Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2018 rok / Roboty budowlane
Wykonanie rozbiórki budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych oraz wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych(MTI) przy ul.DworcowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (w zakresie Części I Zamówienia) (909 KB)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II zamówienia (581 KB)


Informacja z otwarcia ofert. (109 KB)

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (2035 KB)


Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (269 KB) wraz z informacją o modyfikacji treści SIWZ

Projekt budowlny - Rozbiórka budynków (7463 KB)

STWiOR - Rozbiórka budynków (962 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część ogólna z uwzględnionymi zmianami z dnia 26.03.2018 (5799 KB)


1. Ogłoszenie o zamówieniu (4141 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (5937 KB)

3. Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy (1015 KB)

4. Zał. nr 8a do SIWZ - wzór umowy (3316 KB)

5. Program Funkcjonalno - Użytkowy (1538 KB)

6. Przedmiar robót (4242 KB)

Dodany 2018-03-16 14:02:37 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2714
Autor dokumentu: Aneta Jagodzińska
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-05-17 15:44:53               Historia zmian [7]
Publikacja 2018-03-16 14:02:55
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4005446 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij