Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe za 2017 rok / Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - jednostki organizacyjneWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Aneta Piotrowska (88 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gazomi                                                                                                  • Aneta Piotrowska - Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (90 KB)
                                              • Korekta II do Oświadczenia za 2017 rok (89 KB)
 2. Bożena Justyna (107 KB) - Dyrektor Gimnazjum w Moszczenicy
 3. Bożena Nowak-Justyna (85 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarostach
                                              • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (84 KB)
 4. Iwona Pałygiewicz (93 KB) - Dyrektor Zespołu Szkół w Srocku
 5. Jolanta Kujawska-Wężyk (90 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy
 6. Maria Bylinka (84 KB) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babach
 7. Bogdan Rogalski (99 KB) - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 8. Mieczysław Kacperek (114 KB) - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Moszczenicy                                                                            • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (121 KB)
 9. Marzena Dudzińska-Rejniak (104 KB) - Kiegownik GOPS w Moszczenicy
 10. Sabina Dróżdż (130 KB) - Starszy pracownik socjalny w GOPS w Moszczenicy
 11. Halina Majchrzak (82 KB) - Starszy inspektor ds świadczeń rodzinnych w GOPS w Moszczenicy
                                                            • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (79 KB)
 12. Ireneusz Dybała (116 KB) - Dyrektor GZOZ w Moszczenicy
                                                • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (118 KB)
 13. Jerzy Korytkowski (147 KB) - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy                                                                               • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (139 KB)
 14. Tomasz Kempa (124 KB) - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

                                                      • Korekta do Oświadczenia za 2017 rok (123 KB) 

 

Dodany 2018-05-18 08:02:52 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 174
Autor dokumentu: Agata Biesaga
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-09-05 08:01:35               Historia zmian [4]
Publikacja 2018-05-18 08:10:17
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4005722 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij