Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta / 2018 rok
Zarządzenia Wójta Gminy Moszczenica wydane w 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Zarządzenie nr 1/2018 (189 KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 2. Zarządzenie nr 2/2018 (45 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez jednostki organizacyjne Gminy
 3. Zarządzenie nr 3/2018 (27 KB)w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2018 przez samorządowe instytucje kultury
 4. Zarządzenie nr 4/2018 (479 KB)w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 5. Zarządzenie nr 5/2018 (220 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2018
 6. Zarządzenie nr 6/2018 (1210 KB)w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy” oraz „Instrukcji ewidencji, poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Moszczenicy”
 7. Zarządzenie nr 7/2018 (54 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
 8. Zarządzenie nr 8/2018 (166 KB)w sprawie zmian budżetu Gminy
 9. Zarządzenie nr 9/2018 (74 KB)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzenia i publikacji wykazu nieruchomości
 10. Zarządzenie nr 10/2018 (21 KB)w sprawie powołania stałej Komisji do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 11. Zarządzenie nr 11/2018 (19 KB)w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Moszczenica
 12. Zarządzenie nr 12/2018 (45 KB)w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018
 13. Zarządzenie nr 13/2018 (38 KB)w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu koordynującego eksploatację sieci wybudowanej w ramach Projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”
 14. Zarządzenie nr 15/2018 (20 KB)w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki gruntu położonej w Michałowie
 15. Zarządzenie nr 17/2018 (134 KB)w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo — rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2018
 16. Zarządzenie nr 49/2018 (199 KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srocku.

 

Dodany 2018-02-16 19:57:59 przez Sebastian Kowara         Wyświetlony: 321
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-05-29 11:35:04               Historia zmian [1]
Publikacja 2018-02-16 20:00:53
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij