Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Prawo lokalne / Uchwały Rady Gminy / Uchwały Rady Gminy z kadencji 2014-2018 / 2017 rok
XXXIX Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Uchwała Nr XXXIX/298/17 (596 KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017rok;
 2. Uchwała Nr XXXIX/299/17 (2494 KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;
 3. Uchwała Nr XXXIX/300/17 (121 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Baby;
 4. Uchwała Nr XXXIX/301/17 (122 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Białkowice;
 5. Uchwała Nr XXXIX/302/17 (122 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gajkowice;
 6. Uchwała Nr XXXIX/303/17 (123 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gazomia Nowa;
 7. Uchwała Nr XXXIX/304/17 (121 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gazomia Stara;
 8. Uchwała Nr XXXIX/305/17 (123 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Pierwsze;
 9. Uchwała Nr XXXIX/306/17 (119 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Drugie
 10. Uchwała Nr XXXIX/307/17 (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Gościmowice Drugie - Powęziny
 11. Uchwała Nr XXXIX/308/17 (122 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Jarosty;
 12. Uchwała Nr XXXIX/309/17 (120 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Karlin;
 13. Uchwała Nr XXXIX/310/17 (121 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Kiełczówka;
 14. Uchwała Nr XXXIX/311/17 (122 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Kosów;
 15. Uchwała Nr XXXIX/312/17 (121 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Michałów;
 16. Uchwała Nr XXXIX/313/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Podolin;
 17. Uchwała Nr XXXIX/314/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Pomyków;
 18. Uchwała Nr XXXIX/315/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Raciborowice;
 19. Uchwała Nr XXXIX/316/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Raków;
 20. Uchwała Nr XXXIX/317/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Rękoraj;
 21. Uchwała Nr XXXIX/318/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Sierosław;
 22. Uchwała Nr XXXIX/319/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (124 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Srock;
 23. Uchwała Nr XXXIX/320/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (125 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica Wola;
 24. Uchwała Nr XXXIX/321/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (127 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica Osiedle;
 25. Uchwała Nr XXXIX/322/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku (137 KB) w sprawie zmian w statucie sołectwa Moszczenica;
 26. Uchwała Nr XXXIX/323/17 (380 KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 27. Uchwała Nr XXXIX/324/17 (683 KB) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica;
 28. Uchwała Nr XXXIX/325/17 (116 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 29. Uchwała Nr XXXIX/326/17 (87 KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice;
 30. Uchwała Nr XXXIX/327/17 (266 KB) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Moszczenica na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z tereny Gminy Moszczenica;
 31. Uchwała Nr XXXIX/328/17 (145 KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 32. Uchwała Nr XXXIX/329/17 (98 KB) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Moszczenica instrumentem płatniczym;
 33. Uchwała Nr XXXIX/330/17 (98 KB) Rady Gminy Moszczenica w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2017 roku;
 34. Uchwała Nr XXXIX/331/17 (140 KB) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Moszczenica na II półrocze 2017 roku.
 35. Uchwała Nr XXXIX/332/17 (98 KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.

 

Dodany 2017-07-06 21:21:57 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 817
Autor dokumentu: Karol Szmerdt
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-03-09 19:15:35               Historia zmian [2]
Publikacja 2017-07-06 21:22:01
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij