Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Wybory i Referenda / Wybory Samorządowe 21 października 2018 rok / Zgłaszanie list kandydatów na radnych i Wójta
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (159 KB)
  Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady (69 KB), Załącznik nr 1 - pdf (98 KB)
  Załącznik nr 2 - Wykaz wyborców udzielających poparcie liście kandydatów (41 KB), Załącznik nr 2 - pdf (150 KB)
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (57 KB), Załącznik nr 3 - pdf (85 KB)
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne (44 KB), Załącznik nr 4 - pdf (110 KB)
  Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (26 KB), Załącznik nr 5 - pdf (71 KB)
  Załącznik nr 6 - Oświadczenia Kandydata - obywatela UE niebędącego obywatelem Polski (43 KB), Załącznik nr 6 - pdf (73 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-08-23 10:30:30 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 175
Autor dokumentu: Beata Puścian
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-08-23 10:30:30               Historia zmian
Publikacja 2018-08-23 10:31:12
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4006018 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij