Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Przetargi / Przetargi - 2018 rok / Roboty budowlane
Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. MoszczenicaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (638 KB)


Informacja z otwarcia ofert (605 KB)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (482 KB)

SIWZ - część ogólna po zmianie z dnia 26 03.2016 (4437 KB)


Zapytanie nr 1 do SIWZ (37 KB)

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (1082 KB)

Zapytanie nr 2 do SIWZ (285 KB)

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (475 KB)

Rys. Stopa fundamentowa (156 KB)

Rys. Przekrój utwardzenia (67 KB)

Rys. szczegóły zadaszenia (364 KB)


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu (873 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4626 KB)

3. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (1716 KB)

4. Dokumentacja projektowa (5549 KB)

5. Specyfikacje techniczne (3831 KB)

6. Uzgodnienia i decyzje (3502 KB)

7. Przedmiar robót (446 KB)

 

Dodany 2018-03-14 14:52:54 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2538
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-04-13 13:36:14               Historia zmian [3]
Publikacja 2018-03-14 14:53:06
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij