Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2018 rok
XLIX Sesja Rady Gminy - 22 lutego 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Uchwała Nr XLIX/405/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019; (22 KB)
  2. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2018 rok; (1003 KB)
  3. Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2028; (664 KB)
  4. Uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu; (33 KB)
  5. Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Srock Prywatny stanowiącej mienie komunalne (18 KB)
  6. Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jarosty stanowiącej mienie komunalne; (18 KB)
  7. Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/10/98 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; (31 KB)
  8. Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku. (22 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2018-02-27 09:51:30 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 365
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-02-27 09:51:30               Historia zmian
Publikacja 2018-02-27 09:52:41
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij