Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Wzory dokumentów aplikacyjnych32912
2Sukcesywna dostawa materiałów biurowych31157
3Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica31054
4Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie30465
5Remont pomieszczeń w budynku OSP w Podolinie30301
6Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Gazomi Starej30290
7Utwardzenie i wyrównanie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie30283
8Dostawa i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach30272
9Renowacja pomnika w miejscowości Karlin29866
10Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD29711
11Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego29586
12Dostawa stołów i krzeseł29435
13Dostawa sprzętu AGD29381
14Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.27908
15Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w sołectwie Baby27641
16Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz Licencji dostępowych Cal dla jednostek organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin w ramach realizacji projektu „E-Leader\27624
17Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.27421
18Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oraz budowa chodników i zjazdów w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie27390
19Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy27163
20Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Moszczenicy26849
21Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ w Moszczenicy26009
22Akty Prawne25837
23Dostawa wraz z montażem krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy25551
24Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami25482
25Wykonanie zastępczego otworu studziennego ujmującego do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne w Jarostach25455
26Wybory ławników na kadencję 2008-201123849
27Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki w Rękoraju22064
28Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy21755
29Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD21404
30Budowa elektrowni wiatrowej w Gościmowicach20675
31Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy20489
32Budowa budynku inwentarskiego w Rękoraju20390
33Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów - Lewkówka20364
34Budowa gminno - szkolnej hali sportowej w Moszczenicy20076
35Stacjonarna ochrona obiektu19948
36Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19742
37Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19625
38Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy19582
39Budowa hali sportowej w Moszczenicy19516
40Budowa wodociągu w Lewkówce19510
41Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19499
42Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej19420
43Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku Prywatnym19414
44Budowa wodociągu w Woli Moszczenickiej19405
45Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19283
46Budowa budynku inwentarsko-składowego w Rękoraju19246
47Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 71619131
48Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę w Gościmowicach Pierwszych19061
49Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia18884
50Postanowienie18864
51Zawiadomienie18861
52Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego18838
53Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 71618828
54Obwieszczenie18818
55Obwieszczenie o wydaniu decyzji18798
56Obwieszczenie - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego18752
57Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I 18731
58Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 2/200918724
59Obwieszczenie18699
60Zawiadomienie OŚR. 7625 – 07/08/09 z dn. 09.02.200918588
61Obwieszczenie - OŚR 7625 – 13/08/09 z dn. 12.02.200918553
62Obwieszczenie - OŚR. 7625 - 04/09 z dn. 12.02.200918533
63Obwieszczenie z dn. 27 lutego 2009 roku18443
64Obwieszczenie OŚR 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 r.18430
65Zawiadomienie OŚR.7625-08/08/09 z dnia 16 marca 2009 roku18296
66Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 z dnia 17 marca 2009 roku18257
67Obwieszczenie OŚR.7625-07/09 z dnia 11 marca 2009 roku18242
68Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-13/08/09 z dnia 24.03.2009 r.18237
69Obwieszczenia z dnia 12 marca 2009 roku18214
70Obwieszczenie Nr OŚR 7625-03/0918151
71Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/0918131
72Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/0918131
73Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/0918129
74Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/0918098
75Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/0918096
76Obwieszczenie Nr OŚR 7625-10/0918094
77Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/0918089
78Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0917994
79Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/0917968
80Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/0917968
81Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/0917942
82Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0917919
83Zawiadomienie17915
84Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/0917777
85Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 07/0917771
86Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/0917758
87Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/0917756
88Obwieszczenia z dnia 24.04.200917753
89Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/0917745
90Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 04/0917745
91Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/0917725
92Obwieszczenie OŚR. 7625-08/0917638
93Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy17622
94Obwieszczenie OŚR. 7625-04/0917613
95Sprzedaż nieruchomości położonej w Babach - nr działki 109/1117609
96Obwieszczenie OŚR 7625 – 07/0917548
97Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/0917546
98Wykonanie chłodni w Sali OSP w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów17515
99Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0917471
100Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 06/0917456
101Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0917454
102Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–10/0917436
103Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0917400
104Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/0917294
105Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/0917149
106Przebudowa drogi w Karlinie - działka nr 11817106
107Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.17047
108Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0917014
109Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-11/0916981
110Obwieszczenie nr OŚR. 7625 - 22/0916948
111Obwieszczenie nr OŚR. 7625-10/0916935
112Zawiadomienie Nr OŚR 7625-19/0916931
113Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 20/0916815
114Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/0916620
115Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/0916610
116Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/0916598
117Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16581
118Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0916575
119Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0916572
120Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16568
121Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16548
122Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/0916374
123Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/0916367
124Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0916178
125Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/0916085
126Radca Prawny16020
127Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/0915995
128Obwieszczenie15821
129Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0915718
130Dzierżawa części działek 15502
131Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju15240
132Sprzedaż działki nr 109/6 w Babach15107
133Odbiór azbestu z terenu gminy Moszczenica13898
134Wzory oświadczeń majątkowych13801
135Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/212523
136Sprzedaż nieruchomości w Babach - działka nr 109/612185
137Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica12018
138Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy11806
139Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 211711
140Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy11289
141Sprzedaż nieruchomości w Kiełczówce - działka nr 40611157
142Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka 275/710895
143Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADER10728
144Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10721
145Przebudowy drogi w Moszczenicy, ul. Wschodniej oraz rozbudowy drogi w Moszczenicy, ul. Lipowej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10686
146Sukcesywna dostawa materiałów biurowych10595
147Stacjonarna ochrona obiektu10592
148Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy10573
149Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Moszczenica10565
150Stacjonarna ochrona obiektu10188
151Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10063
152Dostawa bramy przemysłowej segmentowej do garażu OSP Kosów9990
153Usługa naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu jednostek OSP9966
154Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jarostach9844
155Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach9840
156Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9717
157Dostawa fabrycznie nowego osprzętu światłowodowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9710
158Szkolenie grupowe dla 45 ( 3x15 ) osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości 9682
159Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna9668
160Rozbudowa ulicy Spacerowej i budowa ul. Wrzosowej w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie9459
161Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą9394
162Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka9193
163[Brak tematu]9189
164Wykonanie ocieplenia Wiejskiego Domu Kultury i strażnicy OSP w Babach9151
165Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzki9124
166Dostawa materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do budynku garażowego w Kosowie9075
167Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 roku9027
168Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20179001
169Dzierżawa działek położonych w obrębie Moszczenica na okres 10 lat8797
170Organizacja kolonii profilaktycznych dla 25 dzieci8640
171Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce8636
172Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap I8620
173Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy.8616
174Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2007 roku8541
175Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2007 roku8508
176Budowa drogi w Michałowie - ul. Sezamkowa8461
177Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław8461
178Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania8451
179Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju8446
180Obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 roku8428
181Obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 roku8336
182Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 45 osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości8320
183Wykaz rachunków bankowych Gminy Moszczenica8250
184Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8233
185Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych8214
186Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego i realizację zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica8198
187Sprawozdania z wykonania zadań publicznych8194
188Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8159
189Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego8093
190Zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku8086
191Zaprojektowanie chodnika przy ul. Głównej w Rakowie Dużym8016
192Wójt Gminy Moszczenica8014
193Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego7990
194Decyzja Nr 2/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku7976
195Decyzja Nr 4/20077928
196Decyzja Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku7926
197Decyzja Nr 3/20077922
198Decyzja Nr 5/2007 z dnia 01 lutego 2007 roku7920
199Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Domu Ludowego w Rakowie7918
200Zarządzenie Nr 23/20167882
201Decyzja Nr 6/2007 z dnia 26 marca 2007 roku7874
202Decyzja Nr 7/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku7860
203Decyzja Nr 9/2007 z dnia 14 maja 2007 roku7860
204Decyzja Nr 8/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku7851
205Organizacja wycieczki rekreacyjno-turystycznej7843
206Decyzja Nr 10/2007 z dnia 17 maja 2007 roku7839
207Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy7837
208Wykonanie PFU, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną, uzyskanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracji Moszczenica7790
209SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU7709
210Usługa kompleksowego ubezpieczenia7670
211Decyzja Nr 13/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku7643
212Decyzja Nr 11/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku7640
213Decyzja Nr 12/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku7633
214Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach7623
215Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy7581
216Decyzja Nr 14/2007 z dnia 12 września 2007 roku7567
217Decyzja Nr 15/20077563
218Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 roku7546
219Decyzja Nr 16/2007 z dnia 10 października 2007 roku7536
220Decyzja Nr 17/2007 z dnia 30 października 2007 roku7502
221Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej7499
222Decyzja Nr 18/2007 z dnia 31 października 2007 roku7496
223SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU7481
224Decyzja Nr 19/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku7414
225Zarządzenie Nr 36/20167414
226Dostawa sprzętu AGD i sprzętu komputerowego7371
227Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/147366
228Paszport7359
229Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/127353
230Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/137346
231Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy7336
232Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica7328
233Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2010/2011 7313
234Zarządzenie Nr 40/20167313
235Plany zagospodarowania przestrzennego7293
236 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w 2015 roku7281
237Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna7259
238Zarządzenie Nr 41/20167247
239Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski,woj. łódzkie7215
240Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego7199
241SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKU7187
242Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.20167125
243Ogłoszenie7075
244Zarządzenie Nr 19/20157063
245Ogłoszenie o wyborze oferty7004
246Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.20166955
247Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej6952
248Zakup średniego ratowniczo-gasniczego samochodu dla OSP w Rękoraju6940
249Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej6937
250Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/136930
251Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/126917
252Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 72/146913
253Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2296901
254Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych w Moszczenicy6869
255Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy6821
256Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole Podstawowej w Jarostach6803
257Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów 4 placówek oświatowych6797
258SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU 6788
259Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica na lata 2010-20136761
260Sekretarz Gminy Moszczenica6682
261Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica6659
262Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od Węzła W25 do Węzła W37)6628
263Remont dachu w OSP w Moszczenicy6617
264Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie6609
265Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka nr 275/76606
266Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Moszczenickiej6606
267Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica6602
268Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek 2 - działka nr 263/16586
269Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód Renault Megane Scenic 1,66570
270Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 111/16554
271Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy6532
272Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica6527
273Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku6524
274Obsługa geodezyjna Gminy Moszczenica6499
275Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej6499
276Zastępca Wójta Gminy Moszczenica6476
277Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości6462
278Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego6453
279Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania6443
280Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 6416
281Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka6383
282Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Srocku6327
283Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG6301
284Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)6278
285Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce6269
286Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20116264
287Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Moszczenica oraz jednostek podległych6244
288Budowa kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 - w Moszczenicy6243
289Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20126236
290Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Gmin: Moszczenica, Będków i Czarnocin6210
291Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „E-Leader \6183
292Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20126177
293Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce6176
294Regulamin Organizacyjny6159
295Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20116145
296Sprzedaż nieruchomości położonej w Moszczenicy - działki nr 854/2, 861/22, 861/236121
297Zaprojektowanie i wykonanie oraz sukcesywna dostawa gadżetów promocyjnych w ramach zadania: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica6088
298SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU 6072
299Uchwały 2002-20066048
300Dostawa kserokopiarki, tablicy interaktywnej i sprzętu AGD6032
301Sukcesywna dostawa tonerów i taśm barwiących do drukarek5983
302PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 20145951
303Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w 2014 roku5935
304Zakup maszyny do konserwacji nawierzchni na potrzeby Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy5895
305Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica5890
306Dostawa kosiarki - traktora 5882
307Skarbnik Gminy Moszczenica5878
308Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Rozbudowy wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Srocku5862
309Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20125861
310Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie5851
311 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG5851
312Zarządzanie projektem pn. INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU.5831
313Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 5829
314Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20125822
315Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 35781
316Zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie5780
317Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20125778
318Plany Rozwoju5772
319Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 15771
320Sprzedaż lokalu mieszkalnego - Moszczenica, ul. Piotrkowska5762
321Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 25738
322Statut Gminy5679
323Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.20125661
324Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5655
325Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.20115632
326Usługa udzielenia kredytu długoterminowego5619
327Protokół z przebiegu konsultacji5617
328Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.20115606
329Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej nr ew. 2245594
330Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła) - etap II5588
331Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek - działka nr 263/15576
332Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/145576
333Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego5574
334Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/125574
335Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20125559
336Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20135554
337WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA (POŻYTEK PUBLICZNY)5539
338Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20135515
339Podatek od nieruchomości na 2008 rok5513
340Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20135501
341Zarządzenie Nr 153/20155485
342Dostawa energii elektrycznej dla obiektów oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 5479
343Ogłoszenie5471
344Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC5440
345Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20145383
346Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20145361
347Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi5361
348Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w latach 2011-20135342
349Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5332
350Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20145323
351Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica5322
352SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU 5309
353Wykonanie podstawowych profilaktycznych badań lekarskich5308
354Budowa oświetlenia ulicznego w Karlinie - ul. Południowa, ul. Słoneczna - skrzyżowania z drogą krajową5299
355Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku5299
356Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy5288
357Stan mienia komunalnego5249
358Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok5243
359Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo5222
360Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20115212
361Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20145201
362Budowa Domu Ludowego w Rakowie5199
363Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20115194
364Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125173
365Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20135172
366Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.20125163
367Wykonanie i dostawa kompletnego systemu wystawienniczego5163
368Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Moszczenicy - działka nr 632/4 i 6305157
369Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Babach - działka nr 72/135156
370Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica5139
371Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20125129
372Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.20125101
373Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20125100
374Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2013/20145098
375Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20135092
376Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.20125069
377Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek - działka nr 263/15063
378Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125053
379Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy5047
380Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20145045
381Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.20125039
382Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb Burmistrza Wolborza5036
383Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20145031
384Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125023
385Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.20125004
386Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20144980
387Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20144975
388Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.20124928
389Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20114921
390Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20144918
391Sprzedaż działki nr 72/6 położonej w Babach4873
392Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20144868
393Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego 4865
394Sprzedaż działki nr 72/8 położonej w Babach4853
395Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża4850
396Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/24848
397Sprzedaż działki nr 72/10 położonej w Babach4844
398Sprzedaż działki nr 72/7 położonej w Babach4842
399Odbiór odpadów budowlanych zawierających azbest4838
400Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20114832
401Zakup agregatu prądotwórczego, zakup grilla gazowego, zakup parasola ogrodowego, zakup stołu z ławkami, zakup folii zabezpieczających w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Sołectwie Jarosty4825
402Dostawa pamięci masowych 4807
403Zarządzenia z lat 2002-20054796
404Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124792
405Informacje4791
406Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4789
407Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.3.20124774
408Postanowienia z 2006 roku4770
409Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20114736
410Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu E-Leader4724
411Decyzja Nr 28/2006 a dnia 23 listopada 2006 roku4678
412Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124667
413Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20134666
414Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG4662
415Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20144661
416Decyzja Nr 29/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku4658
417Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20144658
418Sukcesywna dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, Sołectwa Michałów, Sołectwa Srock, OSP Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4658
419Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo4657
420Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej.4633
421Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku4629
422Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.20124629
423Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4626
424Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20144578
425Budowa dróg w Babach i Kiełczówce4571
426Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20124571
427Raport o stanie Gminy Moszczenica - kadencja 2006 - 20104555
428Podatek rolny na 2008 rok4547
429Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20124527
430SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU 4517
431Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20144504
432Obwieszczenie Burmistrza Wolborza4503
433Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica4499
434Raport o stanie Gminy Moszczenica - Kadencja 2006-20104496
435Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20144495
436Budowa dróg w Srocku: ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona4493
437Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 4488
438Zarządzenie Nr VI/94/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku4487
439Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134483
440Decyzja Nr 30/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku4479
441Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011.20124471
442Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20124466
443Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20144464
444Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów4458
445Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134431
446Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20124407
447Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4399
448Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124398
449Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - Etap III4394
450Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4387
451Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód pożarniczy Jelcz 0044386
452Sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Moszczenickiej4370
453Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4368
454Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu4346
455Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124339
456Ogłoszenie4336
457Prawo jazdy4332
458Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20134321
459Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20144319
460Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/114309
461Obwieszczenie Nr GZP.6720.1.20114297
462Usłuqa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica.4279
463Postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 roku4275
464Postanowienie z dnia 29 czerwca 2007 roku4271
465Informacja dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych4269
466Zarządzenie Nr VI/105/20114264
467Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20144247
468Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-0910/114227
469Zawiadomienie4222
470Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20144220
471[Brak tematu]4218
472Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)4214
473Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124208
474Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4204
475Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124200
476Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.20114198
477Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20154197
478Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20154196
479Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20154195
480Lista radnych w/g okręgów wyborczych - kadencja 2006-20104177
481GOPS4170
482Ośrodki kultury4161
483Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4152
484Podatek od środków transportowych na 2008 rok4135
485Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2011/20124121
486Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy 4116
487Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20114109
488Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.20124105
489Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 348 020,63 zł4101
490Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego4085
491Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”4085
492Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnych4080
493Budowa dróg w Babach i Kiełczówce - ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa - etap I 4073
494Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20154064
495Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego4064
496Podatek leśny na 2008 rok4064
497Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.20114047
498Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy- działki: 854/2, 861/22, 861/234037
499Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica4017
500Dostawa agregatu prądotwórczego, grilla gazowego, folii zabezpieczających3999
501Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20143998
502Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.173991
503budowa dróg w Srocku - ul. Słoneczna, Spacerowa, Zielona - etap I3990
504Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych3982
505Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20123981
506Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143975
507Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20123969
508Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2006 roku3956
509Zawiadomienie3953
510GOŚ.6220.32.20123951
511Protokoły kontroli przeprowadzonych na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy w 2005 roku3951
512Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20153949
513Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20143947
514Wykonanie remontu dachu Świetlicy Wiejskiej w Białkowicach3945
515Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20133937
516Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica3930
517Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20113920
518Wykonanie ogrodzenia w Gazomii Starej3914
519Wykonanie ocieplenia tylnej ściany budynku w Moszczenicy3913
520Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20153906
521Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.113899
522Budowa ogrodzenia na działce komunalnej w Srocku3898
523Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2008/20093897
524Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143892
525Usługa wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Moszczenica3892
526[Brak tematu]3876
527Wykonanie ocieplenia oraz sufitu w świetlicy w Gajkowicach3874
528Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3866
529Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 28 czerwca 2006 roku3859
530Zorganizowanie kompleksu boisk osiedlowych w Woli Moszczenickiej3852
531Ocieplenie budynku OSP w Raciborowicach3847
532Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.20153841
533Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113838
534Obwieszczenia z dnia 07.04.20113837
535Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 roku3836
536Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. \\\\3836
537Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20143833
538Podatek od nieruchomości na 2010 rok3828
539Obwieszczenie Nr GOŚ.7625-06/10/113812
540Podatek od nieruchomości na 2009 rok3797
541Budowa drogi na Osiedlu Kosowska - Spacerowa w ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy3791
542Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.3785
543Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 31 sierpnia 2006 roku3783
544Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”3783
545Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.2.20113772
546Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego3766
547Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123761
548Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3757
549Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3757
550[Brak tematu]3754
551Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku3752
552Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II3750
553Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.20113741
554Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2010-20143739
555Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143734
556Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków.3727
557Dostawa materiałów do wykonania 54 wpustów podwórzowych, dla potrzeb wykonywanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3726
558Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3711
559Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113691
560Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20143689
561Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 września 2006 roku3688
562Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.23678
563Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113673
564Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 26 października 2006 roku3673
565Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20113662
566Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ws. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica3656
567Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy3646
568Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku3644
569Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20153636
570Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20123634
571Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2008/20093633
572Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 07/10/113632
573Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20153631
574Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy3631
575Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej3627
576Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3616
577Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3598
578Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20153597
579Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.351.2012.PG3595
580Zestawienia wyników głosowań3595
581Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2014-20153594
582Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143592
583Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143590
584Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.20113584
585sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica3575
586Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r.3566
587Postanowienie OŚR 7625 – 11/08/09 z dn. 09.02.20083556
588Susza3542
589Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123541
590Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20153531
591Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 3529
592Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20133529
593Wykonanie i posadowienie dwóch wiat przystankowych w Rękoraju i Podolinie3528
594Dostawa urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy3504
595Remont istniejącego budynku i przystanku autobusowego na rynku w Srocku3503
596Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach3503
597Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR3497
598Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20123487
599Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.20113486
600Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143486
601Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20133484
602Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy3473
603Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20113467
604Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2013 roku3464
605Dostawa akcesoriów biurowych3456
606Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20113456
607Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20113441
608Zawiadomienia z dnia 26 czerwca 2015 roku3431
609Zorganizowanie boiska trawiastego oraz boiska do piłki siatkowej imontaż sprzętu sportowego w Woli Moszczenickiej.3421
610Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123406
611Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3404
612Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego3396
613Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143392
614Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.20113390
615Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3382
616Młodszy Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami3366
617Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3359
618Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 roku3352
619Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20133336
620Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.20133334
621Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-20133327
622Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20113324
623Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I3319
624Wzory dokumentów aplikacyjnych3310
625Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20123302
626Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20133294
627Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka 3287
628Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20153284
629 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG3273
630Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123265
631Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3263
632Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za 2005 rok3258
633SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU3257
634Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader\3255
635Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2013 roku3244
636Wykonanie usługi audytu projektu pn. \'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin\'3239
637Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.20153233
638 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG3232
639Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113225
640Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica3221
641Wykaz nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego3221
642Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.20153220
643Obwieszczenie nr GOŚ.6220.4.20153217
644Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.20143213
645Sprzedaż działki nr 861/3 położonej w Moszczenicy3211
646Turystyka3210
647Obwieszczenie nr GOŚ.6220.6.20153208
648Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)3206
649Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20183204
650Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20153202
651Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/20113201
652Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20153194
653Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20153189
654Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3161
655Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/103154
656PRZEDTERMINOWE WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 21 PAŹDZIERNIKA 2007 roku3153
657Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica z 2006 roku3149
658Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 23148
659Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20163146
660Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę3142
661Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock3140
662Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy3138
663Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20113128
664Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3121
665Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20113117
666Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”3113
667Wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt3112
668Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG3111
669Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20133108
670Zarządzenie Nr 97/20163106
671Zagruntowanie budynku - sali OSP Raciborowice podkładem tynkarskim3103
672Oświadczenia majątkowe na dzień powołania lub odwołania z funkcji 3102
673Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica3097
674Usługa udzielenia kredytu długoterminowego3095
675Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica3092
676Podatek od środków transportowych na 2009 rok3091
677Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/103084
678Zarządzenie Nr 130/20173081
679Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20113079
680Podatek od środków transportowych na 2010 rok3073
681Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/103072
682Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3071
683Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.3063
684Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20133062
685Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi3059
686Zarządzenie Nr 131/20173057
687Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/103050
688Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/20113044
689Podatek rolny na 2010 rok3032
690Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/103031
691Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego3030
692Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/103028
693Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.3025
694Podatek rolny na 2009 rok3022
695Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3018
696Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów3016
697Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20133012
698Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20133012
699Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143011
700Obwieszczenie Nr 7625-01/102990
701Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20132979
702Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20142975
703V Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku2970
704Obweszczenie Nr 7625 - 06/102964
705Podatek od nieruchomości na 2011 rok2962
706Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica2959
707Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/102952
708Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego2951
709Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20152949
710Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20132946
711Zarządzenie Nr 99/20162946
712Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20122945
713Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.20132922
714Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/102920
715Budowa sieci wodociągowej w miejsocosci Podolin2898
716Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2012 roku2894
717Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 8542891
718Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2889
719Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20112888
720Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/102886
721VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku2885
722Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn2884
723Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 listopada 2013 roku2882
724Obwieszczenie2872
725Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102872
726Dzierżawa nieruchomości nr 640/82870
727Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2870
728Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162867
729Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20112866
730Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym2860
731Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/102854
732Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/102851
733Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2850
734Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy2848
735Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142839
736Dostawa samochodu służbowego2835
737Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/102832
738Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/102831
739Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20132827
740Usługa pełnienia funkcji animatora sportu na obiekcie Orlik2824
741IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku2823
742VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 2820
743VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 2810
744Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20142807
745Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20112805
746Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102802
747Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112794
748XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku2794
749XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku2791
750X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku2789
751Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20122784
752Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG2773
753Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102771
754Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/102768
755Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży2766
756Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)2765
757Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2015 roku2764
758Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.32763
759Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122756
760Zbiór Aktów Prawa Miejscowego2750
761Druki do pobrania2746
762Zarządzenie Nr 17/20182745
763Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2014 roku2744
764Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20132726
765Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku2724
766Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 roku2723
767Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.20172716
768XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku2714
769Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego Serpentynka w obrębie Placu Włókniarzy w Woli Moszczenickiej 2708
770Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.20162708
771Wybory Wójta Gminy Moszczenica2703
772Zasady finansowania2703
773XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku2701
774Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2699
775XIV sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku2698
776Projekt Uchwały2696
777Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20122693
778Wybory do Rady Gminy Moszczenica2693
779Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica2690
780XV sesja Rady Gminy - 19 wrzesnia 2007 roku2687
781[Brak tematu]2681
782Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2678
783Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122677
784Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Moszczenica2668
785Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy2666
786Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23.06.20162665
787XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku2663
788IV Sesja Rady Gminy - 28 grudzień 2006 rok2662
789Budowa ul. Wąskiej i ul. Sieradzkiej w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie2659
790I Sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006 roku2654
791Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162651
792Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.20112649
793Protokół z przebiegu konsultacji 2645
794Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112640
795XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku2640
796Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I2638
797Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2638
798Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112632
799Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 82621
800XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku2617
801XVIII Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku2610
802II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok2607
803Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112607
804Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20112605
805Podatek leśny na 2010 rok2604
806Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20132591
807XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku2587
808Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20112585
809Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142583
810XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku2580
811Elektroniczna Skrzynka Podawcza2579
812usuwania gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 r. na terenie Gminy Moszczenica2577
813Podatek leśny na 2009 rok2563
814Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7820.19.2012.ŁR2559
815Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162553
816Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112543
817Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego2542
818Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - etap III2541
819Protokół z przebiegu konsultacji2531
820Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112527
821Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.2525
822Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/102520
823Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów2510
824Dzierżawa nieruchomości nr 640/82510
825Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy2500
826Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20152492
827XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku2492
828Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/20102491
829Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20152490
830Informacja2488
831Usługa wyłapywania psów2487
832Komisje i funkcje radnych - kadencja 2006-20102481
833Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112481
834Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG2481
835Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112480
836Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20152479
837Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716, ul. Piotrkowska w Moszczenicy\\\\2476
838Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej2475
839XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku2465
840Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.2462
841Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112461
842Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/102459
843Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20152450
844Regulamin Organizacyjny2445
845Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy Moszczenica2441
846Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152439
847Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20152433
848Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych2431
849Stacjonarna ochrona obiektu wspomagana uzbrojonym patrolem interwencyjnym polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu – budynków pofabrycznych MZPB przy ul. Dworcowej2431
850Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica2426
851Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142423
852Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.2422
853Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku2416
854Oswiadczenia majątkowe dyrektorów szkół w kadencji 2004-20092413
855Regulamin Organizacyjny2406
856Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/102393
857Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2390
858Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego 2369
859[Brak tematu]2366
860Zaproszenie na XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku2351
861Ogłoszenie2349
862Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162342
863Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2336
864Ogłoszenie2330
865Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20182329
866Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego2329
867Informacja o składach OKW2321
868Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2320
869Podatek od środków transportowych na 2011 rok2320
870XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku2317
871Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102316
872IV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2011 roku2314
873Obwieszczenie z dnia 01 lipca 2014 roku2314
874Informacja2313
875Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2311
876Uchwała Nr IV/25/112299
877Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20152291
878SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU2288
879Wykaz sołectw i sołtysów kadencja 2007 - 20102276
880Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2268
881Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 2264
882Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2016 roku2261
883Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2014-20182258
884Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 390 000 PLN2256
885Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20142252
886Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu2248
887Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 22247
888Ogłoszenie2246
889Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2010-20142245
890XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku2242
891Projekt Uchwały2238
892świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Moszczenicy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie2234
893Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 32233
894Podatek rolny na 2011 rok2226
895Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152217
896Ogłoszenie2217
897XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku2214
898Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142209
899Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 854/1, obręb Moszczenica2208
900Ogłoszenie2201
901Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20162199
902V Sesja Rady Gminy - 22 luty 2011 roku2194
903VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku2189
904XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku2184
905Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 12182
906Wybory organów sołectw2180
907XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku2173
908Usuwanie gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Moszczenica2166
909Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20152164
910XXXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku2161
911VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku2159
912IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku2154
913[Brak tematu]2152
914Zarządzenia Wójta z 2006 roku2147
915Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy składane na początek kadencji 2010-2014 2143
916Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20142134
917Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2131
918Zgromadzenia2125
919Informacja dot. składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Moszczenicy2122
920XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku2122
921Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20132115
922XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku2110
923 Informacja o zamiarze udzielenia w 2014 roku wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu2107
924[Brak tematu]2105
925Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica”2092
926[Brak tematu]2087
927Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142082
928Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bazdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica2078
929Dzierżawa nieruchomości nr 7432077
930Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok2076
931X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku2076
932Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20162072
933Zarządzenia Wójta wydane w 2007 roku2072
934Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\2062
935Usługa kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy w Moszczenicy2056
936XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku2052
937XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku2031
938Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na zadania realizowane w 2014 roku2027
939XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku2021
940Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20142019
941Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica i przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka2019
942Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie2018
943Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20162015
944[Brak tematu]2007
945XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku2004
946Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142002
947OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2012 ROKU 1997
948Sprawozdanie z realizacji \"Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok\" 1983
949Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica1983
950wykonanie usługi zarządzania projektem w zadaniu „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”1970
951XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku1970
952XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku1968
953Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku1964
954Sprawoadawczość za 2005 rok1954
955XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku1953
956Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20151950
957Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-20101949
958Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz budowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej, Kosowie oraz Michałowie.1947
959XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku1946
960Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2291931
961Sprawozdawczość za 2006 rok1923
962XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku1919
963XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku1917
964Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kiełczówce - działka nr 51/21916
965Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20141912
966Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20141912
967Ogłoszenie1910
968Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2010-20141907
969Podatek leśny na 2011 rok1902
970Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1900
971XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku1899
972Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1898
973Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 21 maja 2013 roku1896
974Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20151895
975Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za 2005 rok1892
976Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1889
977Zarządzenie Nr 30/2018 1885
978Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20151873
979Ogłoszenie1873
980Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2008 rok 1873
981Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie1871
982Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica1869
983Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Jarostach - działka nr 72/11866
984Zarządzenie Nr 19/20141866
985Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy na koniec kadencji 2002-20061862
986Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\1855
987Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20141850
988XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku1850
989XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku1847
990Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I1846
991Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20141843
992Obwieszczenie Nr 6733.11.20141842
993XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku1842
994Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok1841
995[Brak tematu]1839
996Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica1832
997Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20161831
998XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku1831
999Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141830
1000Podatek od nieruchomości na 2012 rok1830
1001XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku1825
1002Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok1824
1003Opłata Skarbowa1821
1004Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1819
1005Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161818
1006Zarządzenie Nr 30/20141814
1007Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141812
1008Zarządzenie Nr V/220/20091811
1009Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20151807
1010Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20151806
1011Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny1806
1012Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok1805
1013Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1804
1014 Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"1798
1015Zarządzenie Nr V/205/20091798
1016Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1796
1017XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku1791
1018Kontrola NIK : powiązanie budżetu Gminy Moszczenica z budżetem państwa1780
1019Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151779
1020Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.20161777
1021Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20161775
1022Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151773
1023XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku1768
1024Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20161760
1025 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1755
1026Obwieszczenie Nr 6733.11.2014 z dnia 07 października 2014 roku1752
1027Obwieszczenie Nr 6733.10.2014 z dnia 06 października 2014 roku1749
1028XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku1748
1029XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku1743
1030Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)1738
1031Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20141735
1032Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.41.2015.RJ1733
1033Zarządzenia Wójta wydane w 2011 roku1728
1034Obwieszczenie IZP.6733.16.20141726
1035Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151722
1036Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1720
1037Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1717
1038Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1713
1039Sprzedaż działki nr 51/2 położonej w Kiełczówce1711
1040XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku1708
1041Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 roku1702
1042Obwieszczenie GKW z dnia 08 października 2014 roku1691
1043Obwieszczenie IZP.6733.2.20151690
1044Młodszy Referent ds. Funduszy zewnętrznych1689
1045Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151689
1046Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1687
1047Wykaz mienia zużytego1687
1048Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151683
1049Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 71683
1050Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2011 - 20141679
1051XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku1676
1052Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok 1674
1053Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica1673
1054Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 17 stycznia 2011 roku1669
1055Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy1660
1056Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141655
1057Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151653
1058Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2011 roku1653
1059Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20151651
1060Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na rozpoczęcie kadencji 2009-20141649
1061Działalność lobbingowa1648
1062Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1639
1063Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 roku1636
1064Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716 - ul. Piotrkowska w Moszczenicy1635
1065Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica na realizację zadania publicznego1630
1066Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych1628
1067[Brak tematu]1624
1068Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych1620
1069Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151616
1070Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.27.20161615
1071XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku1612
1072Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1610
1073Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.1608
1074Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.20141608
1075Obwieszczenie1606
1076XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku1604
1077XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku1591
1078Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 września 2010 roku1587
1079Sprawozdawczość za 2007 rok1587
1080Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok1586
1081Informacja o składzie GKW w Moszczenicy i jej dyżurach1584
1082[Brak tematu]1577
1083V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku1576
1084Komunikat o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach1571
1085Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151568
1086L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku1565
1087Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151565
1088Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141563
1089XXI Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2008 roku1560
1090Zgłaszanie kandydatów na członków komisji1559
1091Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161558
1092Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151557
1093Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151554
1094Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1554
1095Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.20151553
1096XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku1551
1097Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica1548
1098Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 sierpnia 2014 roku1546
1099Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20171543
1100Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babach w ramach programu „Radosna szkoła”, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie1540
1101Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji mr 59/20151540
1102Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica1540
1103Obwieszczenie nr IZP.6733.13.20141539
1104Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego1538
1105XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku1538
1106LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku1536
1107Usługa kompleksowej organizacji I edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach Projektu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem...1535
1108Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1528
1109Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2014 roku1522
1110XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku1520
1111Ogłoszenie1519
1112Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Rękoraju - działka nr 3181514
1113Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1513
1114Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1506
1115Gminna Komisja Wyborcza1505
1116Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania1503
1117Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20141502
1118Obwieszczenie IZP. 6733.5.20151499
1119XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku1495
1120XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku1491
1121Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20161485
1122Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 1485
1123Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151484
1124XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku1484
1125LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku1483
1126XXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 17 września 2008 roku1476
1127VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku1475
1128Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151473
1129XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku1472
1130Podatek od środków transportowych na 2012 rok1471
1131LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku1466
1132Zarządzenie Nr 152/20121466
1133Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy w Moszczenicy 1465
1134Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151463
1135XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku1462
1136XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku1462
1137L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku1459
1138XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku1458
1139Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20151457
1140— Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1455
1141XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku1450
1142XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku1444
1143Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2006-2010 1443
1144Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2011 roku1440
1145Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na koniec kadencji 2004-2009 1440
1146Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141440
1147LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku1437
1148VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku1437
1149XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku1436
1150XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 1431
1151Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151430
1152XXXVIII Sesja Rady Gminy - 20 maja 2009 roku1430
1153Komunikat o zasadach losowania list1426
1154Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141425
1155Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1424
1156Wykonanie ekspertyzy badawczej pod nazwą „Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie gmin Moszczenica i Czarnocin”1424
1157Wykonanie rozbiórki budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych(MTI) przy ul.Dworcowej1424
1158Obwieszczenie nr IFZ.6733.12.20141422
1159Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok1421
1160VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku1421
1161XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok1420
1162Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1419
1163LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku1418
1164Zawiadomienie z dnia 11.03.2010 r.1418
1165Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 24 lutego 2011 roku1417
1166Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz rozbudowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej,Kosowie oraz Michałowie1413
1167Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151410
1168IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku1409
1169XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku1401
1170Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151397
1171Obwieszczenia o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Moszczenica bez głosowania1392
1172Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141392
1173Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151389
1174Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.20141386
1175LIII Sesja Rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku1385
1176XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 1383
1177[Brak tematu]1378
1178[Brak tematu]1376
1179Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151375
1180XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku1373
1181XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku1371
1182Informacja Państwowej Komisji Wyborczej1370
1183Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2010 roku1370
1184XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku1369
1185Zarządzenie Nr 137/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku1368
1186Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1367
1187LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku1367
1188Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151366
1189XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 1365
1190XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 1365
1191Zarządzenia Wójta wydane w 2009 roku1365
1192Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20171364
1193Obwieszczenie1362
1194Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2009 roku1362
1195XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku1362
1196Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Moszczenica1357
1197LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku1351
1198Zarządzenie Nr 152/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku1350
1199XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku1349
1200Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151348
1201Sekretarz Gminy1345
1202LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku1340
1203Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1340
1204Sprawozdawczość za 2004 rok1338
1205Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20151336
1206Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r.1336
1207XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku1335
1208Podatek od nieruchomości1333
1209Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1331
1210Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta1329
1211[Brak tematu]1327
1212Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 1326
1213X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku1323
1214Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2006 roku1322
1215Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141322
1216Projekty budżetu Gminy1321
1217LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku1320
1218Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1320
1219Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2015-20181320
1220Sprawozdawczość za 2003 rok1317
1221Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1317
1222Oświadczenia majątkowe Radnych składane na początek kadencji 2014-20181314
1223Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1314
1224Wójt Gminy1309
1225Podatek rolny na 2012 rok1304
1226Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141301
1227LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku1298
1228Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1297
1229Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141295
1230Wzory druków1293
1231Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1292
1232Informacja Gminnej Komisji Wyborczej1289
1233XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku1289
1234Sprzedaż działki budowlanej położonej w Moszczenicy przy ul. Wrzosowej1285
1235XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku1285
1236Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151284
1237Sprawozdawczość za 2008 rok1284
1238Zasady kierowania pracą Urzędu Gminy w Moszczenicy1284
1239Rok 20061283
1240Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171280
1241Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20151279
1242Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1277
1243Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141275
1244Informacje o wykonaniu budżetu w 2007 roku1274
1245Obwieszczenie Nr IZP.6733.20.20151274
1246LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku1273
1247Regulamin organizacyjny1273
1248[Brak tematu]1269
1249Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20151260
1250XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku1259
1251Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2011 roku1258
1252Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1256
1253Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu1256
1254Zarządzenia Wójta wydane w 2010 roku1247
1255Skarbnik Gminy1244
1256Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 1241
1257Informacja o składach OKW1239
1258Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20161237
1259Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1235
1260Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku1235
1261Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20161234
1262Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20161233
1263Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171233
1264Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1233
1265Obwieszczenie IZP.6733.10.20151229
1266Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20171224
1267Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20171224
1268[Brak tematu]1223
1269[Brak tematu]1223
1270bwieszczenie Nr IZP.6733.3.20171222
1271Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej1221
1272XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku1219
1273Zastępca Wójta1217
1274Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1216
1275Uchwała Nr 7/20141210
1276Zarządzenia Wójta wydane w 2008 roku1210
1277Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2014-20181209
1278XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku1209
1279Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 21208
1280Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew1208
1281Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20161207
1282Obwieszczenie IZP.6733.11.20151203
1283Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1200
1284Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 marca 2011 roku 1198
1285Gminna ewidencja zabytków1196
1286Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2007 roku1195
1287Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151193
1288Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1192
1289Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1189
1290Obwieszczenie nr IZP.6733.10.20151188
1291Obwieszczenie nr IZP.6733.14.20141188
1292Obwieszczenie 1182
1293Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \'Knieja\'1182
1294Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego 1180
1295Wzory druków1179
1296Wykaz mienia zużytego - 2013 rok1177
1297Obwieszczenie nr IZP.6733.11.20151175
1298Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1174
1299XIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku1173
1300Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161172
1301Podatek od nieruchomości1171
1302Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07 maja 2015 roku1171
1303[Brak tematu]1170
1304Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku1169
1305Zarządzenie Nr 133/20141169
1306Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161166
1307Rejestr instytucji kultury 1166
1308II Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2014 roku1163
1309Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1161
1310Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Wolborzu wszczęciu postepowania administracyjnego1158
1311Obwieszczenie Nr IZP. 6733.1.2017 1155
1312Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1153
1313Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1152
1314Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2017 roku1151
1315Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161149
1316Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161145
1317Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy1144
1318Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica1144
1319SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU1141
1320Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20181139
1321Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161136
1322Obwieszczenie Nr IZP. 6733.2.20171134
1323I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku1132
1324Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161132
1325Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1132
1326Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2011 roku1132
1327Obwieszczenia1131
1328Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2017 roku1130
1329Podatek od nieruchomości1130
1330Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1128
1331Obwieszczenie Nr IZP. 6733.3.2017 1127
1332Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151126
1333Stanowisko ds. Inwestycji1123
1334Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży1122
1335XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku1120
1336XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku1120
1337Wzory druków1118
1338Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica1117
1339Oświadczenia Bożeny Nowak-Justyny na dzień zakończenia i rozpoczęcia kadencji Dyrektora Szkoły 1117
1340Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy1116
1341III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku1115
1342Opłata od posiadania psów - 2011 rok1112
1343Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 1112
1344Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego1109
1345Obwieszczenie Nr IZP. 6733.5.20171109
1346Podatek leśny na 2012 rok1108
1347Zarządzenie Nr 137/20141108
1348Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171106
1349Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1106
1350Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku1103
1351Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1101
1352Oferta Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski1100
1353Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20181098
1354Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2017 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)1097
1355Rok 20071096
1356Sprawozdawczość za 2009 rok1096
1357Obwieszczenia1095
1358Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20161093
1359XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku1091
1360Zarządzenie Nr 151/20141091
1361I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku1089
1362Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161089
1363Dzierżawa 1088
1364Wykazy mienia przeznaczonego do oddania w odpłatne użytkowanie1088
1365II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku1087
1366Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych1086
1367Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych 1085
1368Ogłoszenie Nr OKA.2110.2.20171083
1369XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku1082
1370Zgromadzenie w Srocku dn. 17.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK911082
1371Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20161081
1372Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2012 roku1079
1373Opłata prolongacyjna - 2011 rok1078
1374Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 12 października 2010 roku1075
1375Wewnątrzszkolny system oceniania1075
1376Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161068
1377Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1068
1378Wzory druków1068
1379Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 maja 2012 roku1067
1380Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.1063
1381Zgromadzenie - rondo w m. Daszówka dn. 26.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK911063
1382Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2008 rok1058
1383Składy Obwodowych Komisji Wyborczych1055
1384Obwieszczenie IZP.6733.17.20151054
1385Statut Szkoły Podstawowej w Moszczenicy1054
1386Podatek od nieruchomości1053
1387IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku1052
1388Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.20151051
1389Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20161044
1390Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr 640/39 - obręb Moszczenica1041
1391XLIX Sesja rady Gminy - 03 marca 2010 roku1039
1392Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok1038
1393Uchwała Nr 12/20101038
1394Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20151035
1395Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami1035
1396Zarządzenie Nr V/339/20101034
1397Stanowisko ds. Gospodarki Rolnej, Leśnej i Ochrony Środowiska1031
1398Wyniki wyborów1031
1399XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku1031
1400Zgromadzenie w dniu 04.11.2016 w Srocku1029
1401Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.31025
1402Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20171021
1403Najem lokali użytkowych 1018
1404Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2013 roku1018
1405Plan pracy Rady Gminy na 2017 rok1010
1406Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1007
1407Uchwały w sprawie zmian budżetu1007
1408Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.20151006
1409Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Moszczenica za 2010 rok1004
1410XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku1003
1411Obwieszczenie Nr 6733.16.20151002
1412Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06 sierpnia 2015 roku1002
1413XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku1002
1414Obwieszczenie o konsultacjach społecznych1000
1415Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.2015996
1416Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016996
1417Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży996
1418LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku993
1419Rejestr wydanych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych993
1420XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku993
1421Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016990
1422III Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku989
1423Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.2016989
1424XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku989
1425LVII Sesja Rady Gminy - 12 listopada 2010 roku984
1426Przetarg na dzierżawę nieruchomości983
1427Stanowisko ds. Oświaty 980
1428Wybory ławników na kadencję 2016-2019 979
1429Obwieszczenie IZP.6733.20.2015978
1430Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica978
1431Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-2015976
1432Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok974
1433Projekt Programu Ochrony Środowiska974
1434Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy973
1435Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Remont OSP w Kiełczówce970
1436Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017968
1437Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2015967
1438 Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2009 rok967
1439Informacja o petycjach złożonych do Urzędu w 2015 roku965
1440Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej 965
1441Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew964
1442XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku964
1443XXX Sesja Rady Gminy - 02 listopada 2016 roku964
1444Informacje dot. przebiegu wyborów963
1445Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych963
1446Informacja o procedurze składania petycji do Urzędu Gminy w Moszczenicy955
1447Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Modernizacja GOK w Moszczenicy955
1448Usługa usuwania gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica955
1449Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016952
1450Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"952
1451Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2017947
1452Podatek rolny947
1453Obwieszczenie o skreśleniu kandydata946
1454Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok946
1455Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy945
1456Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015944
1457Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 941
1458Inspekotr ds. funduszy zewnętrznych940
1459Czynne i bierne prawo wyborcze938
1460Administrator Bezpieczeństwa Informacji 937
1461Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 861/3 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica937
1462Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego936
1463Ogłoszenie Nr OKA.2110.1.2017936
1464Ogłoszenie o przetargu z dnia 14 stycznia 2016 roku936
1465XXXII Sesja Rady Gminy - 9 grudnia 2016 roku933
1466Posiedzenia Komisji Rewizyjnej932
1467Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego932
1468Zasady finansowania kampanii wyborczych 932
1469Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica930
1470Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.2015929
1471Stanowisko ds. Kontroli Wenętrznej929
1472Budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok928
1473Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017927
1474Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017926
1475Budżet na rok 2010920
1476Sprawozdanie z wykonania budżetu919
1477Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2011 roku918
1478Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu918
1479Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015917
1480Obwieszczenie IZP.6733.20.2015913
1481Usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica909
1482Działalność gospodarcza908
1483Podatek rolny908
1484Wzory druków908
1485Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy906
1486Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 906
1487Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów904
1488Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży904
1489Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016902
1490Stanowisko ds. Rozliczeń Inwestycyjnych i Wniosków902
1491Kontrola NIK - realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Moszczenica w latach 2010 - 2011900
1492Stanowisko ds. Obsługi Kasy899
1493Wzory druków897
1494Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych896
1495Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży896
1496Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.2017895
1497Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016895
1498Sesja Rady Gminy - 26 października 2006 roku894
1499Wykazy z dnia 20 marca 2014 roku889
1500Stanowisko ds. Płac887
1501Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 886
1502Zespół Szkół w Srocku 885
1503Sprzedaż działki budowlanej nr 1101 położonej w Moszczenicy884
1504VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 884
1505Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2005 roku 883
1506Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew883
1507Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa882
1508Uchwała Nr XXI/133/08 z dnia 11 lutego 2008 roku881
1509XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku881
1510Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 876
1511I Sesja Rady Gminy - 27 listopad 2006 roku874
1512Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku w Woli Moszczenickiej , ul. Piotrkowska 56873
1513Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 873
1514XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku868
1515Młodszy Referent ds. Kontroli867
1516XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku867
1517Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku867
1518XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku866
1519Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2006 roku865
1520Szkoła Podstawowa w Babach 865
1521Sesja Rady Gminy - 9 listopada 2005 roku 863
1522XVIII Sesja rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku863
1523Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Poborowych862
1524Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży862
1525Sesja Rady Gminy - 15 czerwca 2005 roku 861
1526Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 861
1527Sesja Rady Gminy - 25 lutego 2004 roku 860
1528Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży860
1529Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy858
1530Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 857
1531Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2004 roku 857
1532Wykaz Nr 3/2015856
1533Stanowisko ds. Kadr 854
1534Uchwała Nr XVI/151/11853
1535[Brak tematu]850
1536Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017850
1537Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Zakup strojów ludowych, wydanie książki, organizacja imprezy849
1538Szkoła Podstawowa w Jarostach 849
1539[Brak tematu]846
1540Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.11.2017846
1541Szkoła Podstawowa w Rękoraju 846
1542Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2014 roku846
1543Kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków844
1544Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015844
1545Sesja Rady Gminy - 13 marca 2006 roku844
1546Sesja Rady Gminy - 7 czerwca 2004 roku 843
1547Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2017 roku842
1548Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica842
1549Zarządzenie Nr V/349/10 z dnia 15 listopada 2010 roku842
1550Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017841
1551Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - jednostki organizacyjne841
1552Starszy specjalista ds. Biura Obsługi Inwestora - 2 etaty841
1553Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2003 roku 840
1554XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku 840
1555Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015837
1556[Brak tematu]835
1557X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku835
1558Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego834
1559Opłata od posiadania psów834
1560VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 834
1561Sesja Rady Gminy - 31 maja 2006 roku833
1562Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica832
1563Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2005 roku832
1564Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok831
1565Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 830
1566Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 lipca 2017 roku829
1567Sesja Rady Gminy - 31 marca 2004 roku 828
1568Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 roku 827
1569Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew826
1570Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 06 lutego 2014 roku825
1571III Sesja Rady Gminy - 13 grudzień 2006 rok824
1572Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015824
1573Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok823
1574[Brak tematu]822
1575Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość wykorzystania dotacji na zwrot podatku akcyzowego822
1576Sesja Rady Gminy - 27 września 2006 roku 822
1577Kontrola WFOŚiGW - Zakup systemu GOMIG821
1578Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 20 lutego 2014 roku821
1579Sesja Rady Gminy - 28 września 2005 roku 820
1580V Sesja Rady Gminy Moszczenica - 29 stycznia 2007 roku819
1581Budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok818
1582Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.818
1583Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2004 roku 818
1584Sesja Rady Gminy - 30 marca 2005 roku 818
1585Wpisywanie do rejestru wyborców obywateli UE niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach 817
1586XXI Sesja Rady Gminy - 11 luty 2008 roku817
1587Podinspektor ds. Zamówień Publicznych816
1588IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku815
1589Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 390/7 - obręb Srock Rządowy815
1590Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 17 kwietnia 2014 roku815
1591Zarządzenie Nr VI/148/11 z dnia 15 listopada 2011 roku815
1592Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2005 roku 814
1593Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne812
1594XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku810
1595Zakup i dostawa używanej minikoparki 810
1596XV Sesja Rady Gminy - 19 września 2007 roku809
1597Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016808
1598Sesja Rady Gminy - 4 listopada 2004 roku 808
1599Sesja Rady Gminy - 9 marca 2005 roku 808
1600Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2004 roku 806
1601IV Sesja Rady Gminy Moszczenica805
1602Sesja Rady Gminy - 11 sierpnia 2004 roku 805
1603Szkoła Podstawowa w Gazomi Starej 805
1604Kontrola WIOŚ w Łodzi - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie804
1605Tworzenie komitetów wyborczych 804
1606Wzory druków803
1607XIV Sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku803
1608Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016801
1609Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012 rok801
1610XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku 800
1611XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku 799
1612XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku799
1613XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku 798
1614Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość ustalenia kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego797
1615Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego797
1616XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku796
1617XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku796
1618XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku 795
1619XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku795
1620Sesja Rady Gminy - 20 października 2004 roku 794
1621II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok793
1622Podpinspektor ds. funduszy zewnętrznych793
1623Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2004 793
1624Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 791
1625XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku790
1626Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.3.2013.20914 z dnia 04 sierpnia 2016 roku789
1627Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2003 789
1628VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku 789
1629III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku 785
1630Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016785
1631XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku785
1632I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku 784
1633Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 29784
1634Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Urząd Gminy784
1635Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2002 784
1636Składy obwodowych komisji wyborczych784
1637XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku784
1638Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy783
1639Opis kompetencji stanowisk w Referacie Organizacyjnym782
1640Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej781
1641Zaproszenie do składania ofert na odbiór i utylizację azbestu.781
1642Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017780
1643XXVIII Sesja Rady Gminy - 17 września 2008 roku779
1644Posiedzenia Komisji Rewizyjnej778
1645XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku778
1646Opis kompetencji stanowisk w Referacie Gospodarki Komunalnej777
1647Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia10 lipca 2014 roku777
1648XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku777
1649Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 29 maja 2014 roku776
1650 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2012 roku775
1651Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 773
1652Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów772
1653Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Moszczenica za rok 2008 stosownie do zapisów art. 14 ustawy o finansach publicznych771
1654Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne770
1655Projekt budżetu Gminy Moszczenica na 2014 rok770
1656Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2004 roku 770
1657Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016768
1658Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew768
1659Akty prawne767
1660Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica767
1661XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku765
1662Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 28764
1663Podatek rolny764
1664Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2005 764
1665XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 764
1666Opis kompetencji stanowisk w Referacie Inwestycji i Rozwoju763
1667XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku 762
1668XLVI Sesja Rady Gminy - 10 grudnia 2009 roku 761
1669XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku760
1670IV Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2011 roku758
1671XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok758
1672Kontrola WFOŚiGW w Łodzi - Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy756
1673XLI Sesja Rady Gminy - 22 lipca 2009 roku 756
1674Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku755
1675LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku755
1676Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji752
1677Kontrola WFOŚiGW - Odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica751
1678Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów751
1679Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew751
1680XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 751
1681XXXIII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2009 roku751
1682LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku 750
1683Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 750
1684Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2002 750
1685Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 750
1686LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku749
1687Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.10.2017749
1688Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016749
1689Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego748
1690Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 748
1691XLIX Sesja Rady Gminy - 03 marca 2010 roku 747
1692IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku746
1693Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2004 746
1694Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2005 746
1695XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku746
1696Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015745
1697Skład i terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej744
1698Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku742
1699XLIV Sesja Rady Gminy - 13 października 2009 roku 742
1700Kontrola Urzędu Skarbowego - transakcje wewnątrzwspólnotowe zawarte w okresie od czerwca do sierpnia 2008 r.739
1701[Brak tematu]737
1702Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2004 737
1703XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku 737
1704Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 15 marca 2012 roku736
1705Ogłoszenie Nr OKA.2110.3.2017736
1706XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku736
1707LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku 735
1708Projekt Budżetu Gminy735
1709Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2012 rok735
1710Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 21 sierpnia 2014 roku734
1711LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku730
1712II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku729
1713Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - jednostki organizacyjne728
1714Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016727
1715Obwieszczenie o obwodach do głosowania727
1716Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica725
1717Podatek od nieruchomości722
1718Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 listopada 2015 roku720
1719Wzory druków720
1720XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 720
1721XL Sesja Rady Gminy - 1 lipca 2009 roku 720
1722Stanowisko ds. Inwestycji719
1723Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2005718
1724Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku717
1725LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku 715
1726Ogłoszenie Nr OKA.2110.6.2017714
1727Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Urząd Gminy 713
1728Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2004713
1729Kontrola Archiwum Zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe712
1730Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2004 roku 712
1731XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku712
1732Kontrola projektu Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa710
1733Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016710
1734Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2012 roku708
1735Kontrola projektu Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy706
1736Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016706
1737Sprawozdania z wykonania budżetu 706
1738Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2003705
1739Opłata targowa704
1740Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych703
1741Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 2702
1742Informacja o losowaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych702
1743Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu CMS dla dedykowanej platformy internetowej na potrzeby projektu:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 699
1744Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 699
1745[Brak tematu]698
1746Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 698
1747Kontrola PIP - Przetsrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników samorządowych697
1748Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim696
1749Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2012 roku696
1750Zgłaszanie kandydatów do GKW695
1751Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015694
1752Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017694
1753Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum USC693
1754L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku693
1755VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku693
1756Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014693
1757XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku 691
1758Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017689
1759Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy689
1760Podatek leśny689
1761Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica689
1762Kontrola projektu Inicjatywa Warunkiem Rozwoju przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi688
1763Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04 grudnia 2014 roku688
1764Zgłaszanie list kandydatów na radnych 688
1765Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2002 686
1766Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 686
1767Wzory druków686
1768Zarządzenie Nr 46/2015 z późn. zmianami686
1769Zarządzenie Nr VI/116/2011686
1770Kontrola poprawności wykorzystania dotacji przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze685
1771Kontrola realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w latach 2007 - 2011685
1772Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017685
1773Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016685
1774Sprawozdania budżetowe na dzień 30 września 2011 roku684
1775Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017683
1776Sprawozdawczość za 2010 rok683
1777Stanowisko ds. Finansowych683
1778XVII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2012 roku 683
1779Kontrola ZUS682
1780Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017681
1781Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 632/4 i 630 w Moszczenicy681
1782Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość przy ul. Krótkiej w Srocku681
1783Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2010 rok680
1784Główny Księgowy Oświaty 679
1785Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy678
1786Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 kwietnia 2014 roku678
1787Podatek od środków transportowych678
1788Podatek od środków transportowych 678
1789Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej678
1790Wzory druków678
1791Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - Urząd Gminy677
1792Podatek od środków transportowych677
1793Kontrola projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka etap II676
1794Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2003 675
1795Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2005674
1796Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016672
1797Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Rada Gminy672
1798XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku672
1799Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 671
1800Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych - art. 14670
1801Opłata od posiadania psów669
1802Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)669
1803Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014669
1804Administrator Systemów Informatycznych668
1805VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku668
1806Wieloletnia Prognoza Finansowa668
1807XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku668
1808Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych667
1809Kontrola WWPE - Projekt E-Leader667
1810Opis kompetencji stanowisk w Referacie Prawnym i Nadzoru667
1811Podatek rolny667
1812V Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2011 roku 665
1813Informacje o wykonaniu budżetu 664
1814Opłata od posiadania psów664
1815XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku 664
1816Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 854/2, 861/22, 861/23 w Moszczenicy663
1817XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku662
1818Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska661
1819Zestawienie wyników głosowań660
1820Stanowisko ds. Finansowych659
1821Informacje o wykonaniu budżetu657
1822Uchwały w sprawie zmian budżetu 657
1823Wzory druków656
1824XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku 656
1825Opis kompetencji stanowisk w Referacie Finansowym654
1826Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok654
1827Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok654
1828XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku 654
1829XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 653
1830X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku 652
1831VI Sesja Rady Gminy - 03 marca 2011 roku 651
1832Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 281/5 - obręb Wola Moszczenicka650
1833Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 sierpnia 2014 roku650
1834Uchwały w sprawie zmian budżetu650
1835Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2014649
1836Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum zakładowe648
1837Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/4 - obręb Moszczenica648
1838Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2011 rok648
1839XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku648
1840Składy Obwodowych Komisji Wyborczych647
1841Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 647
1842XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku646
1843XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku 645
1844Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 645
1845Ogłoszenie Nr OKA.2110.4.2017644
1846Tworzenie Komitetów Wyborczych644
1847Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 643
1848Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.2.2016 - nieruchomość 70/2 w Gościmowicach I642
1849Sprawozdania budżetowe - 2010 rok642
1850Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi641
1851Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 641
1852XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku 640
1853Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010-2014639
1854Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016637
1855Sprawozdania budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku637
1856Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 roku637
1857Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012 roku637
1858Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych636
1859Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2012 roku636
1860XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku 636
1861XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku635
1862XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku 634
1863Informacje o wykonaniu budżetu 632
1864Opłata targowa632
1865XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku 632
1866Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej Inwestycji630
1867XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku 629
1868Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013 roku628
1869Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017627
1870Wzory druków626
1871Zarządzenia Wójta Gminy626
1872Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat625
1873Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku624
1874Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne624
1875Stanowisko ds. Prawnych623
1876Sprawozdania z wykonania budżetu 622
1877Wzory druków622
1878Podatek od środków transportowych620
1879Uchwała Nr XXXI/281/13620
1880Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”620
1881XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku619
1882Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 618
1883Komunikat617
1884Wzory druków617
1885Zarządzenie Nr VI/124/2011617
1886Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014616
1887Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016615
1888Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013 roku615
1889Stanowisko ds. Gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska615
1890Rewitalizacja Placu Rynek w mijscowości Srock613
1891XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku613
1892Uchwały Składu Orzekającego RIO612
1893Podatek leśny610
1894Uchwała budżetowa609
1895[Brak tematu]608
1896Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017608
1897Opis kompetencji stanowisk w Referacie Edukacji608
1898I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku 607
1899Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2015 roku607
1900Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012 roku607
1901XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku 607
1902Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku606
1903Podatek leśny605
1904Sprawozdania finansowe605
1905Posiedzenia Komisji Rewizyjnej604
1906 Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017604
1907Informacje o wykonaniu budżetu 603
1908Młodszy referent ds. podatku VAT602
1909Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat602
1910XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku602
1911XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku599
1912Zarządzenie Nr 44/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 02 marca 2012598
1913Wnioski597
1914Opłata targowa596
1915Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017595
1916Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016595
1917Opłata adiacencka595
1918XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku595
1919Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych595
1920Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015–2016593
1921Rejestr żłobków i klubów dziecięcych593
1922Opłata od posiadania psów592
1923Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/5 - obręb Moszczenica591
1924Stanowisko ds. Dróg591
1925Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014591
1926Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 590
1927Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017589
1928Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 640/40 - obręb Moszczenica589
1929Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich588
1930Kontrola WFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce etap II588
1931Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 588
1932XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku587
1933Uchwała budżetowa585
1934Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016583
1935Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017583
1936XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku583
1937Obwodowe komisje do spraw referendum582
1938Sprawozdania z wykonania budżetu 582
1939Stanowisko ds. Podatków582
1940Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku581
1941XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku581
1942XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku581
1943Ogłoszenie o drugim przetargu - lokal mieszkalny w Srocku przy ul. Krótkiej580
1944Projekt budżetu Gminy na 2016 rok580
1945Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych579
1946Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego579
1947Uchwały Składu Orzekającego RIO578
1948Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych574
1949XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku573
1950Kontorla Urzędu Marszałkowskiego - Powitanie lata z E-LEADEREM571
1951Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Rada Gminy571
1952Kontrola Wojewody Łódzkiego - wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej569
1953Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014 roku569
1954Stanowisko ds. Podatków567
1955XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku 566
1956L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku565
1957XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku 565
1958XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku 563
1959Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017562
1960Stanowisko ds. Finansowych 562
1961XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku562
1962[Brak tematu]561
1963III Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku561
1964LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku561
1965Urząd Marszałkowski - budowa Miasteczka Ruchu Drogowego561
1966XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku561
1967Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r. 559
1968XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku559
1969Informacje o wykonaniu budżetu556
1970XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku556
1971XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku556
1972Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej, ul. Boczna555
1973Sprawozdania budżetowe - 2009 rok555
1974Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie555
1975Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 554
1976[Brak tematu]553
1977Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 roku553
1978Zarządzenia Wójta Gminy553
1979Inspektor ds. Finansowych 552
1980Urząd Marszałkowski - Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj-Moszczenica, etap I552
1981VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku552
1982Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014 roku550
1983Stanowisko ds. Podatków550
1984Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2010 rok550
1985Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016549
1986Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Urząd Gminy549
1987Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012 roku547
1988XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku547
1989[Brak tematu]546
1990Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych545
1991XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku544
1992Wieloletnia Prognoza Finansowa543
1993Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 541
1994Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2/2008540
1995Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2013 rok539
1996XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku538
1997XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku538
1998Obwodowe Komisje Wyborcze536
1999Pomoc Administracyjna ds. Bezpieczeństwa Publicznego536
2000Projekt budżetu535
2001V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku 535
2002Wieloletnia Prognoza Finansowa535
2003[Brak tematu]534
2004Kontrola UKS w Łodzi - Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania533
2005XXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku533
2006Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2012 rok532
2007Uchwały w sprawie zmian budżetu532
2008Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy 531
2009Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014 roku530
2010Sprawozdania z wykonania budżetu 530
2011II Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku529
2012Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie529
2013Informacje, obwieszczenia, komunikaty528
2014Kontrola WFOŚiGW - Wniosek o umorzenie pożyczki528
2015LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku528
2016Zarządzenia Wójta528
2017Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017526
2018Wykaz z dnia 05.02.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony526
2019LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku524
2020Informacje dla wyborców niepełnosprawnych523
2021Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych521
2022Urząd Marszałkowski - budowa drogi Rękoraj - Moszczenica etap I521
2023Wieloletnia Prognoza Finansowa521
2024Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017520
2025Podatek leśny518
2026XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku518
2027Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok515
2028Urząd Marszałkowski - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu Gminy Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz spotkanie informacyjne515
2029LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku514
2030Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)514
2031Uchwały w sprawie zmian budżetu 513
2032Wykaz z dnia 08.01.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony511
2033Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku509
2034Wzory druków509
2035XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku509
2036Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie509
2037Informatyk507
2038Sprawozdanie z wykonania budżetu507
2039IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku 506
2040XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku506
2041Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu505
2042Informacje o wykonaniu budżetu 504
2043LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku502
2044XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku500
2045Projekt budżetu499
2046Sprawozdania z wykonania budżetu 497
2047Uchwały w sprawie zmian budżetu 497
2048Budżet na rok 2011495
2049Referent ds. administracyjnych 495
2050VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku 495
2051Urząd Kontroli Skarbowej - celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014 roku494
2052XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku494
2053[Brak tematu]491
2054Informacje, obwieszczenia, komunikaty490
2055Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej489
2056Układ wykonawczy489
2057Wykaz z dnia 11.02.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony489
2058Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.488
2059Kontrola WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach488
2060Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/1 - obręb Moszczenica488
2061Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014 roku487
2062Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014486
2063Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/2 - obręb Moszczenica486
2064Zestawienie wyników głosowania486
2065Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu484
2066Sprzątaczka484
2067X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku483
2068Opłata targowa482
2069Kontrola WIOŚ - składowisko odpadów481
2070LIII Sesja rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku481
2071Ogłoszenie o przetargu - kontener socjalny posadowiony na dz. ewid. 153 - obręb Pomyków481
2072Układ wykonawczy481
2073Ważne odnośniki481
2074Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku480
2075Uchwała Nr XXXII/227/08480
2076Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych479
2077IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku477
2078Wyborcy niepełnosprawni477
2079Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej475
2080Wykaz z dnia 07.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony475
2081Wysokości opłat475
2082[Brak tematu]473
2083Informacje o wykonaniu budżetu473
2084Wniosek o zmianę siedziby lokalu wyborczego469
2085Zawiadomienia469
2086LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku468
2087XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku468
2088Informacje o wykonaniu budżetu466
2089Informatyk466
2090Stanowisko ds. Płac466
2091[Brak tematu]464
2092Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji462
2093Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017462
2094XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku462
2095XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku462
2096VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku461
2097Wykaz z dnia 28.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony461
2098Wykaz z dnia 9.07.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony460
2099Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok458
2100Gminna Ewidencja Zabytków457
2101Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016457
2102Uchwały Rady Gminy456
2103Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018455
2104[Brak tematu]454
2105Akty prawne454
2106XIV Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku454
2107Goniec451
2108Podatek rolny451
2109Wzory druków451
2110Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018451
2111Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018451
2112Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017448
2113XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku447
2114Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Rada Gminy446
2115Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku445
2116Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku445
2117Akty prawne442
2118Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Babach442
2119Zarządzenia Wójta442
2120Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica437
2121Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017436
2122[Brak tematu]435
2123Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017435
2124Wyjaśnienia PKW435
2125Stanowisko ds. Ogólno–Organizacyjnych, Obsługi Wyborów, Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 432
2126Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 431
2127Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej431
2128Zakup i dostawa używanej minikoparki 428
2129Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015427
2130XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku427
2131XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku424
2132Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok423
2133Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony423
2134Sprawozdania z wykonania budżetu 421
2135Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej421
2136Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej420
2137XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku420
2138XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku419
2139Akty prawne416
2140Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018416
2141XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku416
2142Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017415
2143Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i urzędników wydającyhc decyzje administracyjne za 2002 rok411
2144Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017410
2145Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych 409
2146Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (wydatki)408
2147Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony408
2148Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019405
2149Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - jednostki organizacyjne404
2150Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku403
2151Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017401
2152Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej400
2153XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku400
2154Oświadczenia majątkowe radnych397
2155Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2016 roku397
2156XIII Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku 396
2157Stanowisko ds. BHP i Straży Pożarnych392
2158XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku 391
2159XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku390
2160[Brak tematu]388
2161Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2016 roku387
2162Stanowisko ds. Zarządu Drogami Gminnymi i Oświetleniem Ulicznym 387
2163Wykaz z dnia 08.09.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony387
2164Petycja Nr 1385
2165Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury384
2166[Brak tematu]381
2167Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.5.2017378
2168Petycja Nr 3378
2169XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku 376
2170ZA 2003 ROK369
2171Wykaz z dnia 06.10.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony367
2172Wzór informacji364
2173Wykaz z dnia 18.08.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony363
2174Petycja Nr 2362
2175XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku362
2176Obwieszczenie Nr 6733.12.2017361
2177Obwieszczenie Nr 6733.11.2017360
2178Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017359
2179Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych359
2180Uchwały Składu Orzekającego RIO359
2181Oferta ZHP358
2182Podatek od srodków transportowych357
2183Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie356
2184Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)353
2185Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017349
2186Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony349
2187Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica348
2188Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Moszczenicy347
2189Wykaz Nr 1/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku347
2190XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku346
2191Wykaz z dnia 10.11.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony344
2192Wykaz z dnia 02.02.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony342
2193Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - prawidłowość wykorzystania środków finansowych na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rękoraju341
2194Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 339
2195Wykaz z dnia 09.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony336
2196Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych335
2197Petycja Nr 1335
2198Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017334
2199Wykaz Nr 2/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku334
2200Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017333
2201Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018332
2202Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodnośc z prawem gospodarowania środkami obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za 2013 rok331
2203XLV Sesja Rady Gminy - 22 listopada 2017 roku331
2204Podatek leśny330
2205Petycja Nr 4327
2206Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku327
2207Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony326
2208XXX Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2016 roku325
2209Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica322
2210XXXII Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2016 roku319
2211Podatek od posiadania psów316
2212Wzory druków316
2213Zaproszenie do składania ofert na podział działek wzdłuż pasa drogowego położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice.316
2214Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku315
2215XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku315
2216Podatek od nieruchomości309
2217Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2016 roku309
2218Opłata targowa307
2219Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 305
2220 Wzory dokumentów304
2221Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku292
2222Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017291
2223Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017290
2224Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017290
2225Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 listopada 2006 roku288
2226Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica286
2227XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku284
2228Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017283
2229Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie283
2230XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku283
2231Uchwała budżetowa280
2232XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku280
2233Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017277
2234Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017277
2235Petycja Nr 5277
2236XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku277
2237Wykaz z dnia 30.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony276
2238Sprawozdania Wójta Gminy Moszczenica - 2017 rok275
2239Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 273
2240Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 861/7 w Moszczenicy269
2241Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019267
2242XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku261
2243XLVII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2017 roku257
2244Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku255
2245XLVI Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2017 roku253
2246Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017252
2247Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2016 roku249
2248Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu249
2249Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży241
2250Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 roku229
2251Wykaz z dnia 08.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony229
2252Obwieszczenie IZP.6733.2.2018220
2253Uchwały Składu Orzekajacego RIO218
2254Wykaz z dnia 31.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony211
2255XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku202
2256XLVIII Sesja Rady Gminy - 19 stycznia 2018 roku202
2257Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych200
2258Uchwała Nr XLVIII/345/10198
2259XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku198
2260Petycja Nr 2197
2261Obwieszczenie IZP.6733.1.2018196
2262Obwieszczenie IZP.6733.5.2018196
22631. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017191
2264Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017191
2265Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 roku174
2266Kontrole przedsiębiorców na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.171
2267Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2018 rok161
2268Podatek rolny160
2269XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku157
2270Petycja Nr 3155
2271XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku154
2272Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica152
2273Obwieszczenie IZP.6733.7.2018151
2274XLIX Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2018 roku150
2275Obwieszczenie IZP.6733.6.2018148
2276XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku 147
2277Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 roku147
2278Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży140
2279XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku139
2280Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu137
2281Obwieszczenie IZP.7633.2.2018133
2282Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 roku131
2283SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU129
2284Podatek od posiadania psów123
2285Petycja Nr 4115
2286Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018113
2287Obwieszczenie IZP.6733.5.2018111
2288Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 34/1 obręb Michałów102
2289Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014102
2290Obwieszczenie IZP.6733.6.2018101
2291XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku98
2292Zatrudnienie cudzoziemców 2018 r.95
2293L Sesja Rady Gminy - 27 marca 2018 roku92
2294Podatek od środków transportowych89
2295Podatek leśny83
2296Uchwały Składu Orzekającego RIO83
2297Obwieszczenie IZP.6733.7.201882
2298Opłata targowa77
2299Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży76
2300Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego75
2301Wykaz z dnia 21.12.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony70
2302XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku68
2303Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku67
2304Wykaz z dnia 18.01.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony66
2305XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku53
2306LI Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2018 roku52
2307Informacja o petycjach złożonych w 2017 roku46
2308Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.646
2309Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.7.201743
2310Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.201742
2311XLVI Sesja Rady Gminy – 20 grudnia 2017 roku42
2312XLV Sesja Rady Gminy- 22 listopada 2017 roku35
2313XLVIII Sesja Rady Gminy – 19 stycznia 2018 roku32
2314LII Sesja Rady Gminy - 15 maja 2018 roku28
2315XLVII Sesja Rady Gminy – 29 grudnia 2017 roku27
2316Informacja o terminie LII Sesji Rady Gminy – 15 Maja 2018 roku24
2317Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Urząd Gminy18
2318Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjne16
2319Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 13
2320Obwieszczenie IZP.6733.6.201813
2321Obwieszczenie IZP.6733.7.201813
2322Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 12
2323Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku12
2324Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 11
2325Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica6
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3637381 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij