Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2018 rok / Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I zamówienia (254 KB)


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II i III zamówienia (541 KB)


Informacja z otwarcia ofert (508 KB)


1. Ogłoszenie o zamówieniu (1163 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5102 KB)

- Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (1780 KB)

3. Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania terenu - cz. 1 (45123 KB)

- Projekt zagospodarowania terenu -cz. 2 (49126 KB)

4. Projekt branży drogowej (23090 KB)

5. Branża telekomunikacyjna (25831 KB)

6. Kanał technologiczny (12220 KB)

7. Usunięcie kolizji linii napowietrznej nn (40480 KB)

8. Przebudowa przejazdu kolejowego (3187 KB)

9. Tymczasowa Organizacja Ruchu

- Tymczasowa Organizacja Ruchu - cz. 1 (35803 KB)

- Tymczasowa Organizacja Ruchu - cz. 2 (38791 KB)

- Tymczasowa Organizacja Ruchu - cz. 3 (42008 KB)

10. Docelowa Organizacja Ruchu (15889 KB)

11. Inwentaryzacja dendrologiczna (20821 KB)

12. Operat wodnoprawny (27830 KB)

13. Specyfikacje Techniczne (10833 KB)

14. Decyzje i uzgodnienia (10300 KB)

15. Przedmiary robót (654 KB)

 

Dodany 2018-04-12 15:28:48 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1664
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-05-29 15:35:18               Historia zmian [3]
Publikacja 2018-04-12 15:44:09
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij