Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
LI Sesja Rady Gminy - 24 kwietnia 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Uchwała Nr LI/429/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018 (493 KB) 
 2. Uchwała Nr LI/430/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 (1283 KB)
 3. Uchwała Nr LI/431/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu (164 KB)
 4. Uchwała Nr LI/432/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za rok 2017 (85 KB)
 5. Uchwała Nr LI/433/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2017 (82 KB)
 6. Uchwała Nr LI/434/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy (146 KB)
 7. Uchwała Nr Uchwała Nr LI/435/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy (171 KB)
 8. Uchwała Nr LI/436/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/419/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (152 KB)
 9. Uchwała Nr LI/437/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Baby, gm. Moszczenica (225 KB)
 10. Uchwała Nr LI/438/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Kosów oraz Lewkówka w miejscowości Kosów, gm. Moszczenica (256 KB)
 11. Uchwała Nr LI/439/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Dobra w miejscowości Rękoraj oraz fragment miejscowości Gajkowice, gm. Moszczenica (255 KB)
 12. Uchwała Nr LI/440/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Rękoraj Wieś w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica (237 KB)
 13. Uchwała Nr LI/441/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część miejscowości Sierosław, gm. Moszczenica (248 KB)
 14. Uchwała Nr LI/442/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy i Srock Prywatny w miejscowości Srock, fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin oraz fragment miejscowości Dąbrówka, gm. Moszczenica (326 KB)
 15. Uchwała Nr LI/443/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w miejscowości Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w miejscowości Podolin, gm. Moszczenica (243 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-04-30 13:21:53 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 352
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-04-30 13:21:53               Historia zmian
Publikacja 2018-04-30 13:22:27
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4005446 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij