Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2927

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Agata Biesaga 2007-07-02 13:10:36zmiana sprawozdania z rozl. II transzy
[poprzednia wersja]
2. Agata Biesaga 2007-07-02 13:11:01zmiana sprawozdania z rozl. II transzy
[poprzednia wersja]
3. Agata Biesaga 2007-07-02 13:12:32zmiana
[poprzednia wersja]
4. Agata Biesaga 2007-07-30 13:59:38dodano sprawozdania LKS Pionier (III transza), GLKS Włókniarz (I transza) i ULKS Moszczenica (I transza)
[poprzednia wersja]
5. Agata Biesaga 2007-07-30 14:15:33zm
[poprzednia wersja]
6. Agata Biesaga 2007-10-03 14:48:33Sprawozdanie z rozliczenia IV transzy dotacji przez LKS PIONIER w Babach
[poprzednia wersja]
7. Agata Biesaga 2007-11-15 14:41:47sprwozdanie Kiełbik
[poprzednia wersja]
8. Agata Biesaga 2008-01-24 08:43:24sprawozd. - rozl. V transzy Baby
[poprzednia wersja]
9. Agata Biesaga 2008-01-24 08:52:44sprawozd.V transza Baby
[poprzednia wersja]
10. Agata Biesaga 2008-01-24 08:53:47spraw.końcowe 2007 Baby
[poprzednia wersja]
11. Agata Biesaga 2008-01-24 08:54:53sprawozd. końcowe - strzelectwo sportowe
[poprzednia wersja]
12. Agata Biesaga 2008-01-24 08:56:17spraw. częśc (II transza) tenis stołowy
[poprzednia wersja]
13. Agata Biesaga 2008-01-25 08:25:53sprawozd.końcowe - tenis stołowy
[poprzednia wersja]
14. Agata Biesaga 2008-01-25 08:29:12sprawozd. częściowe (II transza) piłka nożna sołectwo Moszczenica
[poprzednia wersja]
15. Agata Biesaga 2008-01-25 08:33:23zm.
[poprzednia wersja]
16. Agata Biesaga 2008-01-25 08:34:30zm.
[poprzednia wersja]
17. Agata Biesaga 2008-01-25 08:37:50spraw. koncowe piłka nożna sołectwo Moszczenica
[poprzednia wersja]
18. Agata Biesaga 2008-01-25 08:38:25popr.
[poprzednia wersja]
19. Agata Biesaga 2008-01-25 09:09:19spr.
[poprzednia wersja]
20. Agata Biesaga 2008-01-25 09:10:20zm.
[poprzednia wersja]
21. Agata Biesaga 2008-01-25 09:16:30www
[poprzednia wersja]
22. Agata Biesaga 2008-01-25 09:23:35usunięcie zbednych informacji
[poprzednia wersja]
23. Agata Biesaga 2008-01-25 10:03:32spr. końcowe - piłka nożna sołectwo Moszczenica
[poprzednia wersja]
24. Agata Biesaga 2008-01-25 10:20:25zm.
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij