Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
moszczenica.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2611

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Operator Treści 2004-12-13 08:16:48dsdfs
[poprzednia wersja]
2. Agata Biesaga 2005-02-15 21:37:38zmiana
[poprzednia wersja]
3. Agata Biesaga 2005-02-15 21:47:08zmiana
[poprzednia wersja]
4. Agata Biesaga 2005-02-15 21:47:55modyfikacja
[poprzednia wersja]
5. Agata Biesaga 2005-03-01 08:26:42zmiana tytułu
[poprzednia wersja]
6. Tomasz Maćkowiak 2005-12-08 15:06:12qaas
[poprzednia wersja]
7. Tomasz Maćkowiak 2005-12-08 15:06:59jk
[poprzednia wersja]
8. Agata Biesaga 2006-12-18 12:35:00ZMIANA OPISU
[poprzednia wersja]
9. Agata Biesaga 2006-12-20 13:26:58zmiana wpisu
[poprzednia wersja]
10. Agata Biesaga 2008-01-09 13:47:33dodanie Uchwały nr XX/122/07 RG M-ca z 28.12.2007r.
[poprzednia wersja]
11. Agata Biesaga 2008-01-09 13:48:06poprawa opisu
[poprzednia wersja]
12. Agata Biesaga 2008-01-09 13:49:36Wprowadzenie zarządzenia w sprawie regulaminu Komisji Konkursowej
[poprzednia wersja]
13. Agata Biesaga 2008-01-09 13:51:11aa
[poprzednia wersja]
14. Agata Biesaga 2008-02-08 15:08:11zarządzenia dot.komisji pożytku publi regulaminu jej działania
[poprzednia wersja]
15. Agata Biesaga 2008-02-08 15:10:26styl
[poprzednia wersja]
16. Agata Biesaga 2008-02-15 14:50:00wprow. uchwałę nr XXI/135/08 RG Moszczenica
[poprzednia wersja]
17. Agata Biesaga 2008-02-15 14:50:57styl
[poprzednia wersja]
18. Agata Biesaga 2008-05-28 08:20:16dodanie Zarz.Nr V/136/2008
[poprzednia wersja]
19. Agata Biesaga 2008-05-28 08:20:57zm. czcionki
[poprzednia wersja]
20. Agata Biesaga 2008-11-19 12:59:59aktualizacja
[poprzednia wersja]
21. Agata Biesaga 2008-11-19 13:01:07zm.estetyczna
[poprzednia wersja]
22. Agata Biesaga 2008-11-19 13:06:56ZA
[poprzednia wersja]
23. Agata Biesaga 2008-11-19 13:13:09dodanie zarządzenia nr V/169/2008
[poprzednia wersja]
24. Agata Biesaga 2008-11-19 13:13:44zm. rozmiaru czcionki
[poprzednia wersja]
25. Agata Biesaga 2008-11-19 13:14:36zaz
[poprzednia wersja]
26. Agata Biesaga 2008-12-02 15:11:40dodanie Uchwały Nr XXX/211/08 (program współpracy w 2009 roku
[poprzednia wersja]
27. Agata Biesaga 2008-12-02 15:12:05pogr.czcionki
[poprzednia wersja]
28. Agata Biesaga 2010-05-28 12:47:13aktualizacja
[poprzednia wersja]
29. Agata Biesaga 2010-05-28 12:48:09zm. styl
[poprzednia wersja]
30. Agata Biesaga 2011-04-05 13:09:01dodnie Programu współpracy na 2011-2014
[poprzednia wersja]
31. Agata Biesaga 2011-04-05 13:09:48korekta
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
    Tel: brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4005446 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij