Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
LIII Sesja Rady Gminy - 12 czerwca 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Uchwała Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018; (766 KB) 
 2. Uchwała Nr LIII/451/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; (934 KB)
 3. Uchwała Nr LIII/452/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; (119 KB)
 4. Uchwała Nr LIII/453/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy za rok 2017; (96 KB)
 5. Uchwała Nr LIII/454/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Moszczenica; (149 KB)
 6. Uchwała Nr LIII/455/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej; (101 KB)
 7. Uchwała Nr LIII/456/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku; (110 KB)
 8. Uchwała Nr LIII/457/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/16 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości; (130 KB)
 9. Uchwała Nr LIII/458/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/416/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Moszczenica; (109 KB)
 10. Uchwała Nr LIII/459/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Moszczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; (115 KB)
 11. Uchwała Nr LIII/460/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Moszczenica; (132 KB)
 12. Uchwała Nr LIII/461/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Baby w miejscowości Baby oraz fragment obrębu geodezyjnego Moszczenica w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica; (689 KB)
 13. Uchwała Nr LIII/462/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Srock; (166 KB)
 14. Uchwała Nr LIII/463/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2018 roku; (95 KB)
 15. Uchwała Nr LIII/464/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku; (96 KB)
 16. Uchwała Nr LIII/465/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2018 roku. (132 KB)
 17. Uchwała Nr LIII/466/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Moszczenica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, (83 KB)
 18. Uchwała Nr LIII/467/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moszczenica za rok 2017. (92 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-06-20 15:36:00 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 155
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-06-20 15:36:00               Historia zmian
Publikacja 2018-06-20 15:36:16
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij