Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2730

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Tomasz Maćkowiak 2006-12-12 10:50:26stan na 31 października 2006 roku
[poprzednia wersja]
2. Tomasz Maćkowiak 2008-06-25 13:28:25formatowanie tekstu
[poprzednia wersja]
3. Tomasz Maćkowiak 2009-01-30 14:41:16dodanie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008
[poprzednia wersja]
4. Tomasz Maćkowiak 2010-09-07 12:25:11dodanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica na dzień 31 października 2009 roku
[poprzednia wersja]
5. Tomasz Maćkowiak 2012-06-27 08:51:01dodanie Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku
[poprzednia wersja]
6. Tomasz Maćkowiak 2013-07-19 13:37:26Formatowanie tekstu
[poprzednia wersja]
7. Tomasz Maćkowiak 2013-07-19 14:21:19Publikacja Informacji o stanie mienia Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2013 roku
[poprzednia wersja]
8. Tomasz Maćkowiak 2013-07-19 14:21:44formatowanie tekstu
[poprzednia wersja]
9. Tomasz Maćkowiak 2014-04-17 09:54:09Publikacja Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku
[poprzednia wersja]
10. Tomasz Maćkowiak 2015-07-08 13:01:44Publikacja Informacji na dzień 31 grudnia 2014 roku
[poprzednia wersja]
11. Tomasz Maćkowiak 2016-06-01 12:06:37Publikacja stanu mienia na dzień 31 grudnia 2015 roku
[poprzednia wersja]
12. Tomasz Maćkowiak 2017-05-31 22:19:56Publikacja Informacji na dzień 31.12.2016
[poprzednia wersja]
13. Sebastian Kowara 2018-05-28 11:59:57Dodanie kolejnej pozycji
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3898023 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij