Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
LII Sesja Rady Gminy - 15 maja 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr LII/444/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018; (387 KB) 
  2. Uchwała Nr LII/445/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; (1356 KB)
  3. Uchwała Nr LII/446/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (153 KB)
  4. Uchwała Nr LII/447/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długo terminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; (134 KB)
  5. Uchwała Nr LII/448/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/417/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Moszczenica oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; (116 KB)
  6. Uchwała Nr LII/449/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/436/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (141 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-05-16 12:13:36 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 241
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-05-16 12:13:36               Historia zmian
Publikacja 2018-05-16 12:13:56
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij