Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2018 rok / Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania (484 KB)


Informacja z otwarcia ofert (523 KB)


Pismo zmieniające SIWZ i termin składania ofert (320 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4136 KB)

SIWZ po zmianach (3981 KB)

SIWZ w wersji edytowalnej (344 KB)


Zapytanie nr 2 do SIWZ (2285 KB)

Odpowiedź na pytanie nr 2 (272 KB)

Załącznik nr 1 (2507 KB)


Zapytanie nr 1 do SIWZ (353 KB)

Odpowiedź na pytanie nr 1 (407 KB)

Załącznik nr 1 (447 KB)

Załącznik nr 2 (552 KB)

Załącznik nr 3 (5297 KB)


 

Informacja (244 KB)

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (27 KB)


1. Ogłoszenie o zamówieniu (1372 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4027 KB)

Dodany 2018-05-15 15:37:31 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 876
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-05-30 15:39:35               Historia zmian [4]
Publikacja 2018-05-15 15:37:46
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij