Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 3075

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Agata Biesaga 2008-11-19 11:30:08dodanie - sprawozdanie częściowe z rozliczenia I transzy dotacji - piłka nożna sołectwo Baby 2008r. zadanie pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
[poprzednia wersja]
2. Agata Biesaga 2009-01-06 13:41:27sprawozdanie II transza tenis stołowy
[poprzednia wersja]
3. Agata Biesaga 2009-01-06 13:44:19sprawozdanie końcowe tenis stołowy
[poprzednia wersja]
4. Agata Biesaga 2009-01-06 13:55:52sprawozdania końcowe -wędkarstwo,krajoznawstwo
[poprzednia wersja]
5. Agata Biesaga 2009-01-29 08:09:10zamieszcz. sprawozd. Włókniarz II transza
[poprzednia wersja]
6. Agata Biesaga 2009-01-29 08:11:05zamieszcz.sprawozd.końcowego Włókniarz
[poprzednia wersja]
7. Agata Biesaga 2009-01-29 08:13:44spraw. II transza PIONIER
[poprzednia wersja]
8. Agata Biesaga 2009-01-29 08:16:08zamieszcz. sprawozdania końcowego Pionier
[poprzednia wersja]
9. Agata Biesaga 2009-01-29 08:16:36korekta czcionki
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij