Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Moszczenicy
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Wzory dokumentów aplikacyjnych33097
2Sukcesywna dostawa materiałów biurowych31932
3Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica31836
4Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie31240
5Remont pomieszczeń w budynku OSP w Podolinie31081
6Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Gazomi Starej31069
7Utwardzenie i wyrównanie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie31061
8Dostawa i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach31051
9Renowacja pomnika w miejscowości Karlin30645
10Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD30487
11Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego30355
12Dostawa stołów i krzeseł30203
13Dostawa sprzętu AGD30147
14Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.28677
15Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w sołectwie Baby28409
16Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz Licencji dostępowych Cal dla jednostek organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin w ramach realizacji projektu „E-Leader\28396
17Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich.28191
18Wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oraz budowa chodników i zjazdów w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie28153
19Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy27935
20Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Moszczenicy27616
21Dostawa wraz z montażem krzeseł do Urzędu Gminy w Moszczenicy26322
22Wykonanie zastępczego otworu studziennego ujmującego do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne w Jarostach26221
23Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GZOZ w Moszczenicy26190
24Akty Prawne26015
25Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami25663
26Wybory ławników na kadencję 2008-201123942
27Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki w Rękoraju22441
28Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy21938
29Dostawa wyposażenia i sprzętu AGD21782
30Budowa elektrowni wiatrowej w Gościmowicach20768
31Stacjonarna ochrona obiektu20718
32Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora GZOZ w Moszczenicy20686
33Budowa budynku inwentarskiego w Rękoraju20482
34Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów - Lewkówka20452
35Budowa gminno - szkolnej hali sportowej w Moszczenicy20161
36Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19835
37Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy19763
38Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19714
39Budowa hali sportowej w Moszczenicy19606
40Budowa wodociągu w Lewkówce19602
41Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku19587
42Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej19513
43Budowa elektrowni wiatrowej w Srocku Prywatnym19507
44Budowa wodociągu w Woli Moszczenickiej19499
45Budowa elektrowni wiatrowej w Babach19376
46Budowa budynku inwentarsko-składowego w Rękoraju19335
47Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 71619224
48Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę w Gościmowicach Pierwszych19148
49Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I 19125
50Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia18975
51Postanowienie18962
52Zawiadomienie18956
53Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego18928
54Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 71618918
55Obwieszczenie18914
56Obwieszczenie o wydaniu decyzji18892
57Obwieszczenie - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego18847
58Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 2/200918826
59Obwieszczenie18793
60Zawiadomienie OŚR. 7625 – 07/08/09 z dn. 09.02.200918687
61Obwieszczenie - OŚR 7625 – 13/08/09 z dn. 12.02.200918650
62Obwieszczenie - OŚR. 7625 - 04/09 z dn. 12.02.200918627
63Obwieszczenie z dn. 27 lutego 2009 roku18539
64Obwieszczenie OŚR 7625 - 03/09 z dnia 24.02.2009 r.18527
65Zawiadomienie OŚR.7625-08/08/09 z dnia 16 marca 2009 roku18393
66Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 09/09 z dnia 17 marca 2009 roku18360
67Obwieszczenie OŚR.7625-07/09 z dnia 11 marca 2009 roku18337
68Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-13/08/09 z dnia 24.03.2009 r.18335
69Obwieszczenia z dnia 12 marca 2009 roku18310
70Obwieszczenie Nr OŚR 7625-03/0918264
71Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-9/08/0918226
72Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 1/0918223
73Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/0918222
74Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/0918196
75Obwieszczenie Nr OŚR 7625-10/0918192
76Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 - 18/0918191
77Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/0918187
78Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0918088
79Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 19/0918070
80Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-18/0918067
81Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-8/08/0918039
82Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0918019
83Zawiadomienie18010
84Wykonanie chłodni w Sali OSP w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów17891
85Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 07/0917872
86Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 09/0917868
87Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/0917861
88Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-03/0917853
89Obwieszczenia z dnia 24.04.200917848
90Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-10/0917845
91Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 04/0917845
92Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 05/0917825
93Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy17794
94Obwieszczenie OŚR. 7625-08/0917738
95Obwieszczenie OŚR. 7625-04/0917711
96Sprzedaż nieruchomości położonej w Babach - nr działki 109/1117647
97Obwieszczenie OŚR 7625 – 07/0917643
98Obwieszczenie OŚR 7625 – 11/0917637
99Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0917563
100Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 06/0917553
101Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/0917550
102Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–10/0917533
103Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-09/0917496
104Przebudowa drogi w Karlinie - działka nr 11817489
105Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.17425
106Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 20/0917391
107Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/0917244
108Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0917116
109Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-11/0917086
110Obwieszczenie nr OŚR. 7625 - 22/0917043
111Obwieszczenie nr OŚR. 7625-10/0917029
112Zawiadomienie Nr OŚR 7625-19/0917027
113Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 20/0916917
114Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-05/0916713
115Zawiadomienie Nr OŚR. 7625–19/0916707
116Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/0916697
117Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0916678
118Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16676
119Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-20/0916672
120Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16664
121Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb16640
122Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 19/0916477
123Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/0916463
124Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-19/0916279
125Radca Prawny16197
126Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 – 22/0916182
127Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-21/0916093
128Obwieszczenie15917
129Dzierżawa części działek 15837
130Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-22/0915817
131Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju15621
132Sprzedaż działki nr 109/6 w Babach15446
133Odbiór azbestu z terenu gminy Moszczenica14276
134Wzory oświadczeń majątkowych14243
135Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/212855
136Sprzedaż nieruchomości w Babach - działka nr 109/612517
137Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica12063
138Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy11914
139Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 211752
140Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy11665
141Sprzedaż nieruchomości w Kiełczówce - działka nr 40611495
142Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka 275/711232
143Stacjonarna ochrona obiektu10969
144Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Moszczenica10939
145Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10832
146Wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu E-LEADER10807
147Przebudowy drogi w Moszczenicy, ul. Wschodniej oraz rozbudowy drogi w Moszczenicy, ul. Lipowej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10791
148Sukcesywna dostawa materiałów biurowych10680
149Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy10667
150Stacjonarna ochrona obiektu10565
151Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie10164
152Dostawa bramy przemysłowej segmentowej do garażu OSP Kosów10074
153Usługa naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, będącego na wyposażeniu jednostek OSP10051
154Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach9947
155Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jarostach9881
156Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9878
157Dostawa fabrycznie nowego osprzętu światłowodowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy”9874
158Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna9751
159Szkolenie grupowe dla 45 ( 3x15 ) osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości 9726
160Rozbudowa ulicy Spacerowej i budowa ul. Wrzosowej w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie9567
161Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą9493
162[Brak tematu]9344
163Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka9285
164Wykonanie ocieplenia Wiejskiego Domu Kultury i strażnicy OSP w Babach9238
165Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzki9166
166Dostawa materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do budynku garażowego w Kosowie9154
167Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 roku9140
168Dzierżawa działek położonych w obrębie Moszczenica na okres 10 lat9129
169Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20179101
170Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap I8985
171Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy.8724
172Organizacja kolonii profilaktycznych dla 25 dzieci8715
173Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce8697
174Budowa drogi w Michałowie - ul. Sezamkowa8563
175Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2007 roku8549
176Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław8544
177Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania8534
178Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju8520
179Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2007 roku8517
180Wykaz rachunków bankowych Gminy Moszczenica8503
181Obwieszczenie z dnia 10 maja 2007 roku8436
182Sprawozdania z wykonania zadań publicznych8400
183Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 45 osób bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości8364
184Obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 roku8343
185Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8337
186Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego i realizację zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica8310
187Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych8303
188Wójt Gminy Moszczenica8283
189Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie8272
190Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego8181
191Zaprojektowanie chodnika przy ul. Głównej w Rakowie Dużym8103
192Zawiadomienie z dnia 6 lipca 2007 roku8098
193Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego8084
194Usługa kompleksowego ubezpieczenia8026
195Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Domu Ludowego w Rakowie8007
196Zarządzenie Nr 23/20168001
197Decyzja Nr 2/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku7999
198Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach7993
199Decyzja Nr 4/20077955
200Decyzja Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku7950
201Decyzja Nr 3/20077949
202Decyzja Nr 5/2007 z dnia 01 lutego 2007 roku7943
203Organizacja wycieczki rekreacyjno-turystycznej7925
204SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU7918
205Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy7916
206Decyzja Nr 6/2007 z dnia 26 marca 2007 roku7897
207Decyzja Nr 9/2007 z dnia 14 maja 2007 roku7887
208Decyzja Nr 7/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku7885
209Decyzja Nr 8/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku7878
210Decyzja Nr 10/2007 z dnia 17 maja 2007 roku7865
211Wykonanie PFU, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną, uzyskanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracji Moszczenica7859
212 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w 2015 roku7707
213SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU7687
214Decyzja Nr 13/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku7674
215Decyzja Nr 11/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku7669
216Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 roku7668
217Decyzja Nr 12/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku7660
218Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy7624
219Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej7606
220Decyzja Nr 14/2007 z dnia 12 września 2007 roku7592
221Decyzja Nr 15/20077588
222Decyzja Nr 16/2007 z dnia 10 października 2007 roku7560
223Decyzja Nr 17/2007 z dnia 30 października 2007 roku7527
224Zarządzenie Nr 36/20167524
225Decyzja Nr 18/2007 z dnia 31 października 2007 roku7520
226Ogłoszenie7505
227Zarządzenie Nr 19/20157488
228Plany zagospodarowania przestrzennego7468
229Dostawa sprzętu AGD i sprzętu komputerowego7457
230Decyzja Nr 19/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku7442
231Ogłoszenie o wyborze oferty7434
232Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica7423
233Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy7422
234Zarządzenie Nr 40/20167417
235Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/147416
236Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/137405
237Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Babach - działka nr 72/127403
238SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKU7395
239Paszport7374
240Zarządzenie Nr 41/20167359
241Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2010/2011 7355
242Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna7339
243Zakup średniego ratowniczo-gasniczego samochodu dla OSP w Rękoraju7308
244Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego7296
245Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski,woj. łódzkie7259
246Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych w Moszczenicy7242
247Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 07.04.20167231
248Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”7104
249Protokół z przebiegu konsultacji z dnia 13.04.20167066
250Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej7051
251Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej7022
252SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU 6992
253Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/136988
254Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/126971
255Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 72/146966
256Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2296962
257Sprzedaż nieruchomości w Gajkowicach - działka nr 275/76940
258Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica na lata 2010-20136920
259Sekretarz Gminy Moszczenica6895
260Zakup urządzeń na plac zabaw przy nowo budowanej Szkole Podstawowej w Jarostach6888
261Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów 4 placówek oświatowych6882
262Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy6859
263Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego6808
264Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie na serwerach Zamawiającego strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych Gmina Bliżej Mieszkańców”6801
265Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku6756
266Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica6754
267Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od Węzła W25 do Węzła W37)6737
268Zastępca Wójta Gminy Moszczenica6704
269Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie6698
270Remont dachu w OSP w Moszczenicy6698
271Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica6678
272Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Woli Moszczenickiej6645
273Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek 2 - działka nr 263/16638
274Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)6636
275Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód Renault Megane Scenic 1,66612
276Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 111/16608
277Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania6606
278Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica6601
279Obsługa geodezyjna Gminy Moszczenica6587
280Zagospodarowanie działki nr 53/1 - utwardzenie placu z kostki betonowej6578
281Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy6574
282Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości6541
283Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 6512
284Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka6495
285Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG6438
286Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Srocku6412
287Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20116404
288Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20126376
289Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Gmin: Moszczenica, Będków i Czarnocin6372
290Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa dróg w Babach i Kiełczówce6346
291Regulamin Organizacyjny6318
292Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20126318
293Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Moszczenica oraz jednostek podległych6316
294Budowa kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 - w Moszczenicy6306
295Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „E-Leader \6290
296SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU 6286
297Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20116284
298Zaprojektowanie i wykonanie oraz sukcesywna dostawa gadżetów promocyjnych w ramach zadania: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica6250
299Uchwały 2002-20066221
300Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce6208
301Sprzedaż nieruchomości położonej w Moszczenicy - działki nr 854/2, 861/22, 861/236178
302Dostawa kserokopiarki, tablicy interaktywnej i sprzętu AGD6122
303Skarbnik Gminy Moszczenica6084
304PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 20146069
305Sukcesywna dostawa tonerów i taśm barwiących do drukarek6066
306Protokół z przebiegu konsultacji6042
307Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w 2014 roku6020
308Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20125999
309 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG5990
310Zakup maszyny do konserwacji nawierzchni na potrzeby Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy5977
311Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.2012 5966
312Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica5966
313Dostawa kosiarki - traktora 5963
314Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20125960
315Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie5954
316Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Rozbudowy wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Srocku5935
317Plany Rozwoju5927
318Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20125915
319Budowa sieci wodociągowej w miejsocosci Podolin5914
320Zarządzenie Nr 153/20155913
321Zarządzanie projektem pn. INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU.5903
322Ogłoszenie5893
323Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 35821
324Zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie5819
325Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 15819
326Statut Gminy5813
327Sprzedaż lokalu mieszkalnego - Moszczenica, ul. Piotrkowska5800
328Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.37.20125798
329Zimowe oczyszczanie, utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu w okresie zimowym 2010/ 2011r. na terenie gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – rejon nr 25788
330Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.28.20115776
331Postanowienie Nr GOŚ.6220.25.20115749
332Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5747
333Usługa udzielenia kredytu długoterminowego5690
334Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20185688
335Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20125677
336Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica5677
337Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej nr ew. 2245676
338Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła) - etap II5665
339WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA (POŻYTEK PUBLICZNY)5662
340Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20135661
341Dostawa sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego5655
342Sprzedaż budynku w Srocku - ul. Plac Rynek - działka nr 263/15629
343Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/125629
344Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Babach - działka nr 72/145629
345Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20135625
346Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20135612
347Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Wolborzu Nr RB.6220.3.2013.KC5580
348Podatek od nieruchomości na 2008 rok5568
349Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20145542
350Dostawa energii elektrycznej dla obiektów oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 5532
351SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU 5522
352Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku5520
353Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20145519
354Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica5495
355Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20145479
356Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi5464
357Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok5418
358Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica w latach 2011-20135414
359Pełnienie roli Managera Projektu: „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” 5402
360Wykonanie podstawowych profilaktycznych badań lekarskich5394
361Stan mienia komunalnego5389
362Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20145365
363Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy5362
364Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20115350
365Budowa oświetlenia ulicznego w Karlinie - ul. Południowa, ul. Słoneczna - skrzyżowania z drogą krajową5347
366Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo5328
367Wykonanie i dostawa kompletnego systemu wystawienniczego5325
368Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20115318
369Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.41.20125305
370Postanowienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125300
371Budowa Domu Ludowego w Rakowie5290
372Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20135282
373Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.37.20125268
374Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20135250
375Zarządzenie Nr 17/20185226
376Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego 5225
377Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20125223
378Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.22.2011.20125221
379Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Babach - działka nr 72/135209
380Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Moszczenicy - działka nr 632/4 i 6305209
381Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20145206
382Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2013/20145195
383Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2011.20125193
384Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20145191
385Postanowienie Nr RB.6220.3.5.2013.sb Burmistrza Wolborza5178
386Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125177
387Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20125162
388Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.2011.20125161
389Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20145134
390Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.2011.20125123
391Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek - działka nr 263/15118
392Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20145094
393Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy5090
394Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20145070
395Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20115056
396Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.12.2011.20125054
397Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20145026
398Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.25.20114978
399Zarządzenia z lat 2002-20054969
400Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża4955
401Sprzedaż działki nr 72/6 położonej w Babach4926
402Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124923
403Odbiór odpadów budowlanych zawierających azbest4916
404Zakup agregatu prądotwórczego, zakup grilla gazowego, zakup parasola ogrodowego, zakup stołu z ławkami, zakup folii zabezpieczających w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Sołectwie Jarosty4910
405Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Moszczenicy - działki nr 622/2, 623/2, 624/1, 624/24904
406Sprzedaż działki nr 72/8 położonej w Babach4903
407Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.3.20124899
408Sprzedaż działki nr 72/7 położonej w Babach4898
409Sprzedaż działki nr 72/10 położonej w Babach4896
410Dostawa pamięci masowych 4881
411Informacje4877
412Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20114874
413Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4871
414Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20144818
415Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20144817
416Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój sportu w roku 20184817
417Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu E-Leader4813
418Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124805
419Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.19.2012.PG4802
420Postanowienia z 2006 roku4786
421Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20134774
422Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet dla osób wykluczonych cyfrowo4765
423Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.2011.20124753
424Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20144736
425Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku4727
426Sukcesywna dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, Sołectwa Michałów, Sołectwa Srock, OSP Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4725
427SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU 4721
428Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej.4711
429Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20124697
430Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4696
431Decyzja Nr 28/2006 a dnia 23 listopada 2006 roku4693
432Decyzja Nr 29/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku4674
433Raport o stanie Gminy Moszczenica - kadencja 2006 - 20104674
434Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20124666
435Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20144665
436Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów4655
437Budowa dróg w Babach i Kiełczówce4654
438Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.24.20144650
439Obwieszczenie Burmistrza Wolborza4642
440Zarządzenie Nr VI/94/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku4629
441Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20144621
442Raport o stanie Gminy Moszczenica - Kadencja 2006-20104620
443Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.2012 4611
444Podatek rolny na 2008 rok4598
445Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.17.2011.20124595
446Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134594
447Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20124590
448Budowa dróg w Srocku: ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona4577
449Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4568
450Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego4543
451Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20124543
452Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica4542
453Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20134541
454Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124522
455Decyzja Nr 30/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku4495
456Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie4482
457Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124479
458Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20144479
459Ogłoszenie4475
460Obwieszczenie Nr OŚR 7625-07/10/114467
461Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20134465
462Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4462
463Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin4460
464Obwieszczenie RB.6733.18.2014.MJ Urzędu Miejskiego w Wolborzu4449
465Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - Etap III4444
466Sprzedaż składników majątku ruchomego - samochód pożarniczy Jelcz 0044435
467Sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Moszczenickiej4412
468Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20144411
469Obwieszczenie Nr GZP.6720.1.20114394
470Informacja dotycząca zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych4393
471Zarządzenie Nr VI/105/20114386
472Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-0910/114382
473Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20144374
474Zarządzenie Nr 30/2018 4372
475Obwieszczenie Nr OŚR.6220.2.20114360
476Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20154356
477Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20154355
478Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20154355
479Lista radnych w/g okręgów wyborczych - kadencja 2006-20104353
480Prawo jazdy4349
481Usłuqa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, uzbrojeniem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi w Jarostach, gm. Moszczenica.4349
482Zawiadomienie4346
483Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2011.20124333
484Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124323
485Postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 roku4287
486Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)4284
487Postanowienie z dnia 29 czerwca 2007 roku4281
488Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy 4263
489Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20114248
490Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.2011.20124236
491[Brak tematu]4227
492Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2004r. w jednostkach organizacyjnych4226
493Sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica4215
494Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica4209
495Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20154209
496Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego4208
497Obwieszczenie Nr OŚR.6220.6.20114206
498Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 348 020,63 zł4196
499Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2011/20124191
500Podatek od środków transportowych na 2008 rok4188
501GOPS4180
502Ośrodki kultury4175
503Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20144155
504Budowa dróg w Babach i Kiełczówce - ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa - etap I 4154
505Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.174133
506Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2005r. w jednostkach organizacyjnych4126
507Zawiadomienie4118
508Podatek leśny na 2008 rok4112
509Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20154108
510Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20144106
511Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20124104
512Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20124094
513Protokoły kontroli przeprowadzonych na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy w Moszczenicy w 2005 roku4092
514Sprzedaż nieruchomości w Moszczenicy- działki: 854/2, 861/22, 861/234092
515Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2006 roku4088
516Dostawa agregatu prądotwórczego, grilla gazowego, folii zabezpieczających4084
517Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20144083
518GOŚ.6220.32.20124080
519Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20134078
520budowa dróg w Srocku - ul. Słoneczna, Spacerowa, Zielona - etap I4077
521Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20114075
522Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20154048
523Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20144037
524Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego4029
525Wykonanie remontu dachu Świetlicy Wiejskiej w Białkowicach4027
526Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica4007
527Obwieszczenie nr WOOŚ.4210.4.2014.MG.114006
528Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 28 czerwca 2006 roku4001
529Wykonanie ogrodzenia w Gazomii Starej3998
530Wykonanie ocieplenia tylnej ściany budynku w Moszczenicy3997
531Obwieszczenia z dnia 07.04.20113996
532Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113993
533Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.20153985
534Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 roku3983
535Budowa ogrodzenia na działce komunalnej w Srocku3979
536Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku3975
537Obwieszczenie Nr GOŚ.7625-06/10/113965
538Wykonanie ocieplenia oraz sufitu w świetlicy w Gajkowicach3954
539Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20143946
540Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2008/20093939
541Zorganizowanie kompleksu boisk osiedlowych w Woli Moszczenickiej3936
542Usługa wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Moszczenica3931
543Zawiadomienie Nr GOŚ. 6220.2.20113931
544Protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2006r.3929
545Ocieplenie budynku OSP w Raciborowicach3928
546Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 31 sierpnia 2006 roku3921
547Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. \\\\3921
548Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2010-20143913
549Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego3908
550Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji pn.: „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3906
551Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123901
552Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.6.20113899
553Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3897
554[Brak tematu]3894
555Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143893
556[Brak tematu]3885
557Budowa drogi na Osiedlu Kosowska - Spacerowa w ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy3885
558Podatek od nieruchomości na 2010 rok3882
559Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3869
560Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20143859
561Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - etap II3858
562Podatek od nieruchomości na 2009 rok3851
563Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113845
564Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.5.2015.MG.23836
565Zakup i dostawa używanej minikoparki 3832
566Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20113827
567Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 września 2006 roku3827
568Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.2.20113817
569Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 26 października 2006 roku3810
570Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków.3805
571Dostawa materiałów do wykonania 54 wpustów podwórzowych, dla potrzeb wykonywanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”3803
572Obwieszczenia z dnia 24 maja 2011 roku3800
573Zaproszenie do składania ofert na odbiór i utylizację azbestu.3800
574Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.4.20153793
575Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ws. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica3792
576Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20153790
577Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 07/10/113786
578Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej3771
579Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy3759
580Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.31.20123757
581Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20153750
582Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3743
583Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.15.20113739
584Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143737
585Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143729
586Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.351.2012.PG3722
587Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu CMS dla dedykowanej platformy internetowej na potrzeby projektu:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 3722
588Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 3719
589Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r.3713
590Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3706
591Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy3692
592Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w roku szkolnym 2014-20153686
593Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20153683
594Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123674
595Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2008/20093673
596Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20133672
597Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143669
598Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 3664
599Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7840.123.2011.ŁR3659
600sukcesywna dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica3639
601Obwieszczenie Nr GOŚ. 6220.9.20113635
602Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20113626
603Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.2011.20123624
604Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20133624
605Produkcja profesjonalnego filmu (spotu) promocyjnego na potrzeby projektu pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica. 3622
606Wykonanie i posadowienie dwóch wiat przystankowych w Rękoraju i Podolinie3611
607Zestawienia wyników głosowań3603
608Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20113598
609Zawiadomienia z dnia 26 czerwca 2015 roku3596
610Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach3590
611Remont istniejącego budynku i przystanku autobusowego na rynku w Srocku3580
612Postanowienie OŚR 7625 – 11/08/09 z dn. 09.02.20083567
613Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20113563
614Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2013 roku3562
615Dostawa urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy3560
616Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego3554
617Susza3552
618Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.35.20123547
619Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.15.20113546
620Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3543
621Dostawa akcesoriów biurowych3539
622Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3533
623Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy3525
624Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I3514
625Zorganizowanie boiska trawiastego oraz boiska do piłki siatkowej imontaż sprzętu sportowego w Woli Moszczenickiej.3503
626Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143502
627Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20113483
628Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20133474
629Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.55.20133473
630Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy3469
631SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU3469
632Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2014 roku3463
633Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3456
634Młodszy Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami3454
635Zakup i dostawa używanej minikoparki 3447
636Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.26.20123441
637Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-20133435
638Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20133428
639Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20153424
640Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3416
641Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20123402
642 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG3400
643Wzory dokumentów aplikacyjnych3399
644Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)3392
645Obwieszczenie nr GOŚ.6220.5.20153389
646Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20113379
647Wykaz nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego3378
648Obwieszczenie nr GOŚ.6220.7.20153376
649Zawiadomienie nr GOŚ.6220.17.20143375
650Obwieszczenie nr GOŚ.6220.6.20153373
651Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2013 roku3373
652Obwieszczenie nr GOŚ.6220.4.20153371
653Budowa chodnika o długości 43,84 mb w miejscowości Kiełczówka 3365
654 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG3355
655Zawiadomienie Nr GOŚ.7625-06/2010/20113354
656Turystyka3343
657Zaproszenie do składania ofert na podział działek wzdłuż pasa drogowego położonych w obrębie geodezyjnym Gajkowice.3343
658Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20153340
659Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader\3336
660Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20153333
661Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20153331
662Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy za 2005 rok3326
663Wykonanie usługi audytu projektu pn. \'E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin\'3321
664Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica z 2006 roku3305
665Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3302
666Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20163289
667Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 25/09/103288
668Prowadzenie obsługi geodezyjnej Gminy Moszczenica3287
669Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica3283
670Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20113282
671Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20113278
672Ogłoszenie dot. obwodnicy miejscowości Srock3276
673Obwieszczenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę3274
674Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy3271
675Sprzedaż działki nr 861/3 położonej w Moszczenicy3267
676Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.19.20133244
677Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.78240.351.2012.PG3236
678Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20113233
679Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica3220
680Zarządzenie Nr 97/20163216
681Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3206
682Wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt3205
683Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-24/09/103204
684Obwieszczenie Nr GOŚ.7625 – 06/2010/20113203
685Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi3202
686Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20133199
687Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 23199
688Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 02/103197
689Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowy drogi w Kosowie, ul. Główna, gm. Moszcenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.3195
690Dostawa, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury w ramach realizacji projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”3190
691Zagruntowanie budynku - sali OSP Raciborowice podkładem tynkarskim3189
692Zarządzenie Nr 130/20173176
693Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 22/103173
694Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica3172
695Usługa udzielenia kredytu długoterminowego3170
696Oświadczenia majątkowe na dzień powołania lub odwołania z funkcji 3168
697PRZEDTERMINOWE WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 21 PAŹDZIERNIKA 2007 roku3161
698Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143159
699Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 04/103157
700Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3157
701Zarządzenie Nr 131/20173152
702Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 03/103150
703Podatek od środków transportowych na 2009 rok3145
704Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20143131
705Podatek od środków transportowych na 2010 rok3127
706Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego3127
707Obwieszczenie Nr 7625-01/103118
708Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20133107
709Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20133106
710Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20153102
711Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 02/103098
712Obweszczenie Nr 7625 - 06/103095
713Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym3090
714Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.32.20123090
715Podatek rolny na 2010 rok3084
716Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.3077
717Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20133072
718Podatek rolny na 2009 rok3072
719Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego3070
720Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica”3063
721Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.29.20133062
722Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów3059
723Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3058
724Zarządzenie Nr 99/20163056
725Dcyzja Nr OŚR 7625 – 03/103051
726Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20113048
727Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica3043
728Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20133041
729Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3041
730Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2012 roku3034
731V Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku3029
732Podatek od nieruchomości na 2011 rok3027
733Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20113024
734Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20143021
735Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 listopada 2013 roku3018
736Zawiadomienie Nr OŚR. 7625 – 01/103010
737Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20163003
738Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego w sprawie budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn3002
739Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego3000
740Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102998
741Obwieszczenie2991
742Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-25/09/102979
743Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 26/09/102977
744Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-01/102972
745Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20132965
746Druki do pobrania2960
747Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20112959
748Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-02/102955
749Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)2951
750Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112950
751VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku2949
752Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku2945
753Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 8542943
754Stacjonarna ochrona obiektu - budynków pofabrycznych MZPB w Moszczenicy2931
755Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2015 roku2931
756Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102928
757Dzierżawa nieruchomości nr 640/82924
758Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4242.259.2011.KA.32920
759Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20142919
760Dostawa samochodu służbowego2917
761Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2011.20122917
762Usługa pełnienia funkcji animatora sportu na obiekcie Orlik2905
763Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-04/102902
764Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży2897
765Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.2.20172897
766Obwieszczenie Nr OŚR. 7625 - 08/102897
767Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7840.351.2012.PG2895
768Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy Moszczenica2893
769Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122893
770Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2891
771IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku2890
772VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 2884
773Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2014 roku2881
774VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 2873
775Zbiór Aktów Prawa Miejscowego2873
776Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20132861
777XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku2857
778XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku2854
779X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku2849
780Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.20162843
781Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica2837
782Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162834
783Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I2829
784Projekt Uchwały2827
785Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.32.20122822
786Budowa dróg w Woli Moszczenickiej (w ul. Dębowej i Klonowej oraz w ul. Dworskiej i Brzozowej), w Kosowie (w ul. Polnej i Południowej) oraz drogi w Michałowie (ul. Zacisze) – etap I2817
787Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 roku2817
788Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20122816
789Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23.06.20162811
790Postanowienie Nr GOŚ.6220.21.20112808
791Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego Serpentynka w obrębie Placu Włókniarzy w Woli Moszczenickiej 2799
792Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112798
793Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica2797
794Zasady finansowania2793
795Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112783
796XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku2778
797Postanowienie Nr GOŚ.6220.17.20112767
798Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112763
799XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku2762
800Protokół z przebiegu konsultacji 2760
801Wybory Wójta Gminy Moszczenica2758
802XIV sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku2754
803Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2753
804XV sesja Rady Gminy - 19 wrzesnia 2007 roku2751
805Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju2749
806Wybory do Rady Gminy Moszczenica2749
807Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20112747
808Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142747
809Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi krajowej nr 82746
810Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Moszczenica2745
811[Brak tematu]2740
812Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20132731
813XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku2725
814Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)2712
815Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy2711
816IV Sesja Rady Gminy - 28 grudzień 2006 rok2709
817Budowa ul. Wąskiej i ul. Sieradzkiej w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie2708
818XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku2705
819I Sesja Rady Gminy - 27 listopada 2006 roku2703
820Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20162697
821Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-II.7820.19.2012.ŁR2695
822Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.27.20162688
823XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku2683
824XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku2682
825XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku2680
826XVIII Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku2675
827Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20112672
828II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok2660
829Elektroniczna Skrzynka Podawcza2659
830Podatek leśny na 2010 rok2654
831Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112653
832Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica na lata 2010-2013.2647
833Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.6.20152646
834Protokół z przebiegu konsultacji2644
835Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-08/102638
836Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.25.20112635
837Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20152635
838Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20112633
839usuwania gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 r. na terenie Gminy Moszczenica2628
840Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Gminnego Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego2627
841Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.20152626
842Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20112621
843Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20172615
844Obwieszczenie Nr OBZ.7331 – 96/20102615
845Podatek leśny na 2009 rok2610
846Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA.II.7820.15.2012.PG2608
847Regulamin Organizacyjny2604
848Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna - etap III2588
849Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-26/09/102588
850XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku2588
851Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.20152584
852Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152583
853Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy2581
854Komisje i funkcje radnych - kadencja 2006-20102575
855Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20152575
856Informacja2571
857Regulamin Organizacyjny2569
858Dzierżawa nieruchomości nr 640/82568
859Usługa wyłapywania psów2566
860Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142564
861XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku2561
862Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kosów2550
863Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2529
864Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20162525
865Sprzedaż budynku - Srock, Plac Rynek 2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej2523
866Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716, ul. Piotrkowska w Moszczenicy\\\\2520
867Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica i jednostek organizacyjnych2515
868Obwieszczenie Nr OŚR 7625 – 09/102514
869Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica2511
870Stacjonarna ochrona obiektu wspomagana uzbrojonym patrolem interwencyjnym polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu – budynków pofabrycznych MZPB przy ul. Dworcowej2505
871Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142503
872Ogłoszenia Wojewody Łódzkiego 2499
873SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU2498
874Usługa wyłapywania i hotelowania (utrzymywania) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.2494
875Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2016 roku2478
876Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego2473
877Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.2472
878Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica2463
879Oswiadczenia majątkowe dyrektorów szkół w kadencji 2004-20092450
880Uchwała Nr IV/25/112450
881Zaproszenie na XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku2450
882Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20152446
883Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego2446
884[Brak tematu]2444
885Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica2442
886Obwieszczenie Nr OŚR. 7625-06/102439
887Ogłoszenie2433
888Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku2425
889Wykaz Radnych Gminy Moszczenica według okręgów wyborczych - kadencja 2014-20182424
890Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2419
891XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku2417
892Ogłoszenie2408
893Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2406
894Obwieszczenie z dnia 01 lipca 2014 roku2406
895Wykonanie rozbiórki budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych(MTI) przy ul.Dworcowej2398
896IV Sesja Rady Gminy Moszczenica - 26 stycznia 2011 roku2395
897Informacja2391
898Podatek od środków transportowych na 2011 rok2376
899Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20162375
900Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142367
901Wykaz sołectw i sołtysów kadencja 2007 - 20102366
902Projekt Uchwały2364
903Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2010-20142363
904Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.13.20142360
905Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.20152358
906Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142347
907Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 390 000 PLN2345
908XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku2339
909Informacja o składach OKW2332
910Ogłoszenie2327
911Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20152324
912Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica 2317
913Ogłoszenie2313
914XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku2309
915świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Moszczenicy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie2302
916Zarządzenia Wójta z 2006 roku2295
917Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 22292
918Ogłoszenie2282
919Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 32280
920Podatek rolny na 2011 rok2279
921XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku2279
922V Sesja Rady Gminy - 22 luty 2011 roku2276
923VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku2272
924XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku2272
925Wybory organów sołectw2268
926Dzierżawa części nieruchomości nr 853/5 i 854/1, obręb Moszczenica2261
927Informacja dot. składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Moszczenicy2261
928XXXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku2261
929Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu2257
930Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy składane na początek kadencji 2010-2014 2251
931VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku2242
932Zgromadzenia2242
933IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku2237
934Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.33.20132236
935Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142234
936Odśnieżanie dróg w okresie zimowym 2009/2010 na terenie gminy Moszczenica - Rejon Nr 12228
937Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20142226
938XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku2224
939[Brak tematu]2218
940Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica2217
941Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20162216
942XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku2211
943Usuwanie gołoledzi na drogach w okresie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Moszczenica2207
944Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20182206
945 Informacja o zamiarze udzielenia w 2014 roku wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu2188
946Sprawozdanie z realizacji \"Programu współpracy Gminy Moszczenica z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok\" 2183
947Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu B, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego. 2177
948Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bazdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica2170
949Zarządzenia Wójta wydane w 2007 roku2169
950Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.20182166
951Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20162163
952[Brak tematu]2162
953X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku2161
954[Brak tematu]2153
955Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20142151
956Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\2149
957XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku2142
958Dzierżawa nieruchomości nr 7432140
959Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica i przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka2134
960Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz budowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej, Kosowie oraz Michałowie.2134
961Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2009 rok2133
962XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku2133
963Usługa kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy w Moszczenicy2125
964Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20142121
965Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie2117
966XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku2116
967wykonanie usługi zarządzania projektem w zadaniu „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)”2108
968Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego na zadania realizowane w 2014 roku2106
969XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku2093
970Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.32092
971Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20152087
972OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU W 2012 ROKU 2077
973Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20142064
974Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica2062
975[Brak tematu]2060
976XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku2058
977Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku2057
978XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku2056
979Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.8.20152051
980XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku2049
981XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku2033
982Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie2031
983Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20142028
984Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.20152027
985Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20162014
986Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-20102014
987XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku2014
988XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku2013
989Ogłoszenie2011
990Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.20142009
991Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok2009
992Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2010-20141994
993Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Podolinie - działka nr 2291989
994Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok1987
995XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku1981
996Sprawoadawczość za 2005 rok1976
997Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 21 maja 2013 roku1973
998Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kiełczówce - działka nr 51/21970
999Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok1967
1000Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141965
1001Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161964
1002Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.20151962
1003Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.22.20151960
1004Zarządzenie Nr 19/20141955
1005Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20161954
1006Podatek leśny na 2011 rok1952
1007Ogłoszenie1949
1008Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1949
1009Obwieszczenie Nr 6733.11.20141948
1010Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za 2005 rok1948
1011Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1945
1012XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku1942
1013Sprawozdawczość za 2006 rok1940
1014Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1940
1015Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd. Będków i Czarnocin\1937
1016XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku1937
1017XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku1937
1018Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pomykowie1936
1019Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2008 rok 1932
1020Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy na koniec kadencji 2002-20061931
1021Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20141930
1022Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.20161924
1023Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141921
1024Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Jarostach - działka nr 72/11919
1025Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.11.20171918
1026XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku1916
1027XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku1914
1028Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20161903
1029Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica1899
1030[Brak tematu]1893
1031Podatek od nieruchomości na 2012 rok1888
1032Zarządzenie Nr 30/20141888
1033Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 11.08.2017 roku1883
1034XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku1875
1035Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1874
1036 Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"1870
1037Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie1870
1038XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku1867
1039Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151863
1040Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151856
1041Obwieszczenie Nr 6733.11.2014 z dnia 07 października 2014 roku1851
1042Opłata Skarbowa1847
1043Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny1847
1044Obwieszczenie Nr 6733.10.2014 z dnia 06 października 2014 roku1845
1045Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica1844
1046 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1840
1047XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku1829
1048XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku1828
1049Kontrola NIK : powiązanie budżetu Gminy Moszczenica z budżetem państwa1826
1050Obwieszczenie nr IZP.6733.15.20141824
1051Zarządzenie Nr V/220/20091822
1052Obwieszczenie IZP.6733.16.20141819
1053Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.10.20171819
1054Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.41.2015.RJ1817
1055Zarządzenia Wójta wydane w 2011 roku1817
1056Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy1814
1057Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151809
1058Zarządzenie Nr V/205/20091808
1059Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1803
1060XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku1797
1061Działalność lobbingowa1790
1062Obwieszczenie1789
1063Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1783
1064Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1774
1065Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2011 - 20141774
1066Obwieszczenie IZP.6733.2.20151773
1067Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151773
1068Wykonanie usługi zarządzania finansowego projektem w zadaniu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica”1773
1069XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku1769
1070Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151768
1071Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1761
1072Wykaz mienia zużytego1756
1073Obwieszczenie GKW z dnia 08 października 2014 roku1753
1074Sprzedaż działki nr 51/2 położonej w Kiełczówce1750
1075Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141747
1076Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 71747
1077Młodszy Referent ds. Funduszy zewnętrznych1746
1078Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok 1740
1079Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141739
1080Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151738
1081Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20151738
1082Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 17 stycznia 2011 roku1730
1083Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2011 roku1717
1084XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku1716
1085Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na rozpoczęcie kadencji 2009-20141711
1086Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych1704
1087Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.20161704
1088Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151704
1089Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych1701
1090Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica na realizację zadania publicznego1700
1091Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.20141698
1092Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 roku1698
1093XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku1686
1094Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.1683
1095Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 716 - ul. Piotrkowska w Moszczenicy1680
1096Ogłoszenie1678
1097XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku1670
1098Usługa kompleksowej organizacji I edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach Projektu „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem...1669
1099[Brak tematu]1668
1100Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 września 2010 roku1668
1101Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Moszczenica1663
1102Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20141660
1103Informacja o składzie GKW w Moszczenicy i jej dyżurach1659
1104L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku1658
1105Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20151655
1106Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20151654
1107Komunikat o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach1649
1108V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku1649
1109Oświadczenia majątkowe Radnych za 2007 rok1645
1110Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20151643
1111Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.20151641
1112Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151639
1113Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1639
1114Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)1638
1115Obwieszczenie nr IZP.6733.13.20141635
1116Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.20161628
1117LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku1625
1118Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy1624
1119XXI Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2008 roku1623
1120Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji mr 59/20151622
1121XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku1615
1122Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 sierpnia 2014 roku1611
1123Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1611
1124XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku1608
1125Zgłaszanie kandydatów na członków komisji1608
1126XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku1607
1127Sprawozdawczość za 2007 rok1603
1128Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20141598
1129Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) oraz rozbudowa ulicy Dworcowej w Moszczenicy i dróg w Woli Moszczenickiej,Kosowie oraz Michałowie1597
1130Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego1594
1131Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr IA-I.746.37.2015.KN1594
1132XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku1592
1133Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.20151590
1134[Brak tematu]1587
1135Obwieszczenie IZP. 6733.5.20151583
1136Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania1583
1137Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2014 roku1582
1138XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku1582
1139XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku1580
1140Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babach w ramach programu „Radosna szkoła”, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie1579
1141Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1575
1142Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151569
1143Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Rękoraju - działka nr 3181567
1144Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1565
1145XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku1565
1146Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141563
1147Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151562
1148Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.1562
1149Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1556
1150Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy w Moszczenicy 1556
1151Gminna Komisja Wyborcza1555
1152XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku1555
1153Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20141554
1154VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku1549
1155Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20171548
1156XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku1548
1157Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151547
1158Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 1547
1159XXVIII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 17 września 2008 roku1544
1160LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku1540
1161Zarządzenie Nr 152/20121537
1162XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku1528
1163LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku1526
1164Podatek od środków transportowych na 2012 rok1525
1165XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku1524
1166L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku1522
1167Obwieszczenie GOŚ.6220.2.20181522
1168XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku1522
1169XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku1521
1170Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.20181520
1171Obwieszczenie nr IFZ.6733.12.20141518
1172VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku1516
1173Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.20181516
1174— Dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Moszczenicy1515
1175Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151515
1176XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku1510
1177Komunikat o zasadach losowania list1504
1178LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku1501
1179Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 lutego 2011 roku1498
1180Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na koniec kadencji 2004-2009 1498
1181XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku1497
1182Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20151495
1183Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji 2006-2010 1495
1184VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku1494
1185Wykonanie ekspertyzy badawczej pod nazwą „Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie gmin Moszczenica i Czarnocin”1494
1186XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku1493
1187XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 1492
1188Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 24 lutego 2011 roku1491
1189Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.20141490
1190Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok1486
1191XXXVIII Sesja Rady Gminy - 20 maja 2009 roku1485
1192LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku1484
1193Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141484
1194Obwieszczenie nr IZP.6733.6.20151482
1195Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.20151480
1196IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku1479
1197LIII Sesja Rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku1479
1198Zarządzenie Nr 152/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku1479
1199XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok1476
1200Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151472
1201Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.20151467
1202LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku1459
1203Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141459
1204Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew1458
1205Obwieszczenia o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Moszczenica bez głosowania1452
1206Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20151450
1207Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.5.20171447
1208Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.1445
1209Zarządzenie Nr 137/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku1445
1210Zarządzenia Wójta wydane w 2009 roku1444
1211XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku1441
1212LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku1440
1213XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 1440
1214XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku1433
1215Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151432
1216Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Moszczenica1430
1217XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 1429
1218Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.20161428
1219Zawiadomienie z dnia 11.03.2010 r.1427
1220Informacja Państwowej Komisji Wyborczej1426
1221LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku1426
1222Obwieszczenie1426
1223Regulamin organizacyjny1425
1224XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 1425
1225Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2017 roku1425
1226XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku1424
1227Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.12.20161422
1228Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.20141421
1229Zakup biletów lotniczych oraz noclegów w Las Vegas w celu uczestnictwa w wydarzeniu konferencyjno-targowym w ramach proj. pn.: Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę Moszczenica1418
1230Wybory organów sołectw w Gminie Moszczenica na kadencję 2015-20181416
1231Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2010 roku1416
1232Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.20161415
1233LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku1413
1234XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku1410
1235Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 1408
1236Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2009 roku1407
1237XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku1403
1238Sekretarz Gminy1402
1239Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 21399
1240X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku1397
1241Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.20141396
1242Oświadczenia majątkowe Radnych składane na początek kadencji 2014-20181395
1243Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171394
1244Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.20161391
1245Podatek od nieruchomości1391
1246[Brak tematu]1387
1247Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r.1387
1248[Brak tematu]1386
1249Sprzedaż działki budowlanej nr 1139/5 położonej w Moszczenicy1382
1250Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1379
1251Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1379
1252Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta1376
1253Wójt Gminy1375
1254Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151372
1255Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1372
1256XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku1369
1257Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1367
1258LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku1362
1259Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.20151362
1260XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku1362
1261XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku1362
1262LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku1360
1263Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Gajkowicach przy ulicy Łódzkiej1359
1264XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku1358
1265Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”1357
1266Obwieszczenie Nr IZP.6733.20.20151356
1267Podatek rolny na 2012 rok1354
1268SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU1354
1269Sprawozdawczość za 2004 rok1354
1270Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1352
1271Informacja Gminnej Komisji Wyborczej1350
1272Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016 1350
1273Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171349
1274Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku1348
1275Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.20151346
1276Wzory druków1345
1277bwieszczenie Nr IZP.6733.3.20171342
1278Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy1341
1279Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20171337
1280Sprawozdawczość za 2003 rok1335
1281Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.1334
1282[Brak tematu]1333
1283Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu1333
1284Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20171332
1285Obwieszczenie z dnia 03 kwietnia 2017 roku1332
1286Projekty budżetu Gminy1332
1287Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1332
1288Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2006 roku1331
1289Zarządzenia Wójta wydane w 2010 roku1330
1290Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku1330
1291Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica1327
1292Sprzedaż działki budowlanej położonej w Moszczenicy przy ul. Wrzosowej1325
1293Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)1323
1294Obwieszczenie IZP.6733.10.20151317
1295Informacja o składach OKW1310
1296Skarbnik Gminy1310
1297Wyłapywanie, przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Moszczenica1308
1298Zarządzenie Nr V/302/2010 z dnia 31 maja 2010 roku1308
1299Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1306
1300Sprawozdawczość za 2008 rok1302
1301Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w 2011 roku1300
1302Komisje i funkcje Radnych - kadencja 2014-20181296
1303Zasady kierowania pracą Urzędu Gminy w Moszczenicy1296
1304Rok 20061293
1305Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1293
1306Obwieszczenie IZP.6733.11.20151292
1307Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy1291
1308Zarządzenia Wójta wydane w 2008 roku1288
1309Gminna ewidencja zabytków1286
1310Informacje o wykonaniu budżetu w 2007 roku1284
1311Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151281
1312Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej1280
1313Obwieszczenie nr IZP.6733.14.20141279
1314[Brak tematu]1276
1315Obwieszczenie 1276
1316Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.20.20161275
1317Obwieszczenie nr IZP.6733.10.20151273
1318Obwieszczenie Nr IZP. 6733.1.2017 1273
1319XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku1270
1320Zastępca Wójta1270
1321Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 marca 2011 roku 1267
1322Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1267
1323Uchwała Nr 7/20141263
1324Obwieszczenie nr IZP.6733.11.20151260
1325Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1260
1326Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161254
1327Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1253
1328Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.20161247
1329Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1247
1330Obwieszczenie Nr IZP. 6733.2.20171245
1331Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \'Knieja\'1245
1332XIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku1245
1333Rejestr instytucji kultury 1244
1334Wewnątrzszkolny system oceniania1243
1335Zarządzenie Nr 133/20141243
1336Wykaz mienia zużytego - 2013 rok1242
1337Obwieszczenie Nr IZP. 6733.3.2017 1241
1338Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Wolborzu wszczęciu postepowania administracyjnego1240
1339XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku1238
1340II Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2014 roku1235
1341[Brak tematu]1234
1342Obwieszczenie Nr IZP. 6733.5.20171232
1343Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1232
1344[Brak tematu]1231
1345Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1230
1346Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161229
1347Wzory druków1226
1348Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161223
1349Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20171221
1350Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1220
1351Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07 maja 2015 roku1220
1352Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161217
1353Podatek od nieruchomości1217
1354Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161212
1355Obwieszczenie Nr PPP.6733.21.20151208
1356Zgromadzenie w Srocku dn. 17.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK911208
1357Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci komputerów, laptopów, oprogramowania oraz urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica.1205
1358I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku1205
1359Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica w 2007 roku1203
1360Statut Szkoły Podstawowej w Moszczenicy1202
1361Plan pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok1201
1362Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1201
1363Oświadczenia Bożeny Nowak-Justyny na dzień zakończenia i rozpoczęcia kadencji Dyrektora Szkoły 1200
1364Obwieszczenia1199
1365Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego 1194
1366Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Moszczenica1193
1367XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku1190
1368Zarządzenie Nr 137/20141188
1369Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży1186
1370Zgromadzenie - rondo w m. Daszówka dn. 26.10.2016 dot. rozwiązania prawnego przejazdu tranzytowego samochodów ciężarowych na DK911185
1371Obwieszczenie o konsultacjach społecznych1181
1372Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy1181
1373Dzierżawa 1180
1374Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1179
1375Oferta Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski1178
1376[Brak tematu]1177
1377Obwieszczenia1177
1378Plan pracy Rady Gminy na 2017 rok1177
1379Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2011 roku1174
1380Zarządzenie Nr 151/20141174
1381Podatek od nieruchomości1173
1382Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20161170
1383Ogłoszenie Nr OKA.2110.2.20171170
1384Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.20141170
1385Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica w okresie styczeń – grudzień 2017 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)1167
1386Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy1164
1387Wzory druków1164
1388Wykazy mienia przeznaczonego do oddania w odpłatne użytkowanie1163
1389Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica1161
1390Opłata od posiadania psów - 2011 rok1161
1391XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku1161
1392III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku1159
1393Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 1157
1394Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20161156
1395Podatek leśny na 2012 rok1153
1396Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 12 października 2010 roku1152
1397Zgromadzenie w dniu 04.11.2016 w Srocku1152
1398Sprzedaż działki nr 1101 położonej w Moszczenicy1151
1399Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1149
1400Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż działki nr 640/39 - obręb Moszczenica1149
1401Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.20161147
1402XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku1141
1403XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku1140
1404Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych 1140
1405Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.20151138
1406Obwieszczenie IZP.6733.17.20151137
1407I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku1135
1408Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20171135
1409Oświadczenia majątkowe składane w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy przeprowadzonymi 20 maja 2012 roku1134
1410Stanowisko ds. Inwestycji1134
1411Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych1131
1412II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku1130
1413Opłata prolongacyjna - 2011 rok1127
1414IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku1125
1415Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2007-20151124
1416Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2012 roku1122
1417Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego1120
1418Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20161120
1419XXX Sesja Rady Gminy - 02 listopada 2016 roku1119
1420Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.20151117
1421Wzory druków1116
1422Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.61113
1423Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.20171111
1424Sprawozdawczość za 2009 rok1111
1425Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.7.20171110
1426Rok 20071107
1427Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1106
1428Podatek od nieruchomości1105
1429XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku1103
1430Składy Obwodowych Komisji Wyborczych1101
1431XLIX Sesja rady Gminy - 03 marca 2010 roku1100
1432Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.20151093
1433Obwieszczenie Nr 6733.16.20151092
1434Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20161086
1435XXXII Sesja Rady Gminy - 9 grudnia 2016 roku1085
1436Obwieszczenie Nr IZP.6733.19.20151083
1437Uchwała Nr 12/20101083
1438Informacja o petycjach złożonych do Urzędu w 2015 roku1082
1439Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.20161081
1440Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.20171080
1441Rejestr wydanych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych1080
1442Zarządzenie Nr V/339/20101079
1443Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.14.20171077
1444Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20161077
1445XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku1077
1446Wyniki wyborów1074
1447Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.20161073
1448Obwieszczenie Nr IZP.6733.4.20161073
1449Informacja o procedurze składania petycji do Urzędu Gminy w Moszczenicy1071
1450Najem lokali użytkowych 1071
1451Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2008 rok1067
1452Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20171065
1453Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.20181063
1454III Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku1062
1455Obwieszczenie IZP.6733.20.20151062
1456Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2013 roku1062
1457Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.20151058
1458LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku1057
1459Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1056
1460Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06 sierpnia 2015 roku1053
1461XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku1053
1462Uchwały w sprawie zmian budżetu1049
1463Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2017 roku1048
1464Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami1048
1465Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1047
1466Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.20171045
1467Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Moszczenica za 2010 rok1043
1468Stanowisko ds. Gospodarki Rolnej, Leśnej i Ochrony Środowiska1042
1469Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.20171039
1470LVII Sesja Rady Gminy - 12 listopada 2010 roku1038
1471XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku1037
1472Oferta ZHP, Hufiec Piotrków Tryb. 86 PDH \"Knieja\"1035
1473Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 lipca 2017 roku1031
1474Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.20161031
1475Ogłoszenie Nr OKA.2110.1.20171031
1476Informacje dot. przebiegu wyborów1026
1477XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku1025
1478Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.20151024
1479Oferta GLSK Włókniarz Moszczenica1022
1480Przetarg na dzierżawę nieruchomości1021
1481Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1020
1482Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego1019
1483Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 1018
1484Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok1018
1485Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Remont OSP w Kiełczówce1016
1486Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew1015
1487Obwieszczenie Nr IZP.6733.18.20151011
1488XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku1009
1489XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku1009
1490Obwieszczenie o skreśleniu kandydata1008
1491Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 861/3 położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica1005
1492Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych1005
1493Obwieszczenie IZP.6733.20.20151004
1494Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy za 2010 rok1001
1495Podatek rolny1001
1496Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Modernizacja GOK w Moszczenicy999
1497Inspekotr ds. funduszy zewnętrznych998
1498Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2015997
1499Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego993
1500Czynne i bierne prawo wyborcze992
1501Stanowisko ds. Oświaty 992
1502Usługa usuwania gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica992
1503Zasady finansowania kampanii wyborczych 992
1504Ogłoszenie o przetargu z dnia 14 stycznia 2016 roku991
1505Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew990
1506Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy989
1507Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew988
1508Projekt Programu Ochrony Środowiska984
1509Posiedzenia Komisji Rewizyjnej980
1510Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii Ogólnej 978
1511Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu976
1512Sprawozdanie z wykonania budżetu976
1513 Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2009 rok976
1514Budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok973
1515Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica972
1516Zespół Szkół w Srocku 972
1517Budżet na rok 2010966
1518Podatek rolny966
1519Wzory druków965
1520Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2011 roku964
1521Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży964
1522Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017962
1523Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 962
1524Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 961
1525Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2017960
1526Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów960
1527Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 957
1528Wzory druków955
1529Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji954
1530Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych950
1531Usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2007/2008 na terenie gm. Moszczenica949
1532Szkoła Podstawowa w Babach 948
1533Dzierżawa nieruchomości położonej w Moszczenicy946
1534Stanowisko ds. Kontroli Wenętrznej946
1535Sesja Rady Gminy - 26 października 2006 roku944
1536Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży938
1537Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 937
1538Wykazy z dnia 20 marca 2014 roku937
1539Kontrola NIK - realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Moszczenica w latach 2010 - 2011935
1540Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015935
1541Szkoła Podstawowa w Rękoraju 934
1542Szkoła Podstawowa w Jarostach 932
1543Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży928
1544Sprzedaż działki budowlanej nr 1101 położonej w Moszczenicy927
1545Wykaz Nr 3/2015927
1546XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku927
1547Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2005 roku 926
1548Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2015925
1549VIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2007 roku 925
1550Działalność gospodarcza924
1551Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego924
1552Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku w Woli Moszczenickiej , ul. Piotrkowska 56923
1553Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica922
1554XVII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2007 roku920
1555Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Budowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa919
1556I Sesja Rady Gminy - 27 listopad 2006 roku917
1557Młodszy Referent ds. Kontroli917
1558Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 390/7 - obręb Srock Rządowy917
1559Stanowisko ds. Rozliczeń Inwestycyjnych i Wniosków916
1560Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015914
1561Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży914
1562Podinspektor ds. Zamówień Publicznych911
1563Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy910
1564Sesja Rady Gminy - 15 czerwca 2005 roku 910
1565Stanowisko ds. Obsługi Kasy910
1566Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku909
1567Sesja Rady Gminy - 25 lutego 2004 roku 908
1568Sesja Rady Gminy - 9 listopada 2005 roku 908
1569Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2006 roku907
1570XVIII Sesja rady Gminy - 5 grudnia 2007 roku906
1571Uchwała Nr XVI/151/11903
1572Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 903
1573Stanowisko ds. Płac901
1574Szkoła Podstawowa w Gazomi Starej 900
1575Starszy specjalista ds. Biura Obsługi Inwestora - 2 etaty898
1576Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Zakup strojów ludowych, wydanie książki, organizacja imprezy897
1577[Brak tematu]896
1578Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016895
1579Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - jednostki organizacyjne895
1580Sesja Rady Gminy - 13 marca 2006 roku895
1581Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2004 roku 895
1582[Brak tematu]892
1583Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 cz. 2892
1584XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku892
1585Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2017891
1586Opis kompetencji stanowisk w Referacie Organizacyjnym890
1587Zarządzenie Nr V/349/10 z dnia 15 listopada 2010 roku890
1588Uchwała Nr XXI/133/08 z dnia 11 lutego 2008 roku888
1589Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2014 roku888
1590Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami 887
1591Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2003 roku 884
1592Sesja Rady Gminy - 7 czerwca 2004 roku 884
1593Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016883
1594Kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków882
1595Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego881
1596Opłata od posiadania psów881
1597XXXI Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2008 roku 881
1598X Sesja Rady Gminy - 25 kwietnia 2007 roku881
1599VII Sesja Rady Gminy - 1 marca 2007 roku 880
1600Opis kompetencji stanowisk w Referacie Gospodarki Komunalnej879
1601[Brak tematu]878
1602[Brak tematu]877
1603Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 roku 877
1604Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica876
1605Obwieszczenie Nr IZP.6733.5.2016875
1606Sesja Rady Gminy - 31 maja 2006 roku875
1607Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014875
1608Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2018874
1609Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012 rok874
1610Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew874
1611Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.7.2018873
1612Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok873
1613Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Poborowych873
1614Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 872
1615Sesja Rady Gminy - 31 marca 2004 roku 871
1616Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017871
1617III Sesja Rady Gminy - 13 grudzień 2006 rok870
1618Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2005 roku870
1619Kontrola WFOŚiGW - Zakup systemu GOMIG869
1620Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015869
1621Stanowisko ds. Kadr 869
1622Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017868
1623Sesja Rady Gminy - 27 września 2006 roku 868
1624Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2004 roku 868
1625Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 06 lutego 2014 roku868
1626Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość wykorzystania dotacji na zwrot podatku akcyzowego867
1627Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego866
1628Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.28.2016865
1629Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne863
1630Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok863
1631Sesja Rady Gminy - 30 marca 2005 roku 863
1632V Sesja Rady Gminy Moszczenica - 29 stycznia 2007 roku863
1633Wpisywanie do rejestru wyborców obywateli UE niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach 863
1634Sesja Rady Gminy - 28 września 2005 roku 862
1635Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.15.2017861
1636Opis kompetencji stanowisk w Referacie Inwestycji i Rozwoju861
1637Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 861
1638Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub z dnia 20 lutego 2014 roku861
1639Zarządzenie Nr VI/148/11 z dnia 15 listopada 2011 roku861
1640Podpinspektor ds. funduszy zewnętrznych860
1641IX Sesja Rady Gminy - 4 kwietnia 2007 roku859
1642Sesja Rady Gminy - 5 grudnia 2005 roku 859
1643Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 17 kwietnia 2014 roku859
1644Wzory druków859
1645XXI Sesja Rady Gminy - 11 luty 2008 roku858
1646Tworzenie komitetów wyborczych 857
1647Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018857
1648Budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok856
1649IV Sesja Rady Gminy Moszczenica855
1650Sesja Rady Gminy - 4 listopada 2004 roku 855
1651Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica854
1652Sesja Rady Gminy - 9 marca 2005 roku 853
1653Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016850
1654Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2004 roku 850
1655XIX Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2007 roku850
1656Kontrola WIOŚ w Łodzi - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie849
1657XV Sesja Rady Gminy - 19 września 2007 roku849
1658Sesja Rady Gminy - 11 sierpnia 2004 roku 848
1659XI Sesja Rady Gminy - 30 maja 2007 roku 847
1660Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Urząd Gminy843
1661Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2003 843
1662XXIX Sesja Rady Gminy - 16 października 2008 roku 843
1663Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.3.2013.20914 z dnia 04 sierpnia 2016 roku842
1664XIV Sesja Rady Gminy - 3 września 2007 roku842
1665XVI Sesja Rady Gminy - 17 października 2007 roku842
1666Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - prawidłowość ustalenia kwoty wydatków w ramach funduszu sołeckiego841
1667XXX Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2008 roku 841
1668XXXVII Sesja Rady Gminy - 22 kwietnia 2009 roku 840
1669Obwieszczenie Nr IZP.6733.6.2016837
1670Sesja Rady Gminy - 20 października 2004 roku 837
1671Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy 836
1672Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2004 836
1673I Sesja Rady Gminy - 02, 07 grudnia 2010 roku 835
1674XXV Sesja Rady Gminy - 13 czerwca 2008 roku835
1675XX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 roku835
1676XXVI Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 czerwca 2008 roku834
1677Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 832
1678XXII Sesja Rady Gminy - 31 marca 2008 roku832
1679Akty prawne831
1680II Sesja Rady Gminy - 4 grudzień 2006 rok831
1681VI Sesja Rady Gminy - 21 luty 2007 roku 831
1682XXIII Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2008 roku830
1683III Sesja Rady Gminy Moszczenica - 30 grudnia 2010 roku 828
1684Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2015828
1685Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2002 827
1686Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 29826
1687Składy obwodowych komisji wyborczych825
1688XIII Sesja Rady Gminy - 18 lipca 2007 roku824
1689Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy821
1690Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia10 lipca 2014 roku821
1691 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2012 roku820
1692Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów820
1693XXVIII Sesja Rady Gminy - 17 września 2008 roku820
1694Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2004 roku 819
1695Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 29 maja 2014 roku818
1696Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku817
1697Posiedzenia Komisji Rewizyjnej816
1698XII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2007 roku816
1699Podatek rolny813
1700Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2005 812
1701XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku811
1702Projekt budżetu Gminy Moszczenica na 2014 rok809
1703Kontrola RIO w Łodzi - Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne808
1704Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016808
1705Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017808
1706Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów - okręg wyborczy nr 28808
1707IV Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2011 roku805
1708Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew803
1709XLII Sesja Rady Gminy - 02 września 2009 803
1710XXXV Sesja Rady Gminy - 4 marca 2009 roku 802
1711Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 801
1712Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2002 800
1713XLI Sesja Rady Gminy - 22 lipca 2009 roku 800
1714Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017799
1715XLVI Sesja Rady Gminy - 10 grudnia 2009 roku 799
1716XXIV Sesja Rady Gminy - 29 maja 2008 roku799
1717IX Sesja Rady Gminy - 18 maja 2011 roku798
1718Kontrola WFOŚiGW - Odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica798
1719XXVII Sesja Rady Gminy Moszczenica - 11 sierpnia 2008 roku797
1720Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2004 796
1721Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów796
1722XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 luty 2009 rok796
1723LIII Sesja Rady Gminy - 16 czerwca 2010 roku795
1724XLV Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2009 roku 795
1725Obwieszczenie Nr IZP.6733.7.2016794
1726Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2005 794
1727Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 794
1728Ogłoszenie Nr OKA.2110.3.2017793
1729LII Sesja Rady Gminy - 24 maja 2010 roku792
1730XLIX Sesja Rady Gminy - 03 marca 2010 roku 792
1731Kontrola WFOŚiGW w Łodzi - Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy791
1732Skład i terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej790
1733Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej790
1734XXXIII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2009 roku790
1735LIV Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 roku 789
1736Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016789
1737Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2011 rok789
1738Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.3.2017788
1739Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 15 marca 2012 roku784
1740XLIV Sesja Rady Gminy - 13 października 2009 roku 784
1741Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - jednostki organizacyjne783
1742Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 783
1743Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2012 rok781
1744Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku780
1745XXXIX Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2009 roku780
1746Kontrola Urzędu Skarbowego - transakcje wewnątrzwspólnotowe zawarte w okresie od czerwca do sierpnia 2008 r.779
1747Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2004 779
1748Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Moszczenica za rok 2008 stosownie do zapisów art. 14 ustawy o finansach publicznych778
1749L Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 roku778
1750Projekt Budżetu Gminy778
1751II Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2010 roku777
1752XXXVI Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009 roku 777
1753LV Sesja Rady Gminy - 15 września 2010 roku 776
1754Obwieszczenie o obwodach do głosowania776
1755Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 21 sierpnia 2014 roku776
1756[Brak tematu]775
1757Podatek od nieruchomości774
1758Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014773
1759Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku772
1760Opis kompetencji stanowisk w Referacie Prawnym i Nadzoru771
1761Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26 listopada 2015 roku771
1762Wzory druków771
1763Ogłoszenie Nr OKA.2110.6.2017770
1764LVI Sesja Rady Gminy - 27 października 2010 roku769
1765Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2005765
1766Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Urząd Gminy 763
1767XLIII Sesja Rady Gminy - 30 września 2009 762
1768Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moszczenica za lata 2015–2016760
1769XL Sesja Rady Gminy - 1 lipca 2009 roku 760
1770Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016758
1771XXXIII Sesja Rady Gminy - 27 marca 2013 roku758
1772LI Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 roku 757
1773Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 281/5 - obręb Wola Moszczenicka757
1774Kontrola Archiwum Zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe756
1775Referent ds. administracyjnych 756
1776Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych755
1777Kontrola projektu Przebudowa drogi gminnej Białkowice - Gazomia Nowa755
1778Opłata targowa754
1779Sprawozdania z wykonania budżetu 754
1780Informacja o losowaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych752
1781Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/4 - obręb Moszczenica752
1782Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku - etap I - Wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych752
1783Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2012 roku752
1784Zgłaszanie kandydatów do GKW752
1785Kontrola projektu Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy750
1786Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2004 roku 750
1787Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2004749
1788Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2012 roku746
1789Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w roku 2003745
1790Sprawozdania budżetowe na dzień 30 września 2011 roku745
1791XI Sesja Rady Gminy - 19 sierpnia 2011 roku 745
1792Kontrola PIP - Przetsrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników samorządowych744
1793Opis kompetencji stanowisk w Referacie Finansowym744
1794Zarządzenie Nr 46/2015 z późn. zmianami744
1795Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum USC743
1796Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017743
1797Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim740
1798Zgłaszanie list kandydatów na radnych 739
1799Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 632/4 i 630 w Moszczenicy738
1800Stanowisko ds. Inwestycji738
1801Zarządzenie Nr VI/116/2011738
1802Podatek od środków transportowych 737
1803Kontrola projektu Inicjatywa Warunkiem Rozwoju przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi736
1804VII Sesja Rady Gminy - 30 marca 2011 roku736
1805Kontrola poprawności wykorzystania dotacji przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze733
1806Ogłoszenie Nr OKA.2110.4.2017733
1807Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość przy ul. Krótkiej w Srocku733
1808 Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017733
1809Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Moszczenicy731
1810Inspektor ds. Finansowych 731
1811Kontrola ZUS731
1812Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2016731
1813Podatek leśny731
1814Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica731
1815Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych - art. 14730
1816Kontrola realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w latach 2007 - 2011730
1817Oświadczenia majątkowe za 2013 rok - Urząd Gminy729
1818Wzory druków729
1819Wzory druków729
1820Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2018728
1821Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 04 grudnia 2014 roku727
1822Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 kwietnia 2014 roku726
1823Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu 726
1824XVII Sesja Rady Gminy - 12 stycznia 2012 roku 726
1825Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2002 725
1826Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2016 724
1827Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017722
1828Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016722
1829Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - Rada Gminy722
1830Informacje o wykonaniu budżetu721
1831Kontrola projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka etap II721
1832Podatek od środków transportowych721
1833Podatek rolny721
1834VIII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2011 roku721
1835Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej721
1836Podatek od środków transportowych720
1837Informacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych717
1838Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2014717
1839Administrator Systemów Informatycznych716
1840Kontrola WWPE - Projekt E-Leader715
1841Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość 854/2, 861/22, 861/23 w Moszczenicy715
1842Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2003 715
1843Opłata od posiadania psów714
1844Opłata od posiadania psów713
1845Uchwały w sprawie zmian budżetu 712
1846Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku711
1847Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w roku 2005711
1848V Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2011 roku 710
1849Wzory druków710
1850XXXII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2008 roku710
1851[Brak tematu]709
1852Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 707
1853Wieloletnia Prognoza Finansowa707
1854XVIII Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2012 roku707
1855Zestawienie wyników głosowań707
1856Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w postaci urządzeń do monitoringu na potrzeby Gminy Moszczenica706
1857Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017706
1858Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010-2014706
1859Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska706
1860Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok705
1861Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 sierpnia 2014 roku704
1862XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku704
1863Informacje o wykonaniu budżetu 703
1864Składy Obwodowych Komisji Wyborczych703
1865XLVIII Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2010 roku 703
1866XXIII Sesja Rady Gminy - 13 lipca 2012 roku 703
1867Tworzenie Komitetów Wyborczych702
1868X Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2011 roku 701
1869Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 701
1870Sprawozdawczość za 2010 rok700
1871Stanowisko ds. Finansowych700
1872Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016699
1873XXXI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2013 roku 699
1874Główny Księgowy Oświaty 698
1875Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/5 - obręb Moszczenica696
1876Uchwały w sprawie zmian budżetu696
1877Kontrola Archiwum Państwowego - Archiwum zakładowe695
1878Opis kompetencji stanowisk w Referacie Edukacji695
1879Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok695
1880Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 640/40 - obręb Moszczenica694
1881XLVII Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2009 roku 694
1882XXXII Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2013 roku692
1883Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica za 2010 rok691
1884XXX Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012 roku 691
1885Ogłoszenie o przetargu OGN.6840.2.2016 - nieruchomość 70/2 w Gościmowicach I690
1886Sprawozdania budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku690
1887XIII Sesja Rady Gminy - 26 października 2011 roku690
1888Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013 roku689
1889VI Sesja Rady Gminy - 03 marca 2011 roku 689
1890XX Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2012 roku 689
1891Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2017 roku687
1892Rejestr żłobków i klubów dziecięcych687
1893Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 686
1894Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi685
1895Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012 roku685
1896Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 685
1897Obwieszczenie Nr IZP.6733.1.2017684
1898Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2016684
1899Opłata targowa684
1900Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2012 roku683
1901XXI Sesja Rady Gminy - 31 maja 2012 roku 683
1902Zarządzenia Wójta Gminy683
1903Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych681
1904Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017679
1905XII Sesja Rady Gminy - 22 września 2011 roku679
1906XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku679
1907XV Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2011 roku 679
1908Podatek od środków transportowych678
1909XXXV Sesja Rady Gminy - 24 maja 2013 roku 678
1910Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne676
1911Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2017675
1912Obwieszczenie Nr IZP.6733.3.2017675
1913Stanowisko ds. Finansowych675
1914Sprawozdania budżetowe - 2010 rok674
1915Wzory druków674
1916XXIX Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2012 roku 674
1917Wzory druków673
1918Informacje o wykonaniu budżetu 671
1919Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2016670
1920Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013 roku670
1921Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013 roku670
1922Zarządzenie Nr VI/124/2011669
1923Uchwała Nr XXXI/281/13668
1924Wzory druków668
1925Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014665
1926Sprawozdania z wykonania budżetu 664
1927Komunikat663
1928Sprawozdania finansowe663
1929Uchwała budżetowa663
1930Młodszy referent ds. podatku VAT662
1931Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 661
1932Rewitalizacja Placu Rynek w mijscowości Srock660
1933XXV Sesja Rady Gminy - 31 sierpnia 2012 roku659
1934Uchwały Składu Orzekającego RIO658
1935XXII Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2012 roku657
1936Podatek leśny656
1937Posiedzenia Komisji Rewizyjnej656
1938Informacje o wykonaniu budżetu 655
1939Podatek leśny654
1940XXVI Sesja Rady Gminy - 12 października 2012 roku654
1941XIX Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012 roku 653
1942Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2015 roku651
1943I Sesja Rady Gminy - 01 grudnia 2014 roku 649
1944Opłata targowa648
1945Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych648
1946XLVII Sesja Rady Gminy - 13 lutego 2014 roku647
1947Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej Inwestycji646
1948Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.75.2018.MLa.9645
1949Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012 roku645
1950Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Urząd Gminy643
1951Wnioski643
1952Opłata adiacencka642
1953Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia) wraz z opieką (osoba inna niż kierowca)642
1954Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.30.2016641
1955Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018641
1956Obwieszczenie Nr IZP.6733.9.2017640
1957Stanowisko ds. Prawnych640
1958Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.10.2015638
1959Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat638
1960Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 638
1961XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku638
1962Zarządzenie Nr 44/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 02 marca 2012638
1963Obwieszczenie Nr IZP.6733.2.2018637
1964XXVII Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 roku637
1965XVI Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011 roku636
1966Opłata od posiadania psów634
1967Obwieszczenie Nr IZP.6733.8.2017633
1968Obwodowe komisje do spraw referendum633
1969Ogłoszenie o drugim przetargu - lokal mieszkalny w Srocku przy ul. Krótkiej633
1970XLII Sesja Rady Gminy - 17 października 2013 roku632
1971Projekt budżetu Gminy na 2016 rok631
1972Stanowisko ds. Gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska631
1973Kontrola WFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce etap II630
1974Uchwały Składu Orzekającego RIO630
1975Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.1.14.2017628
1976Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich627
1977Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku625
1978Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych624
1979Uchwała budżetowa623
1980XXXVI Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2013 roku623
1981[Brak tematu]622
1982Sprawozdania z wykonania budżetu 620
1983XL Sesja Rady Gminy - 12 września 2013 roku619
1984Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Rada Gminy618
1985XI Sesja Rady Gminy - 21 maja 2015 roku 618
1986Obwieszczenie IZP.6733.1.2018 617
1987XIV Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2011 roku617
1988XXXIV Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2013 roku 617
1989Urząd Marszałkowski - budowa Miasteczka Ruchu Drogowego616
1990Kontorla Urzędu Marszałkowskiego - Powitanie lata z E-LEADEREM615
1991Kontrola Wojewody Łódzkiego - wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej614
1992Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat614
1993L Sesja Rady Gminy - 15 maja 2014 roku613
1994III Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku612
1995Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014 roku610
1996XLI Sesja Rady Gminy - 25 września 2013 roku 610
1997LI Sesja Rady Gminy - 26 czerwca 2014 roku608
1998Urząd Marszałkowski - Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj-Moszczenica, etap I607
1999Stanowisko ds. Dróg605
2000XXIV Sesja Rady Gminy - 24 lipca 2012 roku605
2001Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 roku604
2002Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej, ul. Boczna603
2003XLIX Sesja Rady Gminy - 31 marca 2014 roku603
2004Sprawozdania budżetowe - 2009 rok602
2005Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014 roku600
2006Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2010 rok600
2007XXXVII Sesja Rady Gminy - 12 lipca 2013 roku600
2008Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r. 598
2009Informacje o wykonaniu budżetu598
2010Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012 roku598
2011Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/1 - obręb Moszczenica597
2012Stanowisko ds. Podatków597
2013XLVIII Sesja Rady Gminy - 06 marca 2014 roku597
2014Zarządzenia Wójta Gminy597
2015Informatyk594
2016VIII Sesja Rady Gminy - 02 kwietnia 2015 roku593
2017Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie 593
2018Ogłoszenie o przetargu - nieruchomosć 871/2 - obręb Moszczenica591
2019Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie591
2020Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2013 rok589
2021Gminna Ewidencja Zabytków588
2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego588
2023Ogłoszenie o przetargu - kontener socjalny posadowiony na dz. ewid. 153 - obręb Pomyków588
2024Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych587
2025Informacje, obwieszczenia, komunikaty586
2026Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych586
2027Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 586
2028V Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2015 roku 585
2029Obwieszczenie IZP.6733.17.2017 584
2030Wieloletnia Prognoza Finansowa583
2031XLV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2013 roku583
2032XXVIII Sesja Rady Gminy - 29 listopada 2012 roku583
2033Obwodowe Komisje Wyborcze582
2034Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014 roku582
2035XXXVIII Sesja Rady Gminy - 05 sierpnia 2013 roku582
2036Wieloletnia Prognoza Finansowa580
2037Informacje dla wyborców niepełnosprawnych579
2038Stanowisko ds. Podatków579
2039Sprawozdania z wykonania budżetu 578
2040Zarządzenia Wójta578
2041Projekt budżetu577
2042Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2012 rok577
2043[Brak tematu]576
2044Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji576
2045Uchwały w sprawie zmian budżetu576
2046XXIX Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2013 roku576
2047Kontrola UKS w Łodzi - Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania575
2048Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017575
2049Stanowisko ds. Finansowych 575
2050Urząd Marszałkowski - budowa drogi Rękoraj - Moszczenica etap I575
2051Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie575
2052LIV Sesja Rady Gminy - 11 września 2014 roku574
2053Kontrola WFOŚiGW - Wniosek o umorzenie pożyczki569
2054LVII Sesja Rady Gminy - 06 listopada 2014 roku569
2055Urząd Marszałkowski - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu Gminy Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz spotkanie informacyjne569
2056Wieloletnia Prognoza Finansowa569
2057XIX Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2015 roku569
2058[Brak tematu]567
2059Wykaz z dnia 05.02.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony567
2060II Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2014 roku566
2061Stanowisko ds. Podatków566
2062Informacje wynikjące z ustawy o finansach publicznych565
2063LV Sesja Rady Gminy - 30 września 2014 roku560
2064Sprawozdanie z wykonania budżetu560
2065Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2007 rok558
2066Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku556
2067Podatek leśny556
2068[Brak tematu]555
2069Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie555
2070Wykaz z dnia 08.01.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony554
2071Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Rada Gminy553
2072Wzory druków552
2073Sprawozdania z wykonania budżetu 551
2074XLIV Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2013 roku551
2075Pomoc Administracyjna ds. Bezpieczeństwa Publicznego550
2076Budżet na rok 2011549
2077LVI Sesja Rady Gminy - 14 października 2014 roku549
2078Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2/2008549
2079Uchwały w sprawie zmian budżetu 549
2080Urząd Kontroli Skarbowej - celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014 roku549
2081XLVI Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2014 roku548
2082Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017547
2083Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017547
2084IV Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2014 roku 546
2085Projekt budżetu546
2086[Brak tematu]545
2087Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu544
2088VI Sesja Rady Gminy - 26 lutego 2015 roku 544
2089XLIII Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013 roku544
2090Informacje o wykonaniu budżetu 542
2091X Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2015 roku542
2092Zawiadomienie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku542
2093Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy 541
2094Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku538
2095Układ wykonawczy537
2096Wykaz z dnia 11.02.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony537
2097Informacje, obwieszczenia, komunikaty534
2098Uchwały w sprawie zmian budżetu 532
2099IX Sesja Rady Gminy - 13 kwietnia 2015 roku531
2100Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017531
2101Opłata targowa531
2102Uchwała Nr XXXII/227/08531
2103Ważne odnośniki531
2104XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku 531
2105Informacje o wykonaniu budżetu530
2106Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014 roku530
2107Kontrola WFOŚiGW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach529
2108LIII Sesja rady Gminy - 14 sierpnia 2014 roku529
2109Uchwały i Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej529
2110Informacja o kształtowaniu się Wieloletnij Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.528
2111Obwieszczenie IZP.6733.2.2018528
2112Układ wykonawczy528
2113Wykaz z dnia 07.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony528
2114Kontrola WFOŚiGW - odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu526
2115Wniosek o zmianę siedziby lokalu wyborczego526
2116Kontrola WIOŚ - składowisko odpadów524
2117Zestawienie wyników głosowania524
2118Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej523
2119Wyborcy niepełnosprawni523
2120Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych522
2121XVIII Sesja Rady Gminy - 11 grudnia 2015 roku522
2122Informacje o wykonaniu budżetu521
2123Informatyk518
2124XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku 517
2125LII Sesja Rady Gminy - 16 lipca 2014 roku515
2126Wykaz z dnia 28.04.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony514
2127Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019512
2128VII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2015 roku507
2129[Brak tematu]506
2130Obwieszczenie IZP.6733.1.2018506
2131XXIV Sesja Rady Gminy - 25 maja 2016 roku506
2132Obwieszczenie IZP.6733.5.2018505
2133Uchwały Rady Gminy503
2134Wzory druków503
2135Podatek rolny502
2136Akty prawne501
2137Wykaz z dnia 9.07.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony501
2138Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku500
2139Sprzątaczka499
2140Uchwały Składu Orzekającego RIO opiniujące budżet Gminy Moszczenica na 2008 rok497
2141XIV Sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2015 roku497
2142XXV Sesja Rady Gminy - 21 czerwca 2016 roku497
2143XXII Sesja Rady Gminy - 20 kwietnia 2016 roku496
2144Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 roku495
2145XV Sesja Rady Gminy - 30 września 2015 roku495
2146Akty prawne491
2147Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej490
2148Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Babach488
2149Obwieszczenie Nr 6733.11.2017487
2150Wyjaśnienia PKW485
2151Wysokości opłat484
2152Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015483
2153Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica482
2154[Brak tematu]481
2155XVII Sesja Rady Gminy - 26 listopada 2015 roku481
2156Stanowisko ds. Płac480
2157Informacja o terminie LII Sesji Rady Gminy – 15 Maja 2018 roku478
2158Zawiadomienia478
2159[Brak tematu]476
2160Zarządzenia Wójta476
2161Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów 475
2162XXI Sesja Rady Gminy - 18 marca 2016 roku474
2163Obwieszczenie Nr 6733.12.2017472
2164[Brak tematu]471
2165Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - jednostki organizacyjne470
2166Goniec469
2167Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku469
2168XLV Sesja Rady Gminy - 22 listopada 2017 roku468
2169XXVII Sesja Rady Gminy - 25 lipca 2016 roku466
2170Obwieszczenie IZP.6733.7.2018463
2171Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego463
2172Obwieszczenie Nr IZP.6733.10.2017462
2173[Brak tematu]461
2174Akty prawne461
2175Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 861/7 w Moszczenicy461
2176Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony461
2177Obwieszczenie IZP.6733.6.2018460
2178Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2016 roku459
2179Sprawozdania z wykonania budżetu 454
2180XVI Sesja Rady Gminy - 22 października 2015 roku454
2181 Wzory dokumentów454
2182XXIII Sesja Rady Gminy - 12 maja 2016 roku452
2183Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2016 roku448
2184Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 roku447
2185Wykaz z dnia 05.11.2015 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony446
2186Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017445
2187Wykaz z dnia 08.09.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony444
2188Obwieszczenie IZP.7633.2.2018443
2189Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017442
2190Oferta ZHP441
2191XIII Sesja Rady Gminy - 3 lipca 2015 roku 441
2192XX Sesja Rady Gminy - 11 lutego 2016 roku441
2193Stanowisko ds. Ogólno–Organizacyjnych, Obsługi Wyborów, Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady Gminy 439
2194Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej438
2195Informacja o terminie LIII Sesji Rady Gminy – 12 czerwca 2018 roku435
2196Petycja Nr 1432
2197Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej432
2198Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok432
2199Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży432
2200Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej429
2201Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Moszczenicy426
2202Petycja Nr 3424
2203Wykaz z dnia 06.10.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony422
2204Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i urzędników wydającyhc decyzje administracyjne za 2002 rok419
2205Obwieszczenie IZP.6733.5.2018418
2206Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych 418
2207Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej (wydatki)416
2208Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017415
2209Wykaz z dnia 18.08.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony415
2210Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014413
2211Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych413
2212Petycja Nr 2411
2213Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej408
2214Obwieszczenie IZP.6733.6.2018408
2215Obwieszczenie Nr IZP.6733.11.2017408
2216Podatek od srodków transportowych407
2217Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony407
2218XLVII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2017 roku407
2219Obwieszczenie Nr IZP.6733.16.2017406
2220Oświadczenia majątkowe radnych406
2221Podatek od nieruchomości406
2222Obwieszczenie Nr IZP.6733.12.2017404
2223Obwieszczenie Nr IZP.6733.17.2017403
2224Stanowisko ds. BHP i Straży Pożarnych403
2225XII Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2015 roku403
2226XLVIII Sesja Rady Gminy - 19 stycznia 2018 roku403
2227Wykaz z dnia 10.11.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony402
2228XLVI Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2017 roku401
2229Uchwały Składu Orzekającego RIO399
2230[Brak tematu]398
2231Stanowisko ds. Zarządu Drogami Gminnymi i Oświetleniem Ulicznym 398
2232Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica397
2233Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych397
2234Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017396
2235Kontrola Urzędu Marszałkowskiego - prawidłowość wykorzystania środków finansowych na zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rękoraju394
2236[Brak tematu]393
2237Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 393
2238Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury392
2239Obwieszczenie IZP.6733.7.2018390
2240Petycja Nr 1389
2241Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica w sprawie zmian w budżecie389
2242Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.7.2018389
2243Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.5.2018387
2244Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017386
2245Wykaz z dnia 02.02.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony386
2246XXVI Sesja Rady Gminy - 11 lipca 2016 roku386
2247Urząd Kontroli Skarbowej - Celowość i zgodnośc z prawem gospodarowania środkami obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za 2013 rok384
2248Wykaz z dnia 09.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony382
2249Wykaz z dnia 08.12.2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony381
2250Podatek leśny380
2251Petycja Nr 4378
2252Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka i Podolin. 377
2253XXXII Sesja Rady Gminy - 09 grudnia 2016 roku377
2254ZA 2003 ROK377
2255Wzór informacji373
2256XXX Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2016 roku373
2257XXXI Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2016 roku370
2258Referent ds. obsługi kancelarii ogólnej 367
2259Wzory druków366
2260Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2016364
2261Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.1.9.2017364
2262Podatek od posiadania psów364
2263Obwieszczenie Nr IZP.6733.13.2017363
2264Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica363
2265Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2016 roku360
2266Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 roku360
2267Opłata targowa359
2268Wykaz Nr 1/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku357
2269XLIX Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2018 roku353
2270Uchwała budżetowa350
2271Wykonanie sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do ośmiu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie347
2272Sprawozdania Wójta Gminy Moszczenica - 2017 rok343
2273Wykaz Nr 2/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku341
2274Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019339
2275Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży336
2276XXIX Sesja Rady Gminy - 06 października 2016 roku335
2277SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU328
2278XXVIII Sesja Rady Gminy - 23 września 2016 roku327
2279Petycja Nr 5326
2280Obwieszczenie IZP.6733.6.2018325
2281Obwieszczenie IZP.6733.5.2018 324
2282Obwieszczenie IZP.6733.9.2018 324
2283XXXV Sesja Rady Gminy - 28 marca 2017 roku324
2284Obwieszczenie IZP.6733.7.2018323
2285Wykaz z dnia 30.03.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony323
2286XXXVI Sesja Rady Gminy - 14 kwietnia 2017 roku323
2287Obwieszczenie IZP.6733.10.2018 322
2288XXXIII Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2016 roku317
2289Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 roku313
22901. Obwieszczenie Nr IZP.6733.14.2017308
2291Obwieszczenie Nr IZP.6733.15.2017306
2292Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku303
2293Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2016 roku303
2294Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości 34/1 obręb Michałów302
2295Obwieszczenie IZP.6733.8.2018300
2296Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu298
2297Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 roku296
2298Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 27 listopada 2006 roku295
2299L Sesja Rady Gminy - 27 marca 2018 roku294
2300Informacja o terminie LIV Sesji Rady Gminy – 12 lipca 2018 roku293
2301Obwieszczenie GOŚ.6220.2.2018293
2302XLII Sesja Rady Gminy - 25 września 2017 roku290
2303Wykaz z dnia 08.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony277
2304Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży271
2305Uchwały Składu Orzekajacego RIO268
2306Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych266
2307Kontrole przedsiębiorców na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.266
2308Wykaz z dnia 31.05.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony257
2309LI Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2018 roku256
2310Petycja Nr 2249
2311XXXIV Sesja Rady Gminy - 10 lutego 2017 roku246
2312Referent ds. funduszy zewnętrznych 233
2313Usługa kompleksowej organizacji IIedycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi w ramach proj.:Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkim w wyniku zast. nowoczesnych metod regionalnego marketingu gosp. przez Gminę Moszczenica 233
2314Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2018 rok232
2315Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 roku231
2316LII Sesja Rady Gminy - 15 maja 2018 roku230
2317XLI Sesja Rady Gminy - 06 września 2017 roku223
2318Podatek rolny220
2319XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 roku 217
2320Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Moszczenica216
2321Obwieszczenie IZP.6733.9.2018210
2322Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu210
2323Obwieszczenie IZP.6733.10.2018209
2324XL Sesja Rady Gminy - 21 lipca 2017 roku208
2325Petycja Nr 3207
2326Uchwała Nr XLVIII/345/10207
2327XXXVII Sesja Rady Gminy - 26 kwietnia 2017 roku205
2328Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 roku197
2329Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego197
2330Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży194
2331Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży194
2332Obwieszczenie IZP.6733.8.2018189
2333Podatek od posiadania psów181
2334Petycja Nr 4168
2335Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Urząd Gminy164
2336Zatrudnienie cudzoziemców 2018 r.164
2337Informacja o terminie LV Sesji Rady Gminy-27 lipca 2018 roku145
2338LIII Sesja Rady Gminy - 12 czerwca 2018 roku144
2339Podatek od środków transportowych144
2340Uchwały Składu Orzekającego RIO144
2341Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjne140
2342XXXVIII Sesja Rady Gminy - 30 maja 2017 roku139
2343Obwieszczenie IZP.6733.12.2018137
2344Klauzula informacyjna135
2345Klauzula - dowody osobiste132
2346Klauzula - ewidencja ludności132
2347Klauzula - USC132
2348Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku130
2349Podatek leśny128
2350Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Rada Gminy127
2351Oferta GLKS Włókniarz Moszczenica125
2352Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Moszczenicy124
2353Obwieszczenie IZP.6733.13.2018119
2354XLIV Sesja Rady Gminy - 03 listopada 2017 roku119
2355Wykaz z dnia 21.12.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony118
2356Opłata targowa115
2357Obwieszczenie IZP.6733.14.2018114
2358Wykaz z dnia 18.01.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony114
2359Oferta ZHP110
2360Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica107
2361Informacja o petycjach złożonych w 2017 roku102
2362XLIII Sesja Rady Gminy - 18 października 2017 roku101
2363XLVIII Sesja Rady Gminy – 19 stycznia 2018 roku85
2364XLVI Sesja Rady Gminy – 20 grudnia 2017 roku83
2365XLV Sesja Rady Gminy- 22 listopada 2017 roku81
2366Obwieszczenie IZP.6733.10.201880
2367Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 12.07.2018 r80
2368Obwieszczenie IZP.6733.17.201878
2369Obwieszczenie IZP.6733.18.201878
2370Zawiadomienie i wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku.74
2371Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kompleksowej organizacji II edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi.74
2372Obwieszczenie IZP.6733.12.201871
2373Obwieszczenie IZP.6733.16.201870
2374XLVII Sesja Rady Gminy – 29 grudnia 2017 roku70
2375LII Sesja Rady Gminy – 15 maja 2018 roku69
2376Ogłoszenie o przetargu działki 72/6 w Babach.67
2377Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku66
2378Obwieszczenie IZP.6733.13.201865
2379Obwieszczenie IZP.6733.14.201864
2380Informacje wynikające z Ustawy o finansach publicznych61
2381Informacja o terminie LVI Sesji Rady Gminy-10 sierpnia 2018 roku60
2382LI Sesja Rady Gminy – 24 kwietnia 2018 roku49
2383L Sesja Rady Gminy – 27 marca 2018 roku42
2384XLIX Sesja Rady Gminy – 20 lutego 2018 roku42
2385Obwieszczenie IZP.6733.15.201838
2386Obwieszczenie IZP.6733.17.201837
2387Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym.35
2388Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Srocku.34
2389Ogólny schemat procedury kontroli i warunków korzystania z zezwoleń31
2390Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 27.07.2018 r26
2391Obwieszczenie IZP.6733.18.201825
2392Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych23
2393Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Baby, Kosów, Gajkowice, Rękoraj, Sierosław, Srock, Dąbrówka, Podolin22
2394Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym-część działki nr 1035/113
2395Obwieszczenie IZP.6733.19.20184
2396Obwieszczenie IZP.6733.14.20183
2397Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r2
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3884596 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij