Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy Moszczenica z dnia 05.09.2018 rWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Uchwała Nr LVII/484/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania (166 KB)
 2. Uchwała Nr LVII/488/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/422/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (160 KB)
 3. Uchwała Nr LVII/478/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; (3382 KB)
 4. Uchwała Nr LVII/479/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028; (1051 KB)
 5. Uchwała Nr LVII/480/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; (111 KB)
 6. Uchwała Nr LVII/481/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu; (110 KB)
 7. Uchwała Nr LVII/482/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu; (167 KB)
 8. Uchwała Nr LVII/483/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica; (2806 KB)
 9. Uchwała Nr LVII/485/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/237/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica; (100 KB)
 10. Uchwała Nr LVII/486/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na działce nr ewid. 867, obręb 0018 Moszczenica i na działce nr ewid. 1065/5, obręb 0018 Moszczenica w związku z rozbudową ul. Kosowskiej w Moszczenicy; (240 KB)
 11. Uchwała Nr LVII/487/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Karlin. (175 KB)
Dodany 2018-09-11 09:29:30 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 34
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-09-12 13:23:13               Historia zmian [1]
Publikacja 2018-09-11 09:29:38
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4006018 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij