Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl / Rada Gminy / Komisje Rady Gminy / Posiedzenia Komisji w latach 2014-2018 / Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
 1. Protokół Nr 1/2014 (451 KB) z dnia 08 grudnia 2014 roku.
 2. Protokół Nr 2/2014 (148 KB) z dnia 11 grudnia 2014 roku.
 3. Protokół Nr 3/2014 (476 KB) z dnia 29 grudnia 2014 roku.
 4. Protokół Nr 4/2015 (486 KB) z dnia 28 stycznia 2015 roku.
 5. Protokół Nr 5/2015 (314 KB) z dnia 23 lutego 2015 roku.
 6. Protokół Nr 6/2015 (446 KB) z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
 7. Protokół Nr 7/2015 (375 KB) z dnia 20 maja 2015 roku.
 8. Protokół Nr 8/2015 (847 KB) z dnia 16 czerwca 2015 roku.
 9. Protokół Nr 9/2015 (1796 KB) z dnia 28 września 2015 roku.
 10. Protokół Nr 10/2015 (484 KB) z dnia 19 października 2015 roku.
 11. Protokół Nr 11/2015 (1240 KB) z dnia 24 listopada 2015 roku.
 12. Protokół Nr 12/2015 (787 KB) z dnia 02 grudnia 2015 roku.
 13. Protokół Nr 13/2015 (799 KB) z dnia 29 grudnia 2015 roku.
 14. Protokół Nr 14/2016 (1659 KB) z dnia 09 lutego 2016 roku.
 15. Protokół Nr 15/2016 (627 KB) z dnia 15 marca 2016 roku.
 16. Protokół Nr 16/2016 (1884 KB) z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
 17. Protokół Nr 17/2016 (630 KB) z dnia 23 maja 2016 roku.
 18. Protokół Nr 18/2016 (1206 KB) z dnia 17 czerwca 2016 roku.
 19. protokół Nr 19/2016 (763 KB) z dnia 19 września 2016 roku.
 20. protokół Nr 20/2016 (446 KB) z dnia 29 września 2016 roku.
 21. Protokół Nr 21/2016 (717 KB) z dnia 25 listopada 2016 roku.
 22. Protokół Nr 22/2016 (105 KB) z dnia 02 grudnia 2016 roku.
 23. Protokół Nr 23/2016 (731 KB) z dnia 28 grudnia 2016 roku.
 24. Protokół Nr 24/2017 (554 KB) z dnia 08 lutego 2017 roku.
 25. Protokół Nr 25/2017 (156 KB) z dnia 10 lutego 2017 roku.
 26. Protokół Nr 26/2017 (1375 KB) z dnia 27 marca 2017 roku.
 27. Protokół Nr 27/2017 (754 KB) z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
 28. Protokół Nr 28/2017 (264 KB) z dnia 26 maja 2017 roku.
 29. Protokół Nr 29/2017 (1357 KB) z dnia 26 czerwca 2017 roku.
 30. Protokół Nr 30/2017 (1600 KB) z dnia 16 października 2017 roku.
 31. Protokół Nr 31/2017 (1452 KB) z dnia 20 listopada 2017 roku.
 32. Protokół nr 32/2017 (832 KB) z dnia 30 listopada 2017 roku.
 33. Protokół Nr 33/2017 (832 KB) z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 34. Protokół Nr 34/2018 (449 KB) z dnia 20 lutego 2018 roku.
 35. Protokół Nr 35/2018 (749 KB) z dnia 26 marca 2018 roku.
 36. Protokół Nr 36/2018 (960 KB) z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

   

Dodany 2014-12-17 11:05:34 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 835
Autor dokumentu: Paulina Dziadczyk
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2018-06-20 17:17:52               Historia zmian [28]
Publikacja 2014-12-17 11:05:37
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3892016 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij