Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 825

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Tomasz Maćkowiak 2006-11-16 11:08:47gjk
[poprzednia wersja]
2. Tomasz Maćkowiak 2006-11-16 11:14:09dth
[poprzednia wersja]
3. Tomasz Maćkowiak 2006-11-16 11:14:46rsg
[poprzednia wersja]
4. Tomasz Maćkowiak 2006-11-23 13:10:34rth
[poprzednia wersja]
5. Tomasz Maćkowiak 2007-01-09 14:51:21s
[poprzednia wersja]
6. Tomasz Maćkowiak 2007-01-09 14:51:48th
[poprzednia wersja]
7. Tomasz Maćkowiak 2007-06-04 13:28:40formatowanie tekstu
[poprzednia wersja]
8. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:46:49aktualizacja
[poprzednia wersja]
9. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:52:58aktualizacja
[poprzednia wersja]
10. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:53:53aktualizacja
[poprzednia wersja]
11. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:55:10aktualizacja
[poprzednia wersja]
12. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:55:57aktualizacja
[poprzednia wersja]
13. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:56:43aktualizacja
[poprzednia wersja]
14. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:57:47aktualizacja
[poprzednia wersja]
15. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:58:44aktualizacja
[poprzednia wersja]
16. Tomasz Maćkowiak 2008-11-17 11:59:13aktualizacja
[poprzednia wersja]
17. Tomasz Maćkowiak 2009-07-27 09:42:54zmiana numeru faksu
[poprzednia wersja]
18. Tomasz Maćkowiak 2010-04-15 07:55:31usunięcie 0
[poprzednia wersja]
19. Tomasz Maćkowiak 2010-12-13 15:12:16zmiana
[poprzednia wersja]
20. Tomasz Maćkowiak 2010-12-14 11:45:01zmiana na stanowisku zastępcy wójta
[poprzednia wersja]
21. Tomasz Maćkowiak 2011-01-03 09:09:26zmiana na stanowisku sekretarza
[poprzednia wersja]
22. Tomasz Maćkowiak 2011-01-03 09:10:08formatowanie tekstu
[poprzednia wersja]
23. Tomasz Maćkowiak 2017-03-31 06:40:30Aktualizacja danych
[poprzednia wersja]
24. Sebastian Kowara 2018-04-12 20:54:40zmiana godzin urzedowania
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3884596 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij