Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2636

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Agata Biesaga 2005-02-15 13:44:29zm
[poprzednia wersja]
2. Agata Biesaga 2005-02-15 14:20:19sprawozdania końcowe
[poprzednia wersja]
3. Agata Biesaga 2005-02-15 14:23:52zmiana
[poprzednia wersja]
4. Agata Biesaga 2005-03-08 14:32:39sprawozdanie tenis I transza2005
[poprzednia wersja]
5. Agata Biesaga 2005-08-30 12:13:05sprawozdania częściowe (II transza)
[poprzednia wersja]
6. Agata Biesaga 2005-08-30 12:13:56zmiana
[poprzednia wersja]
7. Tomasz Maćkowiak 2005-10-28 11:27:212005-10-28
[poprzednia wersja]
8. Tomasz Maćkowiak 2005-10-28 11:53:58hgj
[poprzednia wersja]
9. Tomasz Maćkowiak 2005-11-04 10:48:56sss
[poprzednia wersja]
10. Tomasz Maćkowiak 2005-11-04 11:07:01sswer
[poprzednia wersja]
11. Agata Biesaga 2005-11-04 12:04:01dopisanie znaczenia AB
[poprzednia wersja]
12. Agata Biesaga 2005-12-30 10:25:17dopisanie sprawozd_częściowegoIV (tenis)
[poprzednia wersja]
13. Agata Biesaga 2005-12-30 14:18:58dodanie sprawozd. część(IV transza) Baby
[poprzednia wersja]
14. Agata Biesaga 2006-02-01 10:24:49sprawozdania
[poprzednia wersja]
15. Agata Biesaga 2006-05-11 15:31:30sprawozdanie
[poprzednia wersja]
16. Agata Biesaga 2006-06-26 10:22:30sprawozdanie
[poprzednia wersja]
17. Agata Biesaga 2006-06-26 10:25:12spr
[poprzednia wersja]
18. Agata Biesaga 2006-06-26 11:19:20sprawozdanie II transza tenis
[poprzednia wersja]
19. Agata Biesaga 2006-08-09 12:21:28sprawozdanie I transza Włokniarz
[poprzednia wersja]
20. Agata Biesaga 2006-09-07 08:48:59zamieszczenie sprawozd. częściowego z rozl. III transzy dotacji _ULKS Moszczenica
[poprzednia wersja]
21. Agata Biesaga 2006-11-17 12:19:10zamieszcz. sprawozdania z rozl. I transzy dotacji Baby \"Pionier\"
[poprzednia wersja]
22. Agata Biesaga 2006-12-18 11:52:22zamieszczenie sprawozdań: częściowego i końcowego z rozliczenia dotacji przez ULKS Moszczenica (tenis stołowy)
[poprzednia wersja]
23. Agata Biesaga 2006-12-29 08:18:09zmiana tekstu opisu
[poprzednia wersja]
24. Agata Biesaga 2007-01-09 14:27:59zamieszczenie sprawozdań: częściowych z rozl. II transzy dotacji i końcowych \"Włókniarz\" i \"Pionier\" oraz końcowego KG LOK - strzelectwo
[poprzednia wersja]
25. Agata Biesaga 2007-01-12 11:54:11zamieszczenie sprawozdania końcowego z rozl. dotacji na wedkarstwo
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3893127 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij