rady Gminy - 11 sierpnia 2004 roku 763
1549Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 20 lutego 2014 roku763
1550XIV Sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku763
1551XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku 763
1552XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku762
1553Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Moszczenica za rok 2008 stosownie do zapisów art. 14 ustawy o finansach publicznych761
1554IV Sesja Rady Gminy Moszczenica758
1555Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość ustalenia kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego758
1556Obwieszczenie o konsultacjach społecznych757
1557Sesja Rady Gminy - 4 listopada 2004 roku 757
1558Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 17 kwietnia 2014 roku757
1559Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne756
1560Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2004 755
1561Wzory druków755
1562XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku755
1563Sesja Rady Gminy - 20 października 2004 roku 754
1564Szkoła Podstawowa w Rękoraju 754
1565XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku 754
1566XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku753
1567Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 752
1568Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok750
1569XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku749
1570Tworzenie komitetów wyborczych 748
1571II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok747
1572Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy746
1573Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012 rok746
1574XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku 746
1575XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku 745
1576Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015744
1577Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015744
1578Składy obwodowych komisji wyborczych744
1579III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku 742
1580Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.3.2013.20914 z dnia 04 sierpnia 2016 roku742
1581XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku742
1582Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego741
1583XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku740
1584Posiedzenia Komisji Rewizyjnej739
1585Podpinspektor ds. funduszy zewnętrznych738
1586VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku 738
1587I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku 736
1588Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 29736
1589Plan pracy Rady Gminy na 2017 rok736
1590Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2002 736
1591XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku735
1592Projekt budżetu Gminy Moszczenica na 2014 rok734
1593XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku733
1594XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku733
1595XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku732
1596XXVIII Sesja Rady Gminy - 17 września 2008 roku731
1597Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015730
1598Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2003 730
1599Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne729
1600Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2004 roku 728
1601XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku728
1602Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Urząd Gminy727
1603Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 29 maja 2014 roku726
1604Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017725
1605Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 28725
1606XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 723
1607XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku723
1608Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów719
1609Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 719
1610XLVI Sesja Rady Gminy - 10 grudnia 2009 roku 719
1611XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku719
1612Szkoła Podstawowa w Gazomi Starej 718
1613XLI Sesja Rady Gminy - 22 lipca 2009 roku 718
1614XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku 717
1615Podatek rolny716
1616Kontrola WFOŚiGW w Łodzi - Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy715
1617XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku715
1618Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia10 lipca 2014 roku714
1619Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017712
1620Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2005 712
1621Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 390/7 - obręb Srock Rządowy709
1622XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok709
1623Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016708
1624Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 708
1625 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2012 roku707
1626IV Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2011 roku707
1627Podinspektor ds. Zamówień Publicznych707
1628Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew707
1629Skład i terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej706
1630Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2002 705
1631Kontrola WFOŚiGW - Odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica704
1632LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku704
1633XXXIII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2009 roku704
1634Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016703
1635Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów701
1636XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 701
1637Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego700
1638XLIV Sesja Rady Gminy - 13 października 2009 roku 700
1639Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku699
1640Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 699
1641Stanowisko ds. Inwestycji699
1642IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku696
1643Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 696
1644Projekt Budżetu Gminy695
1645XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku 695
1646[Brak tematu]693
1647II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku693
1648LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku692
1649LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku 692
1650LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku 692
1651Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2005 692
1652Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2004 692
1653Kontrola Urzędu Skarbowego - transakcje wewnątrzwspólnotowe zawarte w okresie od czerwca do sierpnia 2008 r.691
1654XLIX Sesja Rady Gminy - 03 marca 2010 roku 690
1655Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 15 marca 2012 roku688
1656Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2004 685
1657[Brak tematu]684
1658Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku682
1659Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016682
1660XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku682
1661LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku681
1662Obwieszczenie o obwodach do głosowania680
1663Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy680
1664Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica679
1665XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 679
1666Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2005678
1667Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 21 sierpnia 2014 roku678
1668Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2004 roku 675
1669XL Sesja Rady Gminy - 1 lipca 2009 roku 675
1670Kontrola projektu Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa674
1671Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016674
1672Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 listopada 2015 roku674
1673LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku 673
1674Ogłoszenie Nr OKA.2110.3.2017672
1675Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - jednostki organizacyjne671
1676Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2012 rok671
1677Opis kompetencji stanowisk w Referacie Gospodarki Komunalnej670
1678Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2010 rok669
1679Kontrola Archiwum Zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe669
1680Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2004669
1681Opis kompetencji stanowisk w Referacie Organizacyjnym667
1682Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Urząd Gminy 667
1683Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2012 roku667
1684XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku666
1685Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2003665
1686Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica662
1687Sprawozdawczość za 2010 rok662
1688Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych661
1689Kontrola PIP - Przetsrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników samorządowych661
1690Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew661
1691Stanowisko ds. Finansowych661
1692Główny Księgowy Oświaty 659
1693Opis kompetencji stanowisk w Referacie Inwestycji i Rozwoju659
1694Kontrola projektu Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy658
1695Akty prawne657
1696VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku657
1697Wzory druków657
1698Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim655
1699Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku655
1700Opłata targowa655
1701Podatek od nieruchomości655
1702Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017654
1703Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016653
1704Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016652
1705Kontrola projektu Inicjatywa Warunkiem Rozwoju przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi651
1706Sprawozdania z wykonania budżetu 651
1707L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku650
1708Informacja o losowaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych649
1709Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015649
1710Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2002 649
1711Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016647
1712Zgłaszanie kandydatów do GKW647
1713Kontrola realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w latach 2007 - 2011646
1714Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017646
1715Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica646
1716Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum USC645
1717Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 645
1718Ogłoszenie Nr OKA.2110.6.2017645
1719XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku645
1720Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2012 roku644
1721XVII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2012 roku 644
1722Kontrola ZUS641
1723Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 641
1724Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2005641
1725Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica641
1726Kontrola poprawności wykorzystania dotacji przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze640
1727XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku 640
1728Sprawozdania budżetowe na dzień 30 września 2011 roku639
1729Zarządzenie Nr VI/116/2011639
1730Zgłaszanie list kandydatów na radnych 638
1731Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2003 637
1732Stanowisko ds. Finansowych637
1733Wzory druków637
1734Wzory druków636
1735Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 632/4 i 630 w Moszczenicy635
1736Kontrola projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka etap II634
1737Podatek od środków transportowych 634
1738Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej634
1739XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku634
1740Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość przy ul. Krótkiej w Srocku633
1741Podatek leśny633
1742Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04 grudnia 2014 roku633
1743Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 kwietnia 2014 roku632
1744Podatek od środków transportowych632
1745Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 632
1746Zarządzenie Nr 46/2015 z późn. zmianami632
1747Wieloletnia Prognoza Finansowa630
1748XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku629
1749Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016627
1750XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku 627
1751VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku626
1752Podatek od środków transportowych623
1753Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - Urząd Gminy622
1754Informacje o wykonaniu budżetu 621
1755Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew621
1756V Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2011 roku 621
1757Kontrola WWPE - Projekt E-Leader620
1758Informacje o wykonaniu budżetu619
1759Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego619
1760XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku 619
1761Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej Inwestycji617
1762Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 854/2, 861/22, 861/23 w Moszczenicy616
1763Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Rada Gminy616
1764XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 616
1765Zestawienie wyników głosowań616
1766Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016615
1767Opłata od posiadania psów615
1768Administrator Systemów Informatycznych614
1769Opłata od posiadania psów614
1770Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy613
1771Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych613
1772Podatek rolny613
1773Uchwały w sprawie zmian budżetu 613
1774Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok612
1775Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 612
1776X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku 612
1777Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 2018611
1778Uchwały w sprawie zmian budżetu610
1779Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum zakładowe609
1780Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok609
1781Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych - art. 14608
1782VI Sesja Rady Gminy - 03 marca 2011 roku 607
1783XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku607
1784XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku606
1785Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat605
1786Stanowisko ds. Prawnych604
1787XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku604
1788Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 604
1789Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016603
1790XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku 603
1791Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.2.2016 - nieruchomość 70/2 w Gościmowicach I602
1792Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2012 roku601
1793XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku601
1794Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2011 rok600
1795Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 sierpnia 2014 roku599
1796Wzory druków599
1797Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi598
1798Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012 roku598
1799XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku 598
1800Stanowisko ds. Gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska597
1801XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku 597
1802[Brak tematu]596
1803Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych596
1804Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 596
1805Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 596
1806Składy Obwodowych Komisji Wyborczych595
1807Sprawozdania budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku595
1808Sprawozdania budżetowe - 2010 rok595
1809XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku 594
1810Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 roku593
1811Informacje o wykonaniu budżetu 592
1812XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku 592
1813Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010-2014589
1814Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013 roku589
1815Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat588
1816Tworzenie Komitetów Wyborczych588
1817Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska587
1818Opłata targowa585
1819XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku 585
1820XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku581
1821Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2014580
1822Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne579
1823Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 579
1824Stanowisko ds. Dróg578
1825XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku 578
1826Zarządzenia Wójta Gminy577
1827Rewitalizacja Placu Rynek w mijscowości Srock576
1828Wzory druków576
1829Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016575
1830Zarządzenie Nr VI/124/2011575
1831Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014574
1832Sprawozdania z wykonania budżetu 574
1833Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012 roku573
1834Wzory druków571
1835Uchwała Nr XXXI/281/13570
1836Stanowisko ds. Podatków568
1837XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku 567
1838XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku567
1839Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego565
1840XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku565
1841Uchwała budżetowa564
1842Komunikat563
1843Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych562
1844Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013 roku562
1845I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku 561
1846Podatek leśny561
1847Uchwały Składu Orzekającego RIO560
1848Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2015 roku558
1849Opis kompetencji stanowisk w Referacie Finansowym558
1850Zarządzenie Nr 44/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 02 marca 2012557
1851Podatek leśny555
1852Stanowisko ds. Podatków555
1853XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku555
1854Opis kompetencji stanowisk w Referacie Prawnym i Nadzoru554
1855Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017553
1856Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 552
1857Wnioski552
1858Podatek od środków transportowych551
1859XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku551
1860Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017550
1861Opłata targowa550
1862XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku550
1863[Brak tematu]549
1864Informacje o wykonaniu budżetu 547
1865Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich546
1866Stanowisko ds. Finansowych 546
1867Kontrola WFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce etap II544
1868Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016544
1869Opłata adiacencka544
1870Wzory druków544
1871Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 543
1872Ogłoszenie Nr OKA.2110.4.2017543
1873Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.542
1874Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 281/5 - obręb Wola Moszczenicka541
1875XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku541
1876XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku541
1877Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/4 - obręb Moszczenica540
1878Uchwała budżetowa540
1879[Brak tematu]539
1880XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku539
1881Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych538
1882Posiedzenia Komisji Rewizyjnej538
1883Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych537
1884[Brak tematu]536
1885Sprawozdania finansowe536
1886Stanowisko ds. Podatków536
1887Młodszy referent ds. podatku VAT534
1888Ogłoszenie o drugim przetargu - lokal mieszkalny w Srocku przy ul. Krótkiej534
1889Projekt budżetu Gminy na 2016 rok534
1890Sprawozdania z wykonania budżetu 531
1891XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku531
1892Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2/2008530
1893Opłata od posiadania psów530
1894Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku529
1895XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku 527
1896[Brak tematu]525
1897Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Rada Gminy524
1898Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014 roku523
1899Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r. 522
1900XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku522
1901XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku521
1902Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016520
1903Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy 520
1904Kontrola Wojewody Łódzkiego - wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej519
1905Pomoc Administracyjna ds. Bezpieczeństwa Publicznego519
1906Uchwały Składu Orzekającego RIO519
1907Kontorla Urzędu Marszałkowskiego - Powitanie lata z E-LEADEREM518
1908XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku518
1909Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie518
1910Obwodowe komisje do spraw referendum517
1911III Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku516
1912L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku515
1913XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku 515
1914Opis kompetencji stanowisk w Referacie Edukacji514
1915XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku 514
1916Wieloletnia Prognoza Finansowa513
1917XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku513
1918Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej, ul. Boczna512
1919XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku512
1920Informacje o wykonaniu budżetu511
1921Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 roku511
1922XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku510
1923Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2010 rok509
1924Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012 roku507
1925Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 507
1926LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku506
1927Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2017 roku506
1928Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014 roku506
1929Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych505
1930Urząd Marszałkowski - Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj-Moszczenica, etap I504
1931XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku504
1932Zarządzenia Wójta Gminy502
1933Urząd Marszałkowski - budowa Miasteczka Ruchu Drogowego501
1934Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 lipca 2017 roku500
1935Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017499
1936Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016498
1937Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 498
1938Sprawozdania budżetowe - 2009 rok497
1939Projekt budżetu496
1940Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy496
1941Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2013 rok496
1942XXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku496
1943Rejestr żłobków i klubów dziecięcych495
1944Informatyk494
1945XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku494
1946Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017493
1947Sprawozdania z wykonania budżetu 492
1948VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku491
1949Wykaz z dnia 05.02.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony491
1950II Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku490
1951Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2012 rok490
1952LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku489
1953Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/5 - obręb Moszczenica489
1954Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017488
1955Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie488
1956Obwodowe Komisje Wyborcze487
1957Uchwały w sprawie zmian budżetu487
1958Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016486
1959Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017486
1960V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku 486
1961Wieloletnia Prognoza Finansowa484
1962Kontrola WFOŚiGW - Wniosek o umorzenie pożyczki483
1963Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014 roku483
1964Kontrola UKS w Łodzi - Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania482
1965Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku481
1966Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 640/40 - obręb Moszczenica481
1967LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku480
1968Uchwały w sprawie zmian budżetu 480
1969[Brak tematu]479
1970Wieloletnia Prognoza Finansowa479
1971Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych478
1972Podatek leśny478
1973Wykaz z dnia 08.01.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony478
1974 Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017477
1975Urząd Marszałkowski - budowa drogi Rękoraj - Moszczenica etap I475
1976Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku474
1977Informacje dla wyborców niepełnosprawnych473
1978XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku473
1979Zarządzenia Wójta472
1980XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku471
1981Informacje, obwieszczenia, komunikaty470
1982Sprzątaczka470
1983Wysokości opłat468
1984LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku466
1985Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.27.2016465
1986LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku463
1987Urząd Marszałkowski - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu Gminy Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz spotkanie informacyjne463
1988Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie463
1989IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku 462
1990Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej462
1991Uchwały w sprawie zmian budżetu 462
1992Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu461
1993Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok461
1994Informacje o wykonaniu budżetu 460
1995[Brak tematu]458
1996Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku458
1997Sprawozdanie z wykonania budżetu457
1998Wzory druków457
1999Wykaz z dnia 11.02.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony455
2000Zawiadomienia455
2001[Brak tematu]454
2002XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku454
2003XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku452
2004Projekt budżetu450
2005Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 2449
2006Informacje, obwieszczenia, komunikaty448
2007Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014448
2008Budżet na rok 2011447
2009Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017447
2010Zestawienie wyników głosowania447
2011Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.446
2012[Brak tematu]445
2013Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu445
2014Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015445
2015Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017445
2016Stanowisko ds. Płac445
2017Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej445
2018Układ wykonawczy443
2019LIII Sesja rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku441
2020Urząd Kontroli Skarbowej - celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014 roku441
2021Kontrola WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach440
2022Sprawozdania z wykonania budżetu 440
2023Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017438
2024Uchwała Nr XXXII/227/08438
2025VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku 438
2026Kontrola WIOŚ - składowisko odpadów437
2027Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016437
2028Wykaz z dnia 07.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony437
2029Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych436
2030Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017436
2031Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014 roku436
2032Informacje o wykonaniu budżetu435
2033Ważne odnośniki434
2034Goniec432
2035LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku432
2036Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku432
2037IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku428
2038Układ wykonawczy428
2039X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku428
2040Wyborcy niepełnosprawni426
2041Wykaz z dnia 9.07.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony426
2042Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji425
2043Stanowisko ds. Ogólno–Organizacyjnych, Obsługi Wyborów, Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 424
2044[Brak tematu]423
2045Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej423
2046Akty prawne422
2047Opłata targowa422
2048Informacje o wykonaniu budżetu421
2049VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku420
2050Wykaz z dnia 28.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony420
2051XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku420
2052XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku420
2053Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok418
2054Wniosek o zmianę siedziby lokalu wyborczego414
2055XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku414
2056Uchwały Rady Gminy413
2057Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok413
2058XIV Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku412
2059Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej411
2060Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017406
2061Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku403
2062Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej403
2063Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i urzędników wydającyhc decyzje administracyjne za 2002 rok402
2064Zarządzenia Wójta401
2065Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku400
2066Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych 400
2067Wzory druków399
2068Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Babach398
2069Podatek rolny398
2070Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017397
2071Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica397
2072XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku396
2073Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (wydatki)395
2074XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku395
2075Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017394
2076Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej393
2077Sprawozdania z wykonania budżetu 391
2078Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 389
2079Oświadczenia majątkowe radnych389
2080Akty prawne388
2081Wyjaśnienia PKW387
2082Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony386
2083Budowa sieci wodociągowej w miejsocosci Podolin383
2084Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica382
2085Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/1 - obręb Moszczenica381
2086[Brak tematu]379
2087Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/2 - obręb Moszczenica379
2088XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku379
2089Stanowisko ds. Zarządu Drogami Gminnymi i Oświetleniem Ulicznym 378
2090Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury376
2091Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015376
2092XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku376
2093Ogłoszenie o przetargu - kontener socjalny posadowiony na dz. ewid. 153 - obręb Pomyków374
2094Stanowisko ds. BHP i Straży Pożarnych374
2095Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony373
2096XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku373
2097Akty prawne370
2098Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Urząd Gminy369
2099XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku365
2100Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku364
2101XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku363
2102Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015–2016362
2103Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017361
2104XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku361
2105ZA 2003 ROK359
2106[Brak tematu]356
2107Wzór informacji352
2108XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku352
2109XIII Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku 350
2110XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku350
2111Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)350
2112Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014346
2113Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017344
2114Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2016 roku344
2115Wykaz z dnia 08.09.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony344
2116Wykaz Nr 1/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku341
2117Petycja Nr 1340
2118Uchwały Składu Orzekającego RIO333
2119Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2016 roku332
2120Wykaz z dnia 06.10.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony329
2121Wykaz z dnia 18.08.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony328
2122Wykaz Nr 2/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku323
2123XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku321
2124Petycja Nr 2320
2125XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku320
2126Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017317
2127Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017315
2128Petycja Nr 3315
2129Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie311
2130XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku308
2131Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - jednostki organizacyjne307
2132Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016305
2133Wykaz z dnia 02.02.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony305
2134Wykaz z dnia 10.11.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony303
2135Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych302
2136Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony301
2137Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica300
2138Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Rada Gminy300
2139Podatek od srodków transportowych300
2140Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - prawidłowość wykorzystania środków finansowych na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rękoraju299
2141Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.298
2142Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017293
2143Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017293
2144Wykaz z dnia 09.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony291
2145Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014290
2146Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 289
2147Podatek leśny288
2148Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony288
2149Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych283
2150Podatek od posiadania psów280
2151Petycja Nr 4279
2152Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji278
2153Petycja Nr 1276
2154Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 listopada 2006 roku274
2155Wzory druków274
2156Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku270
2157Oferta ZHP263
2158Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodnośc z prawem gospodarowania środkami obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za 2013 rok262
2159XXX Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2016 roku260
2160Opłata targowa258
2161XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku 256
2162XXXII Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2016 roku255
2163Gminna Ewidencja Zabytków254
2164Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2016 roku251
2165Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Moszczenicy247
2166XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku245
2167Obwieszczenie Nr 6733.12.2017243
2168Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017243
2169Obwieszczenie Nr 6733.11.2017242
2170XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku242
2171XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku 240
2172Petycja Nr 5237
2173Wykaz z dnia 30.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony235
2174XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku233
2175Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019227
2176XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku227
2177XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku225
2178Uchwała budżetowa222
2179Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie220
2180Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017215
2181Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku214
2182Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017214
2183Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016211
2184Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017203
2185Sprawozdania Wójta Gminy Moszczenica - 2017 rok202
2186Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu201
2187XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku201
2188XLV Sesja Rady Gminy - 22 listopada 2017 roku197
2189Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2016 roku196
2190Wykaz z dnia 08.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony196
2191Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica191
2192Uchwała Nr XLVIII/345/10188
2193Uchwały Składu Orzekajacego RIO174
2194Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017173
2195Wykaz z dnia 31.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony173
2196Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017172
2197Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017171
2198Informatyk166
2199Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017166
2200Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017160
2201Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019159
2202Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017158
2203Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 roku156
2204Podatek od nieruchomości154
2205XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku153
2206Zarządzenie Nr 17/2018150
2207Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014142
2208Petycja Nr 2138
2209Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych135
2210Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017133
2211XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku123
2212Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku120
2213XLVII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2017 roku119
2214XLVI Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2017 roku118
2215XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku111
2216Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 roku98
2217Petycja Nr 397
2218Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku91
2219Informacja o terminie XLVIII Sesji Rady Gminy - 19 stycznia 2018 roku90
2220Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica87
2221XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku86
2222Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica”85
2223 Wzory dokumentów85
2224Podatek rolny79
2225XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku79
2226Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”77
2227XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku 77
2228Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.201773
22291. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.201772
2230Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2018 rok71
2231Kontrole przedsiębiorców na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.68
2232Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.201866
2233Petycja Nr 461
2234Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu61
2235Podatek od posiadania psów60
2236Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 roku58
2237Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.201757
2238Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 861/7 w Moszczenicy57
2239XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku54
2240Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.201749
2241XLVIII Sesja Rady Gminy - 19 stycznia 2018 roku47
2242Podatek od środków transportowych38
2243Wykaz z dnia 21.12.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony37
2244Podatek leśny36
2245Wykaz z dnia 18.01.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony31
2246Opłata targowa30
2247Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży30
2248Uchwały Składu Orzekającego RIO29
2249Informacja o terminie XLIX Sesji Rady Gminy - 22 Luty 2018 roku20
2250Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 roku12
2251Zatrudnienie cudzoziemców 2018 r.7
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3401766 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij